Co říkají rozsudky evropského soudu o kauzách jako je Čapí hnízdo

Prozkoumali jsme klíčový argument, o který státní zastupitelství opírá své rozhodnutí, že za podvod v kauze Čapí hnízdo nepůjde nikdo přes soud. Žalobci tvrdí, že v době poskytnutí dotace premiér a jeho rodina coby žadatelé o dotaci nemohli kvůli nejasným paragrafům vědět, jak přesně si vykládat  pojem “malý a střední” podnik. Senátor a auditor Lukáš Wagenknecht ovšem našel verdikty evropského soudního dvora, které posuzovaly shodné případy, a vychází z nich opak. Předkládáme jeho zjištění.

Z dosud zveřejněného zdůvodnění, kterým státní zástupci minulý pátek vyvinili českého premiéra Andreje Babiše a jeho rodinu z dotačního podvodu, je zásadní následující věta šéfa pražských žalobců Martina Erazíma:  „i pokud by v důsledku až následné desetileté rozhodovací praxe Soudního dvora bylo dovozeno, že Farma Čapí hnízdo nesplňovala definici pojmu „malý a střední podnik” v době podání žádosti o poskytnutí dotace v roce 2008, nepovažuji za možné klást komukoliv za vinu možné nesprávné posouzení takové právní otázky v době podání žádosti o poskytnutí dotace před 11 lety.”

Přeloženo do srozumitelné řeči: dozorující státní zástupce říká, že v únoru 2008, kdy Farma Čapí hnízdo požádala o padesátimilionovou dotaci, nebylo jasné, že malý a střední podnik nelze zneužívat pro vylákání dotace ve prospěch velkého podniku.

K tomuto tématu:
» Policie prověřuje daňové úniky premiérovy farmy
» Nevtípil chce dostat Čapí hnízdo k soudu. A přišel útok
» Mail Babiše juniora: Otec potřeboval, abych zmizel
» Zlom: Syn Andreje Babiše promluvil

Letmý pohled na rozhodnutí Evropského úřadu pro boj s podvody (OLAF) a chvilkové vyhledávání relevantních rozsudků Soudního dvora Evropské unie (SDEU) nicméně poskytuje zcela jiný obrázek ohledně toho, zda v únoru 2008 bylo či nebylo jasné, zda lze provádět dotační podvody zneužitím definice malého a středního podniku.

Za prvé: to, že se evropské právo nesmí zneužívat, musel každý evropský občan vědět minimálně od 14. prosince 2000, kdy Evropský soudní dvůr ve věci Emsland-Stärke (C-110/99) uvedl, že ke zneužití práva dojde za splnění dvou podmínek: objektivní, tedy že i když byly formálně splněny podmínky dané evropským právem, ale nedošlo k dosažení cíle a subjektivní, tedy že existoval záměr získat výhodu z interpretace evropského práva umělým vytvořením podmínek pro její dosažení.

Tento rozsudek SDEU byl do roku 2008 potvrzen řadou dalších rozsudků, například ve věcech Halifax (C-255/02), Cadburry Schweppes (C-196/04), Thin Cap Koup (C-524/04).

Za druhé: minimálně od 14. října 2004 měli všichni, kdo žádají evropské dotace či kontrolují jejich přidělení či použití vědět na základě rozsudku ve věci, že konkrétní prvky definice malého a středního podniku, tedy např. vlastnické propojení, podnikání na společném či sousedním trhu, relevantní ekonomické ukazatele, je nutno vykládat vždy ve smyslu definice malého a středního podniku, tedy zda se jedná o podnik znevýhodněný či nikoli v důsledku absence přístupu k ekonomickým zdrojům, například zdrojům financování, přístupným pro velké podniky. Jinak řečeno, Evropský soudní dvůr řekl, že nelze při posouzení malého a středního podniku vytrhnout pouze jeden aspekt, například otázku podnikání dvou potenciálně spřízněných podniků na jednom trhu, ale že je třeba posuzovat vždy všechny definiční aspekty malého a středního podniku ve světle otázky, zda se jedná o znevýhodněný podnik či nikoli v důsledku jeho malé velikosti.

Za třetí: minimálně od 29. dubna 2004, kdy byl zveřejněn rozsudek Evropského soudního dvora ve věci Itálie vs. Komise C-91/01 a nejpozději opět od 14. října 2004, kdy byl vydán, musely osoby získávající dotace vědět, že nelze propojovat různé firmy přes vlastnictví akcií rodinnými příslušníky. Dále musely vědět, že je nutno z definice malého a středního podniku vyloučit právní konstrukce, které tvoří ekonomickou skupinu, jejíž síla přesahuje sílu tohoto podniku, a že je třeba dbát na to, aby definice malého a středního podniku nebyla obcházena z čistě formálních důvodů.

Za čtvrté: od stejné doby měly všechny osoby povinnost vědět, že malé podniky, které díky spříznění s velkými podniky mají přístup k finančním prostředkům a podpoře, jimiž nedisponují soutěžitelé stejné velikosti, se nemohou domáhat dotací pro malé a střední podniky.

Za páté: z rozsudku ze 14. října 2004 je zcela jasné, že pokud větší podnik propojený přes rodinné příslušníky s malým podnikem dává tomuto malému podniku zakázky tak, že jeden podnik podporuje druhý, není menší podnik znevýhodněný a nemůže proto splňovat podmínky malého a středního podniku, i kdyby všechny ostatní podmínky malého a středního podniku splňoval.

A pro úplnost: rozsudek HaTeFo (C-113/10) z roku 2014, který vyšel až poté, co byla žádost o dotaci pro Čapí hnízdo podána, a který byl hojně zmiňován v rozhodnutí OLAF z prosince 2017, pouze stvrdil předchozí rozsudky v oblasti týkající se malých a středních podniků.

Z výše uvedených rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie je zcela zřejmé, že počátkem roku 2008, kdy byla žádost o dotaci pro Farmu Čapí hnízdo podána, měli, resp. museli žadatelé vědět, že evropské právo se nesmí zneužívat v osobní prospěch. Stejně tak bylo judikováno, že malý a střední podnik musí být vždy reálně znevýhodněný a definici malého a středního podniku nelze obcházet fiktivními převody akcií přes rodinné příslušníky. Mimo to bylo v té době neoddiskutovatelně jasné, že pokud dvě firmy – jedna velká a jedna malá – vlastněné jednou rodinnou, si přihrávají zakázky, aby vzájemně podpořily své podnikání, nemohou nikdy naplnit definici malého a středního podniku.

Tvrzení dozorujícího státního zástupce, že na začátku roku 2008 k datu podání žádosti o dotaci pro Čapí hnízdo nebylo podle evropského práva jasné, že se malé a střední podniky nemají přes anonymní akcie a rodinné příslušníky zneužívat k tomu, aby dotaci získal velký podnik, a že se to zjistilo až o deset let později, proto vyvolává zcela zásadní pochybnosti o celém rozhodnutí v kauze českého premiéra Andreje Babiše.

Sdílet článekShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email


Images are for demo purposes only and are properties of their respective owners. Old Paper by ThunderThemes.net

Tento web používá k personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací

Služby společnosti DeadLineMedia mohou pro své správné fungování vyžadovat tzv. cookies – tedy malá množství dat, které www servery přes prohlížeč běžně posílají a ukládají do počítače uživatele, aby identifikovaly jeho osobní předvolby a nastavení a usnadnily tak přístup k webovým stránkám. Celosvětově cookies na drtivé většině webových stránek využívají rovněž provozovatelé reklamních systémů pro zobrazování co nejrelevantnější inzerce. Pokud se rozhodnete, že tato cookies ukládat nechcete, najdete více informací a další postup na: http://www.youronlinechoices.com/cz/vase-volby.

Zavřít