Co napsal policejní prezident na FAMU: Našel dva viníky, velící policisty

Opakovaná “návštěva” policistů na FAMU kvůli tomu, že akademie během návštěvy čínského prezidenta vyvěsila vlajky Tibetu, bude mít dohru pro dva řídící důstojníky. Policejní prezident oznámil, že s nimi zahájil kázeňské řízení.

Policejní prezident Tomáš Tuhý odpověděl na stížnost Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze, která se na něj obrátila bezprostředně po návštěvě čínského prezidenta prezidenta Si Ťin-pchinga. Žádala o veřejné vysvětlení jednoho z více incidentů, které se během tří dnů policejních manévrů » odehrály. Jako na jiných místech, i na FAMU se policie starala o to, proč v oknech visí tibetské vlajky.

Čína a my:

kolaz_cina_tibet_zeman
» Ministr vnitra a policejní prezidium: Co říkají k zásahům během čínských dnů
» Tři dny čínského neklidu
» Dokument, kterým Krnáčová dovolila policii tři dny blokovat Prahu

V dopise, který Tuhý adresoval děkanovi školy Pavlu Jechovi – a Jech jej obratem zveřejnil na webových stránkách FAMU (externí link zde ») -, přiznal policejní šéf chybu dvou řídících důstojníků.

Ti poslali do školy hlídku hned dvakrát.

První návštěvu lze podle Tuhého ospravedlnit, neboť policisté šli “ověřit majitele budovy, (…), v souvislosti s oprávněností výskytu osob s vyvěšenými vlajkami Tibetu na balkoně budovy FAMU, respektive k získání a vyhodnocení poznatků k možným rizikům ohrožení chráněné osoby.”

Tomáš Tuhý připomněl, že kolem FAMU projížděla kolona s čínským prezidentem a policie prý měla informace, že v uvedené době hrozí v místě střet mezi názorovými odpůrci.

Druhá návštěva už byla podle Tuhého chybou. “Podruhé pak vzhledem ke komunikační chybě a přílišné aktivitě policistů výše uvedených útvarů policie došlo k provedení služebního úkonu s cílem získání informace, zda je vedení školy srozuměno s tím, že na budově vlají vlajky Tibetu,” napsal Tuhý. A: “Osobně vnímám popsaný a takto provedený služební úkon – spočívající ve druhé, neopodstatněné návštěvě budovy FAMU – jako nevhodný a nadbytečný.”

V dopise dále uvedl, že bylo zahájeno kázeňské řízení se dvěma muži. “Jedná se o vedoucího policistu OŘP Praha 1, jehož pochybení je spatřováno především v situaci při druhé návštěvě budovy FAMU, kdy vydal pokyn podřízeným policistům k provedení předmětného úkonu. A policistu specializovaného celorepublikového útvaru, který jako koordinátor bezpečnostních opatření daného úseku provedení tohoto úkonu vyžadoval.”

Jaký postih policisty čeká, není jasné, kázeňské řízení dosud neskončilo.

Plné znění dopisu Tomáše Tuhého na FAMU přikládáme:

policie_tuhy_dopis_tibet1

policie_tuhy_dopis_tibet2
policie_tuhy_dopis_tibet3