Brusel řeší i ministra Tomana. Kvůli střetu zájmů

Evropský úřad pro boj proti podvodům OLAF dostal po kauze premiéra Andreje Babiše na stůl další případ spojený se členem české vlády. Tentokrát jde podle zjištění Neovlivní.cz o ministra zemědělství Miroslava Tomana. OLAF nyní rozhoduje, zda zahájí vyšetřování pro podezření ze střetu zájmů.

Případ se týká evropských dotací, které čerpá firma příbuzných ministra zemědělství Miroslava Tomana. Evropská unie letos zpřísnila pravidla hry pro politiky, a to právě v souvislosti s dotacemi. Unie si chce lépe ohlídat přidělování dotací a nově mezi osoby, které jsou ve střetu zájmů, zařadila i ty politiky, kteří mají možnost ovlivňovat rozpočet.

Premiér Jiří Rusnok a ministr zemědělství Miroslav Toman po jednání vlády 11. prosince 2013. Foto: vlada.cz

Sám ministr Toman tvrdí, že ve střetu zájmů není a nechal si na to dokonce zpracovat analýzu. Podle zjištění Neovlivní.cz ale nově dostal případ na stůl Evropský úřad pro boj s podvody OLAF.

Úřad informaci o obdržení konkrétního podnětu nepopřel. Na dotaz Neovlivní.cz vyšetřovatelé z Bruselu odpověděli, že “podle svých všeobecných pravidel analyzují došlé informace jako podněty pro vyšetřování podle standardních pravidel.”

Specializovaní experti takové informace posuzují z pohledu:
• působnosti OLAF (souvislosti s ohrožením finančních zájmů EU, například EU fondů),
• existence dostatečného podezření z podvodu, korupce nebo jakékoli protiprávní činnosti ovlivňující finanční zájmy EU,
• priorit vyšetřovací politiky úřadu OLAF.

„Teprve po takovém prvotním posouzení, které v současné době probíhá, OLAF rozhodne, zda vyšetřování zahájí či nikoliv. Vezměte prosím na vědomí, že skutečnost, že úřad OLAF posuzuje obdržené informace, neznamená, že jednotlivci jsou vinni za jakékoliv protiprávní jednání. OLAF plně respektuje presumpci neviny,” stojí v odpovědi tiskového odboru OLAF.

V případě, že by OLAF vyšetřování opravdu zahájil, bude zkoumat nejen možné protiprávní čerpáním dotací společností ovládaných českými politiky, ale rovněž to, zdali kontrola střetu zájmů na straně českých úřadů je dostatečná. Stejně tak by se měl zabývat doposud liknavým přístupem úředníků Evropské komise, kteří prozatím odmítají vydat jasné stanovisko, jestli čerpání dotací společností ovládaných českými politiky v tomto konkrétním případě je nebo není protiprávní.

Miroslav Toman ale není jediný, střet zájmů orgány unie řeší i přímo u premiéra Andreje Babiše. I jeho se týká jeden podnět došlý na OLAF. Babišův střet zájmů ale řeší také Městský úřad v Černošicích, který je místně příslušný bydlišti Andreje Babiše v Průhonicích. Šetření střetu zájmů v Černošicích i Evropské komise přitom provázejí otazníky. Evropská komise na podnět Pirátů reagovala písemným vyjádřením eurokomisaře pro rozpočet a lidské zdroje Günthera Oettingera.

“Je na národních úřadech, aby přijaly vhodná opatření s cílem předejít střetu zájmů, zjistit, zda v konkrétních případech ke střetu zájmů dochází. Kde se zjistí, že ke střetu zájmů skutečně dochází, zajistit, že dotyčná osoba svých aktivit v dané věci zanechá” píše eurokomisař v dopise adresovaném Pirátům.

Současně ale Oettinger dodal, že se komise situací zabývá. Celé stanovisko komise tak vyznívá do určité míry alibisticky s cílem minimálně získat čas. O střetu zájmů Andreje Babiše zatím nerozhodl ani Městský úřad v Černošicích.

Navíc Finanční úřad odmítl úředníkům z Černošic poskytnout součinnost nevydáním vyžádaných informací s tím, že nejsou oprávněni takové informace k řešení přestupku poskytnout. Poslanecká sněmovna naopak součinnost poskytla. Mimochodem: o průběhu přestupkového řízení informovala dnes již bývalá tajemnice černošického úřadu, která úřad opustila v průběhu řešení takto politicky citlivého přestupku.