Evropská komise začala řešit rozdělování dotací pro velké holdingy

Evropská komise začala řešit oprávněnost dotací na zemědělské pojištění pro velké české holdingy včetně holdingu Agrofert, který do svěřenského fondu zaparkoval premiér Andrej Babiš. Neziskové organizace Nadační fond proti korupci a Hlídač státu před několika týdny poukázaly na to, že takové dotace jsou podle jejich stanovisek protiprávní.

Česká republika se ocitla v podezření, že se v dotacích na zemědělské pojištění dopouštěla nedovolené veřejné pomocí. Takové dotace by podle unijních regulí měly být vráceny tomu, kdo je poskytl

Podle čl. 28 odst. 1 nařízení Komise 702/2014 se u dotací na pojištění zemědělcům proti nepříznivým klimatickým jevům vztahuje tzv. bloková výjimka pro oznamování a poskytování nedovolené veřejné podpory, pouze pokud se jedná o malé a střední podniky. Protikorupční fond a Hlídač státu ale odhalili smlouvy, podle nichž tyto dotace směřovaly i do společností Agroparkl, spol s.r.o a ZOD Zálabí, a.s. z holdingu Agrofert.  Premiérova firma s tržbami přes 150 miliard mezi malé a střední podniky rozhodně nepatří.

Ministerstvo zemědělství přitom teprve letos v březnu oznámilo, že tato podpora již nebude v budoucnu omezena na malé a střední podniky. Tím se však tato podpora, půjde-li jiným než malým a středním podnikům, dostane mimo uvedenou blokovou výjimku a bude muset být oznámena Evropské komisi. Ta bude muset posoudit, zda může ČR dostat individuální výjimku ze zákazu veřejné podpory. Nebude-li taková žádost notifikována Evropské komisi, bude se jednat i nadále o nedovolenou veřejnou podporu.

Tisková mluvčí Evropské komise Clémence Robin na dotaz Neovlivní.cz, jestli se komise bude problémem s podezřelými dotacemi pro velké holdingy zabývat, odpověděla následovně: „V souvislosti s uvedeným problémem jsme v kontaktu s Českou republikou.”

Nepřímo tím potvrdila, že komise zahájila prověřování způsobilosti dotací.

Tisková mluvčí z Bruselu zároveň na dotaz Neovlivni.cz uvedla, že Evropská komise doposud žádnou oficiální žádost o notifikaci dotací na pojištění malým a středním podnikům ze strany ČR neobdržela.

Z postupu komise je zřejmé, že ministerstvo zemědělství  bude mít se schvalováním dotací pro velké podniky, včetně Agrofertu, v Evropě problém. V případě schválení dotací pro velké korporace by musela Česká republika prokázat, že jsou dotace velkým holdingům nutné. Zároveň aby mohly velké české zemědělské podniky individuální výjimku ze zákazu veřejné podpory získat, musela by česká strana například prokázat, že dotace na pojištění jsou dávány pouze zemědělským podnikům, jež jsou tržně znevýhodněny nebo těm, které působí ve znevýhodněných regionech.


Štítky: , ,