Čepro: Provize pro Kadlece nešla z peněz firmy

 Andrej Babiš před lety chystal půlmiliardový obchod s uprchlíkem Radovanem Krejčířem. Dnes odsouzený gangster a premiér v demisi Babiš plánovali byznys s pohledávkou za státní společností Čepro. Dokazují to dosud neznámé policejní dokumenty a také přelomové svědectví jednoho z tehdejších Krejčířových obchodních partnerů. Zveřejňujeme stanovisko firmy Čepro.

 

Společnost ČEPRO, a.s. byla od 90. let terčem častých kriminálních ataků. Ty vyvrcholily nařízením nezákonné exekuce na společnost ČEPRO, a.s. v roce 2004. Exekuci bylo zabráněno až ozbrojeným zásahem Policie ČR a posléze i masivní právní obranou v trestních i civilních řízeních.
V pravomocně skončených řízeních byla společnost ČEPRO, a.s. vždy úspěšná. Velkou zásluhu na tom má stálý tým právních poradců a kontinuální zastoupení v případech, které je zásadní z důvodu skutkové složitosti, provázanosti a dlouhé geneze jednotlivých řízení.

Některá řízení však z důvodu procesních obstrukcí protistrany dosud probíhají a soudům se ani po 15 letech nepodařilo finálně rozhodnout. Nejvýznamnější trestní řízení je vedeno s bývalým obchodním ředitelem společnosti ČEPRO, a.s., JUDr. Martinem Pechanem (obžalovaným spolu s Ing. Radovanem Krejčířem), který je v předmětném článku citován. Ten byl soudem nepravomocně odsouzen mj. za podvodné uplatnění fiktivní pohledávky za společností ČEPRO, a.s. Vedle JUDr. Martina Pechana jsou obžalováni také jeho nástupci, Ing. Tomáš Kadlec (býv. generální ředitel) a Ing. Alexandr Houška (býv. obchodní ředitel).

Co se týče rozebírané otázky vyplácených provizí, ani jeden z bývalých generálních ředitelů, které článek zmiňuje (Ing. Tomáš Kadlec a Ing. Pavel Švarc, CSc., ani žádný další) žádné provize z obchodních transakcí, od společnosti ČEPRO,a.s., nepobíral. K tvrzení, že JUDr. Martin Pechan vyplatil Ing. Tomáši Kadlecovi částku ve výši 30 mil. Kč, je třeba zdůraznit, že JUDr. Martin Pechan ukončil své působení ve společnosti v říjnu 2002, přičemž Ing. Tomáš Kadlec do společnosti ČEPRO, a.s. nastoupil až v květnu roku 2003. V době, kdy měl být dán pokyn k vyplacení částky 30 mil. Kč již JUDr. Martin Pechan nebyl ani zaměstnancem společnosti ČEPRO, a.s.

Sám Ing. Tomáš Kadlec byl z pozice generálního ředitele odvolán poté, co se hospodářský výsledek společnosti ČEPRO, a.s. za rok 2004 meziročně propadl o více než 100%. Z rozhodnutí Ministerstva financí ČR byl nahrazen profesionálním manažerem Ing. Pavlem Švarcem, CSc., který společnost ČEPRO, a.s. nejen stabilizoval, ale rovněž se významně zasadil o její ekonomický růst – hospodářský výsledek před zdaněním činil v době jeho odchodu (tj. za r. 2008) 566 mil. Kč, tzn. zlepšení o 100 % oproti svému předchůdci. Úspěšný trend pokračoval také pod vedením jeho nástupce, Ing. Jiřího Borovce, MBA.