ČMZRB o Covid: Bohužel většinu žádostí musíme zamítat

Rozvojová banka na dotaz Neovlivní.cz zveřejnila čísla, kolika firmám už poslala peníze v rámci programů Covid I a za kolik úvěrů už se zaručila v Covid II. Odpovědi od mluvčí Českomoravské záruční a rozvojové banky Marie Lafantové zde:

  1. Kolik žádostí o úvěr a záruku v rámci Covid již ČMZRB kladně vyřídila?

Kladně jsme schválili podporu ve formě úvěru nebo záruky pro 300 malých a středních podnikatelů. Nicméně finálně vyřízených žádostí je 1400. Bohužel většinu žádostí v rámci COVID I musíme zamítat, a to z těchto důvodů:

  1. jedná se o neúvěrovatelný subjekt (v předchozích letech záporný vlastní kapitál, dlouhodobá ztráta, nadměrná zadluženost, firma v insolvenci, resp. FO v exekuci)
  2. nesplnění programových podmínek (žádosti o částky nižší než 500 tis. Kč, žádosti velkých firem (tj. nad 250 zaměstnanců), žádosti o jiný než způsobilý výdaj)
  3. vyčerpání části zdrojů určených pražským podnikatelům

Často se setkáváme s tím, že žadatelé přeceňují svou finanční situaci a tvrdá čísla pak mluví jinak.

2. Kolik peněz už reálně firmy dostaly?

K 16.4. jsme reálně na úvěrech v rámci COVID I vyplatili kolem 500 mil. Kč. V rámci COVID II jsme k 16.4. zaručili úvěry komerčních bank v objemu 1,3 mld. Kč, nicméně kolik subjektů již dostalo v rámci záručního programu COVID II peníze na své účty, nejsme schopni říct, protože úvěry poskytují komerční banky.

Kdo konkrétně úvěry obdržel? Poslali jsme doplňující dotazy. Již brzy na Neovlivní.cz.


Štítky: ,