Articles by Tomáš Svoboda

Autor je spolupracovníkem Neovlivní.cz, působí jako brněnský zpravodaj Seznam Zpráv.