Právník Dostál: Žalovat ministry za diletantství? Lze, ale v krajních případech

Zjara porazil vládu, když u soudu uspěl se žalobou na opatření ministerstva zdravotnictví v rámci boje s covid-19. Minulý týden si s myšlenkou na žalobou pohrával znovu. Nakonec ale Babišova administrativa změnila plány a ze žaloby sešlo. Nyní specialista na zdravotní právo Ondřej Dostál říká, že provádění změn v opatřeních ze dne na den ministerstvu u případného soudu uškodí. “Podporuje totiž tvrzení žalobců, že ministr manipuluje s právy občanů a přitom kloudně neví, co chce.”


Bývalý advokát PwC Legal, dnes konzultant a učitel Ondřej Dostál, donutil vládu změnit způsob, jakým vyhlašovala omezující opatření. Babišův kabinet totiž zjara uprostřed krize změnil taktiku a začal postupovat tak, aby nemusel ochromeným podnikatelům nahrazovat vzniklou škodu. “Vítězství mé žaloby je důležité, protože prokázalo, že rozhodnutí ministerstev lze přezkoumávat u soudu. Stát nemůže při tak zásadních zásazích do práv občanů zůstávat bez kontroly,” říká Dostál.

Před pár dny, kdy ministerstvo začalo chystat nová opatření s blížícím se podzimem, zvažoval žalobu znovu. Nakonec ji nepodal, protože Babišova administrativa otočila a některá z nařízení sama zrušila.

Psali jsme:

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch na sklonku července na schůzce s šéfy krajských hygienických stanic. Nalevo premiér, který si ministra hlídá. Ale za přešlapy typu „roušky nasadit – roušky sundat“ pak stejně může Vojtěch. Zdroj: FB Adama Vojtěcha

» Vláda opět zhatila nákup respirátorů
» Maďar končí u Vojtěcha: Podpásovka. Byl jsem proti rouškám ve školách
» Roušky se projednávaly na schůzce, kterou řídil premiér

O žalobách na vládu v souvislosti s koronavirem říká: “Soudy nemohou nahrazovat vládu. Soudy chrání zákonnost a vymezují tím vládě mantinely, z nichž nesmí vybočit. Uvnitř těchto mantinelů ale vláda může vládnout, k tomu byla ve volbách zvolena; činí-li tak zmatečně a hloupě, musí se to vyřešit ve volebních místnostech, ne v soudní síni. Žaloby k soudům jsou ale plně na místě, pokud se vládě „podaří“ vybočit mimo tyto mantinely a hrubě tím zasáhnout do základních práv. Tak tomu bylo na jaře, když ministr zdravotnictví když zakázal volný pohyb, služby a maloobchod. Pak je zde ještě procesní aspekt – žaloby proti zásahu do práv, způsobeného opatřeními, nelze podat „v zájmu ostatních“, soud o ochranu mohou žádat nejlépe ti, kteří byli sami citelně dotčeni. U zákazu vycházení nebo uzavření hranic může žalovat každý, tam je zásah do práv nesporný. Pokud ministr zakáže festivaly a pořadatelé utrpí těžkou ztrátu, může dobře žalovat pořadatel; pokud by žaloval jen potenciální návštěvník festivalu, zásah do práv bude nepatrný a žaloba slabší.”

NEO:  Spatřujete v postupu vlády z posledních týdnů něco žalovatelného?

Po přestřelce z minulého týdne mezi premiérem a ministrem zdravotnictví byla velká část zákazů zrušena dříve, než stihla začít platit. Zmizela též z úřední desky ministerstva, na koronavirus.mzcr.cz jsem nenašel ani jejich původní znění, ani žádné nové opatření, kterým by se zrušovaly. Přeživší omezení do mých práv nezasahují tak, abych měl důvod žalovat. Budu ale pozorně sledovat, co nového v příštích týdnech ministr vydá, respektive podepíše.

NEO: Ministři jako takoví jsou veřejní činitelé. Pokud nezastávají svoji funkci s největší péčí o svěřenou agendu a zároveň nedbají na zdravotní a psychický stav občanů, je možné je žalovat či trestně stíhat?

Je to možné, ale jen v krajních případech. Rozměrů obecného ohrožení a obdobných skutkových podstat dosud jednání vlády nedosáhlo – pokud vím, byla podána trestní oznámení pro ignorování Pandemického plánu ČR, ale orgány činné v trestním řízení je odložily. Prosté diletantství politiků netrestají soudy, ale voliči.  Trestní stíhání si lze spíše představit v prozaičtější majetkové sféře, například pro pochybení při zadávání miliardových zakázek na nákup roušek nebo vakcín.

NEO: Lze trestně či žalobou postihnout stav, kdy ministři rozhodují, aniž by svá rozhodnutí veřejnosti zdůvodňovali a opřeli o zveřejněná data a analýzy?

Každý správní akt, včetně opatření ministerstva zdravotnictví podle zákona o ochraně veřejného zdraví musí být řádně odůvodněn, musí být srozumitelný, zákazy či příkazy musí být potřebné a přiměřené svému účelu – lidsky řečeno, zákazy nesmí nadělat víc škody než užitku. To vše bude soud v případě žaloby hodnotit.

Pokud se stane zjevným, že opatření jsou formulována na základě náhody či momentální politické potřeby spíše než na základě zjištěných dat, vzroste pravděpodobnost, že je soud zruší. Proto výroky toho typu, že ministr byl uveden svými experty v omyl, nebo že opatřením ani premiér nerozumí, podkopala kromě důvěryhodnosti politiků také šance vlády obhájit své zákazy či příkazy v budoucnu před soudem.

NEO: A opět – lze ministry či vládu postihnout či žalovat za to, že neustále mění svá rozhodnutí a nijak srozumitelně to nevysvětluje?

Nesrozumitelnost opatření nebo absence odůvodnění jsou důvody, proč správní soud může opatření ministerstva zrušit. To jsem napsal i do své březnové žaloby – soud se ale k hodnocení srozumitelnosti či dostatečnosti odůvodnění ani nedostal, protože Ministerstvo zakoplo hned o první schůdek, o nedostatek zákonné pravomoci opatření vydat. Obecně lze říci, že provádění změn opatření ze dne na den ministerstvu u soudu uškodí. Podporuje totiž tvrzení žalobců, že ministr manipuluje s právy občanů a přitom kloudně neví, co chce.

NEO: Jak se může občan bránit zjevně nelogickým ministerským rozhodnutím? Například jarnímu nařízení nosit roušky v lese nebo při jízdě autem? Může je ignorovat?

Nelze nikomu doporučit, aby ignoroval příkaz či zákaz, za jehož porušení hrozí trest až tři miliony korun. Nesmyslná pravidla bohužel vedou ke švejkování a neúctě k právu, což pak vede k nedodržování i těch pravidel, která jsou důležitá a potřebná.

Pokud už bude občan pro přestupek stíhán a dostane pokutu, měl by trvat na tom, aby správní orgán řádně zdůvodnil všechny znaky přestupku, včetně toho, čím konkrétně bylo porušení nesmyslného příkazu škodlivé pro zvládání epidemie. Pokud to správní orgán zdůvodnit nezvládne, protože to ani nejde, ale přesto pokutu uloží, mělo by se jít proti pokutě ubránit soudně.

 

Zdroj náhledové foto: FB Adama Vojtěcha