Articles by Jan Machonin

Autor je spolupracovníkem Neovlivní.cz. Rusista a publicista strávil posledních dvacet let převážně v Moskvě, nyní žije mezi Tbilisi a Prahou.