Netransparentní Covid 1. běžel, i když jeho kapacita byla už tři dny vyčerpaná

První program, který vláda spustila na pomoc firmám, plnily podle zjištění Neovlivní.cz žádosti podnikatelů ještě plné tři dny poté, co byl Covid I kapacitně vyčerpán. Běžel tedy, ačkoli bylo jasné, že na všechny se nedostane. Státní rozvojová banka přitom odmítá zveřejnit seznam těch, kterým peníze poslala. A čekají ji proto soudy.

V programu Covid I, který patří kvůli své neprůhlednosti mezi nejvíce kritizované, mohly firmy žádat o úvěry od státní rozvojové banky ČMZRB od 16. března. Redakce Neovlivní.cz nyní zjistila, že Covid I běžel ještě tři dny poté, co už bylo jasné, že v něm není dost peněz, aby z nich byly uspokojeny všechny žádosti. Rozvojové bance podle neoficiálních informací znemožnil program zastavit resort průmyslu a obchodu v čele s Karlem Havlíčkem.

“Peníze už tam nebyly. Bylo jasné, že se na všechny nedostane a přesto jej banka nesměla zastavit,” uvedl zdroj obeznámený s průběhem pomoci Covid I.

Rozvojová banka na přímý dotaz potvrdila, že program běžel i po kapacitním naplnění. Tvrdí ale, že to bylo proto, že bylo předem jasné, že ne všechny žádostí uspějí.

Souvislosti
» Pomoc podnikatelům ve Švýcarsku: Do pár hodin
» Stát o programu Covid: Většinu žádostí musíme zamítat
» Chyba v programu Antivirus: Dvě žádosti pod jedno ID

“Ano, formálně byla kapacita vyčerpána dříve, než byl pozastaven příjem žádostí, a to z toho důvodu, že se u takovéhoto typu programu předpokládá, že ne všem žádostem bude moci být zcela či zčásti vyhověno (nesplní kritéria). To je běžné napříč celým bankovním trhem. V případě, že počítáte s určitou mírou „neúspěchu”, musíte hranici, kdy se příjem žádostí zastaví, posunout a přijmout jich o to víc. Spuštění a zastavení příjmu žádostí je pak samozřejmě nutné konzultovat se zadavatelem programu,” uvedla mluvčí ČMZRB Marie Lafantová.

Potíž je ale v tom, že stát odmítá zveřejnit, komu bezúročné půjčky poskytl. Není tedy možné celý proces veřejně zkontrolovat. A zjistit, zda třeba někdo nebyl zvýhodněný.

Banka zveřejnila jen čísla, podle nichž dorazilo celkem 3200 žádostí. Jak už jsme psali, drtivá většina byla zamítnuta: jen 200 bylo schváleno. Neúspěšní žadatelé se navíc zpravidla vůbec nedozvěděli, proč pomoc nedostali.

Na informaci, jak dopadli, čekali bez jakékoli další komunikace s bankou i šest týdnů. Řada z nich pak dostala tento email, od náměstka ředitele ČMZRB Ivo Škrabala: “Vážený kliente, děkuji Vám za Váš zájem o Úvěrový program COVID I. Bohužel Vás musím informovat, že Vaše žádost nesplnila programová kritéria, a proto byla zamítnuta.”

V čem přesně žadatelé údajně pochybili, to už banka nesdělila.

“Bohužel takový přístup, respektive nedostatečná transparentnost, zbytečně vytváří prostor pro pochyby, zda byly alokované veřejné prostředky programu COVID I vynaloženy s péčí řádného hospodáře,” komentovala postup ČMZRB advokátka Jana Krouman. Její kancelář zastupuje řadu podnikatelů, kteří se v posledních týdnech marně pokoušeli uspět ve státních programech na pomoc firmám.

Advokátka se proto rozhodla o seznam úspěšných žadatelů soudit. ČMZRB již před časem na dotaz Neovlivní.cz uvedla, že příjemce pomoci nesmí zveřejnit, pokud s tím oni sami nebudou souhlasit. A to navzdory tomu, že jde o veřejné peníze. “Tyto údaje není možné sdělit, protože podléhají bankovnímu tajemství dle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, kterým se řídíme. Jsme totiž bankovní institucí s licencí České národní banky,” uvedla za ČMZRB Marie Lafantová z ČMZRB.

S vysvětlením banky se ale advokátka Krouman nespokojila. “Žádám o poskytnutí podrobností o podpůrném programu Covid I zajištěném z veřejných financí, mimo jiné jakým subjektům byl v rámci tohoto programu poskytnut úvěr, a to za účelem kontroly hospodaření s veřejnými prostředky. Informace, o které žádám, se netýkají vztahu banky s klienty ani údajů o bankovních obchodech. Tyto informace proto nejsou předmětem bankovního tajemství ve smyslu ustanovení § 38 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách. Právo veřejnosti na informace o nakládání s veřejnými prostředky je v tomto případě legitimním nástrojem kontroly, umožňující případně kritickou veřejnou diskusi. Pokud se žádostmi neuspějeme, budeme se o informace soudit,” vysvětluje advokátka a připomněla, že všichni příjemci podpory navíc se zveřejněním údajů museli předem souhlasit už podle podmínek samotné Výzvy k předkládání projektů.