Dokument: Jak si Hašek a spol. dělají z Babiše Dobrý den

Pokud Andrej Babiš není tajně domluvený s Radmilou Kleslovou, pak mu její věrní z pražského klubu zastupitelů zcela vypověděli poslušnost a dělají si, co chtějí. Dokládá to zápis z jednání celého předsednictva ANO, které před pár dny vyzvalo klub k odvolání šéfa Michala Haška. Deset spolupracovníků Kleslové se vzepřelo. Dokument získal deník Neovlivní.cz a publikuje jej v plném znění.

“Předseda hnutí Andrej Babiš oznámil, že jednal s předsedou Klubu zastupitelů hnutí v ZHMP (dále jen „Klub zastupitelů“) Michalem Haškem a vyzval ho, aby rezignoval z pozice předsedy Klubu zastupitelů, jelikož svou funkci nezvládl. Pan Hašek však nevidí své pochybení a rezignaci odmítá.

Předseda hnutí Andrej Babiš poté požádal, aby Klub zastupitelů vysvětlil situaci, která nastala a jaký je jejich plán dalšího postupu.

Předseda Klubu zastupitelů Michal Hašek se vyjádřil k situaci. Proběhla dlouhá diskuse mezi členy Předsednictva a Klubem zastupitelů. Členové Předsednictva i někteří z přítomných členů Krajského předsednictva vyzvali Michala Haška k sebereflexi a vyvození politické odpovědnosti za nastalou situaci. Michal Hašek opakovaně reagoval tak, že na své straně žádnou chybu nevidí a názor měnit nebude.

Po proběhlé diskusi navrhl předseda hnutí Andrej Babiš návrh usnesení, k němuž nebyly vzneseny připomínky.

Usnesení č. 7/29/10/2015:

Předsednictvo doporučuje Klubu zastupitelů, aby si zvolil nové vedení.

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení bylo přijato.

Mgr. Erika Duchanová

Centrální manažer hnutí ANO”