Analýza: Co úředník Bureš zamlčel v auditu k Čapímu hnízdu

Auditoři ministerstva financí odmítli vydat finální verdikt, zda farma jejich ministra Babiše Čapí hnízdo čerpala evropské dotace oprávněně. Tvrdili, že nemají kompetence k tomu, aby žádali informace po dalších firmách. Detailní analýza Neovlivní.cz však ukázala, že stačilo vycházet z veřejně dostupných zdrojů.

Ministerští auditoři, jejichž zprávu pro Evropskou komisi redakce Neovlivní.cz prostudovala, popsali, co jim brání ve vydání rozhodnutí. Uvedli, že se ztratily důležité dokumenty o majitelích farmy v době čerpání unijních dotací (detaily zde »). A současně napsali, že také nemohou odpovědět na klíčovou otázku, zda farma Čapí hnízdo nepodnikala ‘na stejném či sousedním trhu’ jako Agrofert.

Jde o údaj, o který se Brusel zajímá, když prověřuje příjemce unijních peněz. Pokud je příjemce sporný a mohl například sloužit jen jako zástěrka, zajímá se vedle možného personálního propojení právě i o to, zda firmy na trhu nemají shodné pole působnosti. V takovém případě nemá podle unijních pravidel daná firma na podporu z evropských peněz nárok.

Připomeňme, že v době, kdy luxusní farma dotace pro malé a střední podniky získala, oficiálně nikde nebylo spojení projektu s Babišem či jeho holdingem dohledatelné.

Tým Stanislava Bureše teď v auditu konstatoval, že k verdiktu o oprávněnosti čerpání dotace může dospět jen zkoumáním dalších společností, k čemuž ale není oprávněný. Deník Neovlivní.cz přitom zjistil, že potřebné údaje jsou k dispozici mimo jiné ve veřejných výročních zprávách daných firem.

Kontext:

Repro: Z prezentace ekofarmy Čapí hnízdo.
» Klíčové dokumenty k projektu Čapího hnízda se ztratily
» Babišův Bureš píše Komisy: K Čapímu hnízdu důkazy sehnat neumím
 » Dilema úředníka Bureše, má dva měsíce na proklepnutí svého šéfa Babiše
 » Investigativní speciál: Všechny větvičky Čapího hnízda

Holding Agrofert, pod který dnes Čapí hnízdo spadá, se ve svém stanovisku k Burešově auditu obhajuje tím, že o stejný či sousední trh nešlo, protože farma podnikala v oblasti turistiky.

Účetní závěrky Farmy Čapí hnízdo, které měl Burešův auditní tým k dispozici (a jsou na internetu), ovšem například uvádějí, že farma každý rok – i v době realizace projektu – inkasovala zemědělské dotace od několika dotačních úřadů.

Ministerstvo zemědělství nyní redakci Neovlivní.cz potvrdilo, že tato forma podpory se vztahuje jen na ty, co podnikají v zemědělství. A zemědělství je stejný trh, na kterém podniká i Agrofert.

Další podpůrný argument přináší účetní závěrka z roku 2009, kde manažeři Čapího hnízda popisují doplňkové aktivity v oblasti agro následovně: “projížďky na koních a v kočárech atd”. A na webových stránkách farmy pak manažeři k agro oblasti přímo konstatují: “Na Čapím hnízdě chováme nejen mnoho druhů ušlechtilých plemen koní, skotu, ovcí a koz, ale třeba i lamy či nejrůznější králičí plemena. Naší chloubou jsou tyrolští koně haflingové, kteří se pravidelně umísťují na předních příčkách mezinárodních výstav koní, prohlídka stájí, rybaření.”

Pro posouzení relevantního trhu je využitelná i nájemní smlouva na pozemky, které vlastnila Babišova Imoba a pronajímala je tehdy utajeným majitelům Farmy Čapí hnízdo. Smlouva je rovněž dohledatelná v účetních závěrkách. Co není dohledatelné, jsou ceny, za které si farma pozemky pronajímala.

Pokud byl pronájem za ceny nižší než tržní, šlo by podle evropských regulí k dotacím o prokazatelné společné obchodní jednání dvou propojených společností. Na farma Čapí hnízdo by ta bylo automaticky pohlíženo jako na součást holdingu Agrofert, který jí nízkým nájemným pomáhal. A dotace na luxusní kongresové centrum by byla v rozporu s dotačními pravidly.

A pokud by nájem pozemků Agrofertu, na kterých Čapí hnízdo podnikalo, byl za tržní cenu, bylo by zjevné, že na stejném hektaru půdy podnikaly obě společnosti současně. Agrofert by tržil od Čapího hnízda v rámci své podnikatelské činnosti nájemné a na tom samém hektaru půdy Farma Čapí hnízdo inkasovala zemědělské dotace jako zemědělský podnikatel. Jednoduše řečeno, na jednom hektaru tržily a podnikaly jak Agrofert, tak Čapí hnízdo v jeden stejný okamžik.

Obě varianty tedy nasvědčují podnikání na stejném trhu.

A co se týče podnikání na sousedním trhu, které by bylo rovněž na překážku udělení dotací, ten auditní tým opomenul zcela. Otázka, zda agroturistika provozovaná Čapím hnízdem – včetně chovu ovcí, koz či kon –  je vedlejším trhem pro zemědělství Agrofertu, tak zůstala bez odpovědi.

Burešův audit mají nyní na stole v Evropské komisi, která si jej objednala. V příštích týdnech má v Bruselu padnout rozhodnutí, zda byl audit vyčerpávající. Mimo jiné by také mělo být jasné, zda Agrofertu projde údajná ztráta dokumentů o vlastnících Čapího hnízda. I auditoři konstatovali, že tím byla porušena pravidla, protože firmy mají povinnost tyto dokumenty k dotacím schraňovat deset let.

Současně se očekává verdikt evropského Úřadu pro boj s podvody, který udělení dotace pro Babišův projekt řeší.