Covid Praha: Stát neřeší, zda příjemce peněz poškodil nouzový stav

Hlavní město spolu s Evropskou unií pumpují stamiliony do záchranného programu Covid Praha. Nyní se ale ukazuje, že nikdo nezkoumá, zda žadatelé o pomoc byli skutečně poškozeni vládními restrikcemi během nouzového stavu. Na státní pomoc tak dosáhli i ti, kteří nákaza Covid-19 nijak nezasáhla.


Hned v úvodu Výzvy k předkládání projektů v programu Covid Praha státní rozvojová banka ČMZRB píše: “Cílem podpory poskytované z prostředků programu Covid Praha je usnadňovat malým a středním podnikatelům aktivních na území hlavního města Prahy přístup k provoznímu financování v návaznosti na zmírnění hospodářských následků způsobených opatřeními proti šíření koronavirové infekce známé jako Covid-19.”

Jenže jak zjistila redakce Neovlivní.cz ve skutečnosti nikdo nezkoumá, zda žadatelé o státní záruku na úvěr byli postiženi nouzovým stavem. “ČMZRB, která žádosti vyhodnocuje a zpracovává, ani nikdo jiný to nezkoumá,” uvedl zdroj obeznámený s vyhodnocováním žádostí.

A potvrzuje to i dvacetistránkový dokument samotné Výzvy. Ani na jedné ze stránek není ani slovo o tom, že by žadatel měl prokazovat poškození nouzovým stavem. Nebo že to bude stát zkoumat.

Psali jsme:
» Na Covid Praha dosáhlo jen 5% živnostníků
» Programy Covid dotuje EU. Vláda to lidem zamlčuje
» Kdo dostal peníze z covid? Za informaci zaplaťte

Státní rozvojová banka zatím nevysvětlila, proč nezkoumá, jak do chodu firem a živností zasáhla vládní opatření. Na otázky prozatím odpovědi nedorazily.

Právě to, že na pomoc dosáhly i firmy, které nebyly vládními restrikcemi zasaženy, rozpoutalo ostrou přestřelku mezi členy vedení hlavního města. Praha minulý týden rozhodla, že navýší o 46 milionů rozpočet programu. Část radních ale pro to nehlasovala.

“Podnikatelé, kterým je poskytnuta podpora ve formě záruky za úvěr a dotace k úrokům až do výše 1 mil Kč., nemuseli před podáním žádosti doložit, že jsou skutečně bezprostředně postiženi v důsledku zákazu podnikání v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu. To vysvětluje, proč podporu v rámci programu Covid Praha dostali i podnikatelé, kteří takto bezprostředně poškozeni krizí nebyli: například advokátní kanceláře, IT firmy, společnosti v oborech, které nijak zasaženy nebyly, architekti apod. Covid Praha byl využit málo pro pomoc živnostníkům a malým podnikatelům, podporu dostaly střední firmy s obratem až jeden a čtvrt miliardy korun. Tedy bohužel v rozporu se záměrem hlavního města nedošlo k podpoření těch nejpotřebnějších,” zdůvodnila postoj radní Hana Marvanová Kordová (Spojené síly pro Prahu/STAN).

Hlasování se zdržel i radní Pavel Vyhnánek, jinak také náměstek primátora pro finance. “Neměl jsem důvod pochybovat o správnosti procesu, ale od vypuknutí epidemie jsem vždy usiloval o tom, aby rozhodnutí ve vztahu k podpoře podnikatelů byla přijímána s co nejširší podporou nejen v koalici, ale i v opozici. A toho se v tomto případě nepodařilo dosáhnout,” uvedl Vyhnánek (Praha Sobě).

Některým radním vadilo i to, že město rozhodovalo o navýšení částky v časovém presu. Lídr Spojených sil pro Prahu Jiří Pospíšil proto žádal o odložení bodu, ale neuspěl. “Praha má málo prostředků na podporu podnikatelů zasažených koronakrizí, proto by bylo správné, aby se tak stalo po důkladném zvážení v orgánech Prahy, v ekonomické skupině, která k tomu byla ustavena, na což však nebyl čas. Takto rada pouze akceptovala návrhy státní banky, případně návrhy MPO, o nichž kvůli nedostatku času nebylo možné jednat a případně navrhnout jejich úpravu tak, aby podpora podnikatelů byla zaměřena opravdu na ty, kteří to vzhledem k dopadům krize nejvíce potřebují,” dodala Marvanová.

Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) ale trvá na tom, že Covid Praha je úspěch. “V rámci možností města a rychlosti reakce na krizi, kterou město nezpůsobilo, považuji Covid Praha za obrovský úspěch,” napsal Neovlivní.cz.

Faktem je, že Praha sice do programu dává spolu s Evropskou unií stamiliony, na výběr podnikatelů, kteří uspějí, ale nemá žádný vliv. “Hodnocení žádostí je absolutně nezávislé na vůli hlavního města nebo kohokoliv dalšího. ČMZRB posuzuje splnění nastavených podmínek, jako je například velikost podniku, nebo úvěrovatelnost. Pokud žádost podmínky naplňuje, obdrží záruku. My sami seznam podpořených podnikatelů vidíme poprvé a nemáme ani možnost hodnocení nijak ovlivňovat,” uvedl radní pro oblast školství, sportu, vědy a podpory podnikání Vít Šimral (Piráti).

ČMZRB doposud podepsala smlouvu v rámci programu Covid Praha s 257 firmami. (Kompletní seznam příjemců ZDE) Program byl vyčerpaný během osmi minut od jeho otevření, na většinu se nedostalo. Z dokumentů ČMZRB, které má redakce k dispozici, přitom vyplývá, že původně banka plánovala uspokojit deset tisíc firem.

Radní Šimral ale tvrdí, že program byl zacílen správně. “Drobné a malé podniky do 49 zaměstnanců tvořily 81,3 procenta úspěšných žadatelů. Podniky nad 100 zaměstnanců jsou zastoupeny jen ve 4,3 procenta případů.  Co se týká struktury příjemců podle jejich hlavní činnosti, 16,7 procenta úspěšných žadatelů podniká v oblasti ubytování, stravování a pohostinství,” dodal Šimral.

Na to ale kritici argumentují, že uspět mohli hlavně ti informovaní a předem připravení. “Největší problém spočívá právě v tom, že z nedostatečného množství prostředků, které Praha mohla na program využít (celkem 646 mil. Kč), se pomoci dostalo jen těm podnikatelům, kteří si během jednoho dne stihli vyřídit bankovní úvěr u soukromé banky. To logicky vyloučilo z možnosti požádat o podporu velké množství podnikatelů, kteří skutečně nouzovým stavem postiženi byli, ale neměli šanci stihnout splnění podmínek,” uvedla Marvanová.

 

 

 

Text vznikl za podpory Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky

 

 

 

 

 

 

Zdroj náhledové foto: Shutterstock.com