ANO řídí sedm let dopravu, mosty neřeší

Ministerstvo dopravy, pomalá výstavba dálnic a předražené opravy silnic byly před lety jedním z hlavních terčů tehdy vznikajícího hnutí ANO. Dnes – po sedmi letech, co nyní už vládní Babišovo hnutí řídí právě dopravu – Nejvyšší kontrolní úřad vydal další zdrcující zprávu k fungování resortu: Ministerstvo dopravy kašle na opravy mostů.


Ten tweet na první pohled nedával moc smysl. Ministr Karel Havlíček, který má kromě průmyslu na starost i resort dopravy, 14. 8. na sociálních sítích z ničeho nic oznámil: “Prověříme všechny silniční a železniční mosty. Chystáme historicky největší kontrolu více jak 20 tisíc mostních konstrukcí, zapojíme kraje i obce. Do jejich oprav a rekonstrukcí alokujeme mimořádné zdroje, zapojujeme nejlepší experty. Nehodláme nic podcenit.”

Zpráva dostala jiný kontext minulý týden, kdy nezávislý auditor NKÚ zveřejnil, jak se ministerstvo doposud ke kontrolám a opravám mostů stavělo. Zaměřil se na období 2014-2019, dobu, kdy je doprava plně v rukou Babišova hnutí. A během níž stát investoval do oprav mostů skoro deset miliard korun.

Psali jsme:
» Unikátní rozhovor: Prostě to rozkopeme
» Jen čtyři kilometry. Tolik se loni postavilo dálnic
» Pošvářová: Proč se za Babiše tak málo staví?

A co kontroloři z NKÚ zjistili? Především se ukázalo, že se ani jeden z ministrů za ANO za posledních sedm let ani jednou nezajímal, jak probíhají kontrolní prohlídky mostů s ohledem na jejich bezpečnost. A díky tomu resort nemá přehled, v jakém stavu vlastně mosty v České republice vůbec jsou.

“Ministerstvo dopravy jako garant odbornosti prohlídek žádnou kontrolu zaměřenou na odbornou úroveň a kvalitu výstupů z prohlídek mostů provedených osobami, jimž vydalo příslušné osvědčení nebo oprávnění, v kontrolovaném období let 2014–2019 neprovedlo,” stojí v závěrečné zprávě.

Kromě toho ministerstvo nemá žádnou analýzu, která by se zabývala stavem dálničních a silničních mostů. “Ministerstvo dopravy ani ŘSD nemají v této oblasti stanoveny žádné konkrétní cíle ani systematicky nesledují a nevyhodnocují úroveň péče o mosty…Z údajů o stavu mostů zveřejňovaných ŘSD vyplývá, že podíl mostů ve špatném až havarijním stavu z celkového počtu dálničních a silničních mostů v České republice se za posledních pět let snížil jen velmi málo,” dodává zpráva.

Kromě ministerstva se NKÚ opřel i do Ředitelství silnic a dálnic. ” ŘSD neprovádělo řádnou údržbu a včasné opravy většiny z kontrolovaných mostů. Dlouhodobě neřešilo závady, na něž upozornily prohlídky mostů, a odkládalo provedení doporučených opatření. Důsledkem bylo postupné zhoršování stavu mostů, zejména poškozování jejich konstrukcí zatékající vodou, a to až do té míry, že některé mosty již nebylo možno opravit a bylo potřeba je nákladně rekonstruovat, popř. strhnout a postavit mosty nové. ŘSD tím porušovalo povinnosti uložené mu právními předpisy,” uvádějí auditoři.

Ale jak je výše uvedeno, ministerstvo dopravy nikoho nekontrolovalo, takže o tom nikdo nevěděl. A nikdo to neřešil.

ŘSD na závěry kontroly reagovaly tvrzením, že už navýšilo částku, která má zlepšit systém kontrol. “Ředitelství silnic a dálnic ČR dlouhodobě plní povinnost danou zákonem…V posledních dvou letech ŘSD výrazně navýšilo finanční prostředky na správu mostů, které má ve své správě,” stojí v reakci ŘSD.

Proč to neudělalo dřív, to už ŘSD ani ministerstvo nezveřejnilo.

A ještě jeden konkrétní poznatek NKÚ: “Na modernizovaných úsecích dálnice zůstávají některé mosty, jejichž špatný stav může ohrozit provoz na dálnici. Například stav mostu převádějícího silnici Hrusice–Hrušov přes dálnici D1 v km 23,404 je dle údajů uvedených v BMS již od března 2011 klasifikován stupněm V – špatný. Ve zprávě z hlavní prohlídky tohoto mostu z dubna 2019 bylo kromě popisu řady závad uvedeno, že je nutno jej zásadně rekonstruovat bez jakékoliv prodlevy. Podle záměru projektu modernizace úseku 02 dálnice D1 měla být provedena úplná přestavba mostu. ŘSD ale k této přestavbě pouze uvedlo, že most vyhovuje budoucímu uspořádání dálnice D1, proto do projektu modernizace D1 nebyl zahrnut a jeho rekonstrukci by měl zajistit jeho vlastník, kterým je obec Hrusice. ”

Správa mostů a jejich oprava není jediným selháním hnutí ANO při budování dopravní sítě země. Ačkoli heslo dálnice bylo jedním z volebních taháků hnutí ANO, ve skutečnosti se tempo výstavby nových dálnic nijak nezrychlilo. Naopak zpomaluje. V roce 2017 bylo postaveno sedmnáct nových kilometrů dálnic, v následujícím roce už jen čtyři. Za loňský rok budou čísla k dispozici v září. Pro srovnání: v éře Mirka Topolánka to bylo v průměru 56 kilometrů dálnic ročně.

“V roce 2018 byly v ČR postaveny pouze 4 km nových dálnic a 15 km silnic první třídy, tempo výstavby dopravní infrastruktury se tak nepodařilo ani v loňském roce zvýšit. Kromě toho ČR zaostává dle mezinárodního srovnání spokojenosti obyvatel publikovaného Světovým ekonomickým fórem za průměrem zemí EU v oblasti kvality silnic. V roce 2018 zaujala Česká republika mezi zeměmi Evropské unie až 23. místo. Její umístění se za posledních 5 let v podstatě nezměnilo,” stojí ve zprávě NKÚ, kterou pravidelně vydává na podzim jako revizi závěrečného státního účtu.

 

Zdroj náhledové foto: Shutterstock.com