Analýza: Mediální obraz Miloše Zemana v ruských médiích

Zeman bojuje proti Americe. Zeman je proti sankcím. Zeman odmítá vojenskou účast Ruska ve válce na Donbase. Zeman slaví narozeniny v ruské restauraci. Pokusil jsem se tedy podívat, jak je Miloš Zeman v Rusku prezentován.

Diskuse o Miloši Zemanovi a jeho sympatiím k Rusku je již delší dobu významným tématem. Toto je umocněno prezidentovými výroky, které se týkají např. konfliktu na Ukrajině, kritice protiruských sankcí, skupiny Pussy Riot apod.

Roman Máca
absolvoval mezinárodní rozvojová studia na Univerzitě Palackého v Olomouci.
• Analýza, kterou vám předkládáme, byla napsána pro blog iDnes.cz a nezávislý publicistický web Manipulátoři.cz. Rozbor otiskujeme se svolením autora i redakcí.

Svůj článek jsem tak zaměřil na popsání Zemanovo mediálního obrazu v ruských médiích, resp. jak je v nich prezentován a jaké ohlasy získává. Pro bližší pohled jsem využil výsledky na dotaz „Zeman“, který jsem zadal v Rusku významně navštěvovaným portálům, jejichž obsahem je zpravodajství. V neposlední řadě jsem se také podíval na výsledky v síti YouTube, kde existuje řada kanálů např. televizních společností, které zde zveřejňují své reportáže.Diskutována je rovněž např. vhodnost jeho cesty do Moskvy v době oslav výročí konce 2. světové války, či jeho preference oslavit narozeniny v ruské restauraci během návštěvy USA. Jistě bychom našli i řadu dalších témat.

Metodika

Výběr konkrétních portálů jsem sestavil na základě jejich sledovanosti resp. popularity. V článku se nevěnuji pouze klasickým zpravodajským portálům, které reprezentují ruské noviny či televizní stanice, ale také jsem se zkusil podívat na portály, které řada Rusů používá řekněme jakou svou domácí stránku, ať již jde o vyhledávání (portál yandex.ru), či o elektronickou poštu (portál mail.ru), či jako tzv. „rozcestníky“. Oba zmíněné portály jsou významně navštěvovány a jejich obsahem není pouze nástroj pro vyhledávání resp. pro elektronickou poštu, ale také zpravodajství, i když pro tento účel nejsou primárně zřízeny.

Jak jsem již zmínil, daným službám byl zadán dotaz „Zeman“, samozřejmě napsán ruskou abecedou. Výsledky na tento dotaz naleznete pod odkazem u názvu portálu. Z výsledků následně vybírám konkrétní příklady. Jedná se tedy o případovou studii. Pokud bychom výsledky chtěli analyzovat za použití statistických metod ať kvantitativních či kvalitativních, toto by vyžadovalo tým více osob a dlouhodobý rámec, což pro mě jako sólo autora není možné.

V rámci sledování mediálního obrazu procházím mnoho článků a vzhledem k získanému přehledu se tak v závěru pokusím sestavit celkový mediální obraz, který je mou získanou zkušeností při procházení zkoumaných webů.

Portály „rozcestníky”

Yandex.ru – portál byl založen jako vyhledávací služba. Jde tedy o ruskou obdobu Googlu. V rámci portálu je integrována kategorie zpráv, která na své homepage zmiňuje jednotlivá diskutovaná témata, které působí jako odkaz na článek. Po rozklinutí odkazu se nám ale rozevře dané téma, které sdružuje řadu odkazů na externí zdroje. Zde např. můžeme uvidět téma „Zeman navrhl vytvořit oddíly OSN na likvidaci vůdců teroristů,“ které je zaplněno odkazy na externí články na gazeta.ru, TASS a ruskou verzi Russia Today.

Mediální obraz Miloše Zemana v ruských médiích

ZemanZeman Miloš; Zeman nepřijede na „parad pobědy“ (přehlídka k výročí konce 2. světové války); Zeman “parad”; Zeman prezident Česka; Zeman “parad pobědy”; Zeman9. května (vztahuje se k přehlídce); Zeman velvyslanci USA (ultimátum viz níže); Zemanpřirovnal pochod přívrženců Bandery k pochodu nacistů za dob Hitlera; Zeman Putin

Mail.ru – jak název napovídá, jedná se o službu zřízenou pro elektronickou poštu. Jednou z kategorií webu je rovněž zpravodajství. To zde funguje od Yandexu, který pouze vyhledává linky, rozdílně. Na doméně mail.ru se tak nachází vlastní textový obsah, který je ale pouze přejímán z jiných webů. Nejčastějšími externími zdroji informací jsou agentury RIA novosti a TASS, které jsou ve vlastnictví ruského státu, a dá se tak předpokládat vliv ze strany státu na jejich fungování. Tyto informace tak mail.ru šíří dále.

Mediální obraz Miloše Zemana v ruských médiích

Tiskové agentury

RIA novosti – tisková agentura ve vlastnictví ruského státu. Na webu RIA novosti se mi líbí, že výsledky na konkrétní dotaz si můžeme seřadit podle kritéria populární, což seřadí výsledky dle čtenosti. Nejpopulárnějšími články (čtenost uvedených článků je zhruba 100 až 600 tisíc), ve kterých se vyskytuje slovo Zeman jsou:

Polský ministr zahraničí uvedl, že Osvětim osvobodili Ukrajinci Zde je Zeman uveden v souvislosti, že odsoudil ukrajinského premiéra Jaceňuka za pokus o přepsání historie druhé světové války. Jaceňuk podle RIA novosti údajně uvedl, že SSSR vtrhnul na území Ukrajiny a Německa.

Český prezident dal Baracku Obamovi ultimátum Týká se Zemanova vyhlášení, že bude přijímat velvyslance USA pouze tehdy, pokud Barack Obama bude přijímat českého velvyslance v USA.

Zeman: V budoucnosti vstoupí EU do Ruské federace Jde o vyhlášení, že je Zemanovým snem, že v budoucnosti bude Rusko členem EU a pokud se to někomu nelíbí, může se na to dívat pohledem, že EU vstoupí do Ruské federace a výsledek bude stejný.

Puškov: USA se bojí, že se jim nepovede Rusko izolovat Předseda Dumy pro mezinárodní otázky Puškov komentuje situaci okolo účasti Miloše Zemana na již zmíněném paradě pobědy.

Český rozhlas: Český prezident pohrozil vyměnit velvyslance na Ukrajině Vztahuje se k otázkám etnických Čechů žijících na Ukrajině a následnému konfliktu s velvyslancem Počucehm.

Zeman odpověděl velvyslanci USA, který kritizoval jeho plány na návštěvu Moskvy Podobné jako již zmíněné ultimátum.

Mediální obraz Miloše Zemana v ruských médiích

TASS – opět státní tisková agentura. Vyhledávání není již tak sofistikované a jednotlivé odkazy seřazuje podle data. Pouze za měsíc září je agenturou TASS zmíněn prezident Zeman zmíněn v 19ti článcích. Pro srovnání, německý prezident Gauck ve dvou článcích. U agentury TASS tedy Miloš Zeman, prezident 10ti milionové a ekonomicky slabší země, jasně vede před prezidentem 80ti milionové země, která je současně největší evropskou ekonomikou. Pro mě ale žádné překvapení.

Interfax – v tomto případě jde o nestátní tiskovou agenturu. V období září zmiňuje Interfax Zemana pouze jednou. Celkově je objem článků na webu Interfax nižší a jsou seřazeny chronologicky. Podívám se tedy, jaký je poměr Zeman vs. Gauck za rok 2015. Zeman 18, Gauck 4. I na nestátním Interfaxu tak Zeman vítězí.

Pokud se podíváme na témata jednotlivých článků, nenalezneme zřetelnější rozdíl oproti státem vlastněné RIA novosti. Vyfiltrované články:

Zeman navrhne Radě bezpečnosti OSN vytvořit mezinárodní antiteroristické síly;Český prezident připustil úplné odstranění protiruských sankcí ke konci roku;Prezidenti Ruska a Česka během setkání nediskutovali otázku odstranění sankcí;Český prezident nevyloučil vstup Ruska do EU za 20 let; Ruský prezident ocenil nezávislou politiku Česka; Putin doporučil českému prezidentovi přestat kouřit

Zpravodajské portály

Vesti.ru – zpravodajský portál ve státním vlastnictví, který patří do holdingu VGTRK(Všeruská státní televizní a rozhlasová společnost), ve kterém se nachází i onen kanál, který se u nás proslavil a je autorem tolikrát vzpomínaného dokumentu o srpnu 1968. Práva na dokument chtěla Česká televize koupit a následně odvysílat, ale nebylo jí to umožněno. Zeman je na webu vesti.ru zmíněn celkem desetkrát za září 2015.

Pokud se podíváme na jednotlivé články, nalezneme zde např. článek Putin a Zeman se bavili bez tlumočníka. Právě za tuto skutečnost, že Zeman jedná a dává rozhovory v ruštině je v Rusku glorifikován a jeho čínské setkání s Putinem vzbudilo napříč Ruskem velký ohlas díky jeho znalosti jazyka. Jen na vesti.ru tomuto tématu byly věnovány 3 články. Zemanova znalost ruštiny tak zastínila projednávané body.

Dalšími tématy jsou např. Zemanovy postoje ke konfliktu v Sýrii a s nimi související projev v OSN, kde v podstatě prezentoval návrhy Putina.

Tomuto projevu a následné medializaci v Rusku, se věnuje článek Zeman je hrdinou ruského tisku. Opět iniciativy neovlivni.cz, ve kterém je mimo jiné uvedeno:

Český prezident Miloš Zeman byl během svého projevu na Valném shromáždění OSN natolik v souladu s rétorikou Kremlu, až to přimělo ukrajinskou delegaci zvednout se a opustit sál. Ale: V Rusku sklidil potlesk. Jeho slova opět využila tamní propaganda.

Českému prezidentovi se vahou svých slov zcela podařilo zastínit jiné světové státníky. Včetně prezidenta USA Baracka Obamy. Alespoň by se tak dalo soudit podle prostoru, který projevy obou mužů dostaly v ruském tisku.

V ruském tisku dostává Miloš Zeman velký prostor dlouhodobě. Bez ohledu na to, že většina českých i zahraničních politiků jeho slova vesměs nebere vážně, pro kremelské vůdce mají cenu zlata. Říká je přece prezident demokratického státu.

Ale zpět k vesti.ru. Téma Ukrajiny rovněž nezůstává stranou. V článku Od Ukrajiny se oddělují sousedi je uvedeno: „Došlo až k tomu, že prezident Česka Miloš Zeman v minulém měsíci vyjádřil znepokojení o možném růstu počtu běženců z Ukrajiny na západ, a proto Česko, které nemá hranici s Ukrajinou, může posílit ochranu svých východních hranic za pomoci armády.“

Tento názor tedy reprezentuje a posiluje myšlenku, že Ukrajina je v rozkladu a všichni z ní jednoduše prchnou. Miloš Zeman tak zvažuje možnosti nasazení armády, která nás ochrání před záplavou Ukrajinců. Zde můžete vidět, jak je Miloš Zeman užitečný. Článek nese v názvu “sousedi Ukrajiny”. ČR sousedem není, přesto se místo pro Zemanův komentář najde. K obdobné situaci dochází běžně. Pokud je potřeba názor cizího státníka, který je v souladu se světanázorem Kremlu, spolehlivý komentář se dá nalézt právě u Zemana.

Kommersant.ru – privátní deník, který se zaměřuje převážně na téma politiky a obchodu. Miloši Zemanovi významný prostor nedává. Taktéž chybí obvyklá glorifikace Zemanovy osobnosti. Kommersant např. zmiňuje schválení asociační dohody s Ukrajinou s upozorněním, že ratifikace bude ukončena tehdy, až dokument podepíše prezident Miloš Zeman. Více zde.

Kommersant také přináší rozhovor s Milošem Zemanem, který nese jako titulku citaci prezidentova tvrzení „Rusko je již v zásadě demokracie“, a také článek o událostech okolo oné přehlídky v Moskvě, resp. jak byli jednotliví hosté toho času v Moskvě přijati. Zeman je zde autorem nazván „gerojem“ a zastáncem Ruska. Jeho sympatie tedy nejsou v Rusku žádným tajemstvím a podobné termíny jsou běžně používány.

Izvestia.ru – deník s tradicí již od roku 1917 se postavě Miloše Zemana výrazně nevěnuje. Za celý rok 2015 pouze 5 článků např. Český prezident Zeman pochválil Vladimira Putina a „zanadával“ na Pussy Riot.

Dalším článkem je např. komentář již zmíněného předsedy Dumy pro mezinárodní otázky Puškova, který nese titul Evropa se nachází v kritickém bodě. Puškov uvádí:

Mediální obraz Miloše Zemana v ruských médiích

Od ukrajinských politiků můžeme čekat cokoliv. Co ale nemůžeme v současnosti čekat, to je racionální přístup ke vztahům s Ruskem a profesionalita. Ukrajinští politici budou nyní dělat vše, aby dostaly půjčky, o které se snaží na západě. Současně dělají a budou dělat nepřijatelná a nehorázná prohlášení antiruského charakteru, aby se zalíbily nejvíce protirusky naladěným politickým kruhům, s cílem vyprosit u nich peníze. Taková je ve skutečnosti politika ukrajinské vlády. Od nich lze očekávat jakýkoliv výklad historie, jakékoliv oznámení, že něco, co je černé tak je vlastně bílé, glorifikaci nacistických zločinců, což velmi dobře komentoval český prezident Miloš Zeman. Před pár dny pronesl, že nemůže gratulovat Ukrajině k takovým hrdinům jako Bandera a Šuchevič kvůli tomu, že Bandera vnímal jako svůj úkol zabít všechny Poláky ve věku 16 – 60 let. Zemanovi ukrajinští politici oponovat v tomto nemohli. Čekat tak od nich můžeme cokoliv kromě racionálního a rozumného přístupu.

Lifenews.ru – zpravodajský portál a současně televizní stanice, která se za hranicemi mimo jiné proslavila díky informování o katastrofě MH 17, resp. informovala tak, že Opolčenci sestřelili ukrajinský transportní letoun. Vzhledem k tomu, že se z transportního letounu později vyklubal MH 17, video bylo staženo. Více o tomto případu zde.

Lifenews na svém webu rovněž umožňuje seřadit výsledky podle kritéria “populární”. Mezi nejoblíbenější články tak např. patří Prezident Zeman přirovnal Američany k vyhynulým brontosaurům, který využívá jako zdroj Parlamentní listy, či Český prezident vyzval smířit se s tím, že se Krym stal částí Ruska.

Pro utvoření si ucelenějšího názoru jsem sledoval i další zpravodajské portály. Nyní jen ve stručnosti. Portál Gazeta.ru např. píše: Putin pronesl, že v Evropě jsou ještě politici, kteří jsou schopni ustát svůj názor. Řeč jde samozřejmě o Miloši Zemanovi. Kp.ru tedy Komsomolskaja pravda informuje o kauze rudých trenek na hradním stožáru. Více zde. I v tomto případě má Miloš Zeman jasnou podporu diskutérů pod článkem. Server Lenta.ru se v článku věnuje Zemanovo volbě restaurace pro oslavu narozenin. Za svou volbu rovněž sklízí aplaus a nejsouhlasnější komentář pod článkem je, že Zeman je jediným normálním člověkem mezi politiky EU. Rg.ru tedy Rossijskaja gazeta např. píše Český prezident neviděl v činech Ruska hrozbu pro Pobaltí. Pobaltské země kritizoval za zbytečnou hysterii. Web Pravda.ru např. publikuje komentář Proč Miloš Zeman netancuje tak, jak západ píská.

YouTube a televizní kanály

Prezidentu Zemanovi není samozřejmě věnován prostor pouze v “tištěných” médiích. Značnou pozornost lze nalézt i u televizních stanic. Jelikož CMS idnes.cz umožňuje vkládat pouze videolinky např. na YouTube či weby z rodiny idnes.cz, zaměřil jsem se nejen přímo na weby a archivy televizních stanic, ale na YouTube, kde jsou rovněž různé reportáže televizních stanic publikovány.

Jelikož YouTube umožňuje vyhledávání za pomoci našeptávače, podíval jsem se tedy, co mi našeptá při zadání slova Zeman v ruštině. Výsledky tedy ukazují, co rusky mluvící publikum tohoto webu zajímá. Výsledky jsou diametrálně jiné v porovnání s výše zmíněným portálem Yandex.

Vidět tak můžeme následující výsledky: Zeman Putin; Zeman Miloš; Zeman mluví rusky;Zeman vejce; Zeman hovoří rusky; Zeman opilý; Zeman o Pussy Riot; Zeman hovoří rusky;Zeman rozhovor; Zeman o Pussy Riot

Na YouTube tak můžeme nalézt řadu videí v ruštině, které jsou věnované postavě Miloše Zemana. Mohou to být např. rozhovory, které velmi často dává ruským televizním stanicím. Např. rozhovor s názvem Miloš Zeman odsuzuje protiruské sankce a požaduje zastavení bombardování Donbasu, který zveřejňuje kanál “ruské zprávy”. Rozhovor byl poskytnut pro První kanál, který je v Rusku přezdíván jako zombie-vize díky záplavě dezinformací a propagandy.

O Zemanovi je také řada reportáží. Např. reportáž kanálu Rossija 24, která nese název Český “pravdorub” (bojovník za pravdu) Zeman v přímém přenosu bez příkras přeložil název Pussy Riot. Zde si tak můžete ještě jednou vychutnat ony hovory z Lán, které zůstávají v češtině a bez audio překladu. V reportáži je tedy Miloš Zeman nazván bojovníkem za pravdu, jelikož bojuje proti protiruským sankcím a je za rozvoj spolupráce s Ruskem.

Zde můžete shlédnout podobnou reportáž stanice Rossija 1, kterou zveřejňuje kanál “ruský patriot” a video nese titul Miloš Zeman – Krasavčik!!! Jelikož jde o podobný počin, uvádím pouze externí link.

Velký mediální ohlas rovněž zaznamenal Zemanův konflikt s americkým velvyslancem, kde Zeman zamezil velvyslanci přístup na hrad za jeho kritiku cesty do Moskvy v květnu 2015. Zeman tehdy pronesl již zmíněné ultimátum, že velvyslance přijme pouze tehdy, pokud Obama přijme v Bílém domě českého velvyslance, který mu bude radit, kam má a nemá jezdit.

V reportáži stanice NTV, která byla zveřejněna na kanále “hlavní zprávy” pod názvem Český prezident se nepohodl s americkým velvyslancem, si můžete také v čase 0:21 všimnout odkazu na Parlamentní listy.

Zajímavá je rovněž reportáž televizní stanice TV centr, která se věnuje červené kartě, házení vajec a vypískání Zemana během vzpomínkové akce na Albertově v listopadu 2014. Seznam výsledků na dotaz Zeman můžete vidět zde.

Mediální obraz Miloše Zemana v ruských médiích V reportáži je zmíněno, že k protestům došlo, protože Zeman je proti sankcím a je za spolupráci s Ruskem. Ale já osobně jsem to tehdy vnímal, že červené karty proběhly hlavně kvůli jeho vulgarismům v hovorech z Lán a sankce a proruský postoj nebyl hlavním tématem. Vidíme tak ohýbání zpráv ze strany ruských médií, které je naprosto běžné. Reportáž můžete vidět zde a začíná v čase 2:56. V celkové reportáži samozřejmě nechybí štvaní proti USA.

Mediální obraz

Jaký je tedy Miloš Zeman v ruských médiích a jak ho vidí ruský divák?

Miloš Zeman je bojovník za pravdu. Je nezávislým politikem a není loutkou Ameriky a naopak proti zlé Americe bojuje a hájí Rusko. Jeho názory jsou objektivní, nezávislé a pravdivé.

Nutno podotknout, že jeho názory do puntíku zapadají do politiky Kremlu.

Hlavní témata, se kterými je prezentován

  • Kritika ruské opozice – Pussy Riot, Chodorkovskyj. Zeman se nebojí nazvat věci pravými jmény.
  • Boj proti USA a obrana Ruska – např. konflikt s americkým velvyslancem. Zeman není pouze loutkou USA jako jsou všichni světoví politici, kteří zastávají názory v nesouladu s politikou Kremlu. Zeman je nezávislý a objektivní.
  • Ostře vystupuje proti protiruským sankcím.
  • Kritika Ukrajiny a její vlády. Používání termínů o fašistech a banderovcích. Popírání ruské vojenské účasti ve válce na Donbase.
  • Ospravedlnění anexe Krymu s tím, že jde o nápravu historické křivdy.
  • V současné době vystoupení v OSN, kde v podstatě tlumočil návrhy Putina.
  • Zeman komunikuje rusky, diskutuje a dává rozhovory v ruštině. Za to je glorifikován a zmínce o znalosti ruštiny je rovněž věnován značný prostor.
  • Preference ruské restaurace pro oslavu narozenin během návštěvy USA.

Vše je doprovázeno sérií pro Zemana typických bonmotů a vulgarismů, které vyvolávají u ruského obecenstva pozitivní reakce.

Přejímání zdrojů

Jako zdroj informací o Zemanovi ruská média využívají ve většině případů Parlamentní listy. Listy jsou také označovány, že spadají do oblasti proruské propagandy např. v článkuParlamentní listy: Ozvěny Kremlu v ČR. Ostatní zdroje jsou druhotné, zřídka zmiňované a jejich použití závisí od případu, kdy prezident Zeman např. poskytne rozhovor pro Lidovky či Právo atd. České proruské weby jsou citovány v souvislosti s osobou Miloše Zemana minimálně. Z nich jsou ruskými médii přejímány informace jiného rázu, ale o tom až v jiném článku.

Dvojí role Miloše Zemana

Roli Miloše Zemana v jeho interakci s Kremlem lze označit jako dvojí. Na jednu stranu je využíván ruskými médii jako západní politik, který stojí na straně Ruska. Jeho názory jsou tak často publikovány v ruském mediálním prostoru, jelikož dokonale zapadají do politiky Kremlu. Je tedy prezidentem západní země, který se nebojí mít svůj nezávislý, objektivní a pravdivý názor, není pouze loutkou, a je na straně dobra – Ruska. Současně bojuje proti zlu – USA.

Druhou rolí je jeho pozice prezidenta země, která je členem EU a NATO. Na tomto poli tak může prosazovat ruské zájmy. Více o této problematice píše Martin Fendrych ve svém komentáři BIS varuje před Ruskem a Čínou. Zeman je jejich trojský kůň. Vzhledem např. k výběru poradců prezidenta, nelze než s názvem komentáře souhlasit.

Ohlasy publika

Prezident Zeman má díky výše uvedenému v Rusku značnou oblibu. Pokud se podíváme na komentáře pod články/videy, můžeme tak vidět jistou polarizaci názorů. Nejvíce souhlasné jsou příspěvky typu “Zeman maladěc, krasavčik, jediný normální evropský politik apod.” Nejvíce nesouhlasné příspěvky jsou typu “Zeman je pouze loutkou Putina.”

Závěrem

Prozkoumal jsem stovky článků a videí, abych si udělal názor, jaký mediální obraz Miloš Zeman v Rusku má. Během tohoto procesu mi zůstal v paměti diskusní příspěvek pod jedním v článku uvedeným videem. Příspěvek je od uživatele Kolin Molin a zní: “Držte se, pane prezidente! Vy jste opravdový patriot!” Pro mě osobně však nadále otázkou zůstává, jakou zemi v souvislosti s patriotismem Kolin Molin vlastně myslel.

Mediální obraz Miloše Zemana v ruských médiích