Funkcionářka ANO má díky trafikám vyšší příjem než premiér

RNDr. Marcela Plesníková je zastupitelka na pražském magistrátu a místostarostka městské části Praha 13 za hnutí ANO. Díky svému působení ve veřejných funkcích a dozorčích radách městských podniků si politička minulý rok vydělala podle propočtů Neovlivní.cz přes 2,66 milionu korun. Její příjem tak byl vyšší než plat českého premiéra. A pokud bude v Pražské plynárenské letos opět vyplacena tantiéma, Plesníková srovná svůj příjem s platem prezidenta republiky.

Někdejší učitelka Marcela Plesníková má hned několik funkcí, které jsou hrazeny z veřejných peněz. Již několik let je místostarostkou na Praze 13. Současně působí jako zastupitelka na pražském magistrátu Hlavního města Prahy. Na magistrátu je místopředsedkyní Výboru pro územní rozvoj a územní plán, členkou Výboru pro výchovu a vzdělávání, a členkou komise pro udělování grantů v oblasti zdravotnictví a komise pro udělování grantů programů podpory vzdělávání.

Billboard Andreje Babiše a Marcely Plesníkové z komunálních voleb 2014. Zdroj: Hnutí ANO

V roce 2017 si podle vládního nařízení o odměnách místostarostka vydělala lehce přes 60 tisíc korun. Od ledna 2018 se vládním nařízením plat místostarosty navýšil na bezmála 70 tisíc.

Za práci ve výborech a komisích v minulém roce neuvolněná radní mohla inkasovat nejvýše 5 877,- korun. Od ledna tohoto roku se odměna za funkce ve výborech a komisích Prahy navyšuje na 7 227,- korun a je možné kumulovat příjem na trojnásobek. Celkově tak má letos nárok na něco přes 21 tisíc.

Mimo příjmy za veřejné funkce místostarostky a neuvolněné zastupitelky ale politička působí hned v několika dozorčích radách. Od června 2015 je místopředsedkyní dozorčí rady společnosti Pražské služby. Podle zjištění Neovlivní.cz se minimální odměna za tuto funkci v roce 2017 rovnala částce 300 000 korun za rok.

Za své angažmá v další městské firmě – Pražská plynárenská – měla Marcela Plesníková minulý rok měsíčně 40 tisících. Na tantiémách obdržela 1,1 milionu. Celkově si tak v této společnosti v roce 2017 přišla na 1,58 milionu, jak jsme popsali zde.

Když redakce zjišťovala, za co přesně ji náleží taková odměna, plynárna předložila překvapivé informace: Dozorčí rada Pražské plynárenské se fyzicky loni sešla jen pětkrát. Za celý rok. Další hlasování se pak odehrávala v režimu per rollam, tedy na dálku elektronicky, například přes maily.

Pokud sečteme všechny příjmy političky Plesníkové, dojdeme k následující částce: Měsíčně byl její příjem v minulém roce z veřejných funkcí minimálně 222 000 korun, ročně tak inkasovala z peněz daňových poplatníků něco přes 2,66 milionu korun.

Měsíční plat premiéra české vlády byl přitom v minulém roce 190 000 korun, tedy o více než třicet tisíc měsíčně méně. A jestliže i letos Pražská plynárenská vyplatí stejnou dividendu, bude příjem Plesníkové stejný, jako plat prezidenta republiky ve výši 252 000 korun měsíčně.

Marcela Plesníková o svých příjmech odmítá dlouhodobě jakkoli komunikovat. Redakce ji oslovila prostřednictvím emailu, bez reakce. Neznámá čísla na mobilním telefonu nezvedá a na sms zprávy s konkrétními dotazy k odměnám z veřejných peněz nereaguje.

Radní ANO Karel Grabein Procházka, odpovědný za agendu městských majetkových účastí, výši příjmů Plesníkové výslovně nepopřel. Za normální ji přitom nepovažuje. “Výše odměn je nepřiměřeně vysoká,” uvedl v odpovědích na dotazy Neovlivní.cz k milionům pro Plesníkovou.

Hnutí ANO vstupovalo do politiky mimo jiné se sloganem, že vymýtí trafiky a posty v dozorčích radách a představenstvech státních a městských firem bude obsazovat podle odbornosti. A nikoli stranického klíče. V praxi s tím ale za čtyři roky neudělala strana vůbec nic, naopak její členové získávají z veřejných rozpočtů díky trafikám miliony korun.

Radní Procházka slibuje, že výši odměn hnutí vyřeší: ” Zpracováváme smluvní dokumentaci ke koncernovému řízení městských firem s tím, že je tam řešena i problematika odměňování.”

O superholdingu politici ANO mluví už několik let. Konkrétní dokument ale zatím na zastupitelstvo nepředložili.