Articles by Jaroslav Plašil

Autor je spolupracovník Neovlivní.cz, jeho domovskou redakcí je Český rozhlas Radiožurnál Sport.