Infografika: Jak tečou peníze do českého sportu

Infografika: Peníze ve sportu

Sport je drahá záležitost a bezmála polovinu toho, co stojí, si platí přímo sportovci. V případě dětí tedy rodiče ze svých rodinných rozpočtů.

Podle údajů z roku 2014 stojí sportování dětí průměrně 7 320 korun ročně. Bez tohoto příspěvků, ale často i bez darů a sponzorských příspěvků svých členů, by se chod většiny klubů prakticky okamžitě zastavil. Stát, kraje a obce se na fungování klubů podílejí necelou pětinou jejich příjmů. Významná část klubů a oddílů má potíže s provozním financováním.

Infografika: Peníze ve sportu

Kluby se podle atraktivity a rozšíření jednotlivých sportů dělí do šesti skupin.

První, “áčko”, tvoří atletika, basketbal, cyklistika, fotbal, lední hokej, golf, lyžování, tenis a volejbal, tedy sporty, jimž se věnuje početně masová základna, a jsou současně mediálně atraktivní.

Do “áčka” patří čtvrtina všech klubů a třetina všech registrovaných sportovců.

Infografika: Peníze ve sportu

 

V šestiletce mezi roky 2007 a 2011 putovalo z veřejných zdrojů na sport v průměru ročně 16,7 miliard korun. Tento objem peněz ale postupně klesal, v posledních dvou letech cyklu o 3,2 miliardy.

Obce, z jejichž rozpočtů pochází nejvyšší díl příspěvků na sport, začaly více a více peněz určených pro sportovce směřovat jinam, například do zájmových aktivit nesportovního charakteru.

Infografika: Peníze ve sportu

 

Pouze v Česku, Lotyšsku a částečně na Kypru neexistuje povinnost loterijních firem, jejichž podnikání je úzce spjato se sportem, povinnost odvádět peníze na sport.

O někdejší zlatou slepici, Sazku, sport přišel, další ranou byly úpravy zákonných norem a pravidel, podle nichž přestal hazard přímo platit sportu.

Infografika: Peníze ve sportu
Pojďme se podívat zblízka na jeden modelový rok.

Infografika: Peníze ve sportu

Z každých 100 korun tržeb a příjmů sportu stát inkasoval na daních 42,20 Kč.