Audit číslo 2014/09/01: nejvýbušnější dokument Babišova úřadu

Pozn: Tento text jsme publikovali v červenci 2015. Vzhledem k aktuálnímu vývoji jsme jej znovu umístili na viditelné místo deníku Neovlivní.cz. Můžete si tak znovu projít hlavní závěry auditu, kvůli němuž nyní – o rok později – podalo ministerstvo financí trestní oznámení.

 


Ministr financí Andrej Babiš má od začátku dubna na stole zatím nejvýbušnější audit, který jeho resort vypracoval. Jde o mimořádnou prověrku toho, jak stát v posledních deseti letech spravoval státní dluh.

Deník Neovlivní.cz měl možnost se s auditem rámcově seznámit. Jeho klíčové závěry jsou následující:

  • Ztráty kvůli postupu ministerstva financí, které státní dluh spravuje, přesahují deset miliard korun;
  • ministerstvo při obchodech s bankami opakovaně sjednávalo pro stát krajně nevýhodné podmínky – například při derivátových operacích banky dostávaly vybrat, zda úroky od MF mají být fixní nebo pohyblivé;
  • jedna z operací skončila v roce 2014, závazky z ní ale pro stát platí ještě dalších deset let, což představuje ztrátu přes 1,5 miliardy korun;
  • při další operaci se ministerstvo ocitlo v rozporu se zákonem v pozici spekulanta, v celkovém objemu může změna kurzu koruny o 10 % v tomto případě znamenat ztrátu až 16 miliard korun.

Audit s číslem 2014/09/01 vypracoval odbor interního auditu, který si k tomu přizval soudního znalce z oboru ekonomiky a uznávanou kapacitu Jaroslava Bradu. “Na auditu jsem se podílel, ale to je tak všechno, co vám k tomu mohu říci. Jsem vázaný mlčenlivostí,” sdělil Neovlivní.cz Brada.

Ministerstvo financí audit nijak nekomentovalo. Zaslané otázky ponechalo bez odpovědí.

A zrovna tak nereagoval na zaslané dotazy Andrej Babiš.

Zjištěná pochybení spadají většinou do éry, kdy ministerstvo financí ovládala dnešní pravicová opozice.

Konkrétní odpovědnost pak nesou ministerští úředníci, u nichž audit konstatoval obří kumulaci funkcí: jeden zaměstnanec totiž současně řídí operace, uzavírá smlouvy a zároveň má na starost kontrolu a vypořádání obchodů. To podle auditorů vede ke konfliktu zájmů a vysoké míře rizika selhání.

Před zásadní dilema ovšem audit staví současného ministra financí Babiše: Co s výsledky auditu dál?

Dokument už několik týdnů studují právníci, na jejichž názoru záleží, zda nakonec ministerstvo půjde cestou trestních oznámení. Tuto variantu podle informací Neovlivní.cz v několika konkrétních případech preferovali samotní auditoři. Tento krok by ale znamenal vyhlášení války několika bankám, byť ty byly jen v pozici, kdy využily pochybení či liknavosti státního aparátu.

Nebo může Andrej Babiš audit “přikrýt”, zpřísnit pravidla a udělat za minulostí na financích tlustou čáru. Výsledné rozhodnutí bude zajímavé sledovat i proto, že ministrovo podnikání je s bankovním sektorem významně spjato. Ze zjištění Neovlivní.cz vyplývá, že minimálně jeden z bankovních domů uvedených v auditu se podílí na financování Babišova Agrofertu.