IZIP, projekt za 2,2 miliardy, je mrtvý. Kdo nese odpovědnost?

VZP vydala na konci června stručné oznámení, že vypověděla smlouvu firmě IZIP na provozování portálu pro komunikaci s lékaři a plátci. A že v lednu spustí novou platformu, kterou si bude provozovat sama.

Přeloženo to znamená, že VZP a potažmo stát s definitivní platností pohřbily poslední pozůstatky projektu, v němž za posledních dvanáct let utopily více než 2,2 miliardy korun.

Deník Neovlivní.cz nachystal přehledného průvodce blamáží s elektronizací českého zdravotnictví. Připomeňte si klíčové postavy a mezníky projektu.


8. února 2001
Vznikla společnost IZIP, s. r. o. Jejím cílem bylo zavést a provozovat ve zdravotnictví elektronické zdravotní knížky a portál, na kterém by si pacienti, lékaři a nemocnice vyměňovali informace.
Zakladatelé: Milan Cabrnoch, poslanec ODS. Miroslav Ouzký, poslanec ODS. Pavel Hronek, lékař.
Jiřina Musílková.

Jiřina Musílková.

2001
Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) uzavřela s IZIP smlouvu o spolupráci – a to bez výběrového řízení. Smlouvu podepsala tehdejší ředitelka VZP Jiřina Musílková s tím, že vypisovat soutěž nemá smysl – IZIP byla podle ní jediná firma na trhu, která se daty pojištěnců na internetu zabývala. Musílková smluvně zavázala VZP vyplatit IZIP do roku 2004 skoro 147 milionů korun.
2002
Začíná zkušební provoz elektronických knížek.
2004
V tomto roce se systém začíná zavádět do lékařských praxí. Firma vyčísluje, že samotné vytvoření systému přišlo na 300 milionů korun.
2005
Projekt získal ocenění World Summit Award jako nejlepší světový projekt v oblasti eHealth.
doktori2 2006
Izip se stala akciovou společností se základním jměním 2,4 milionu korun ve 2 400 ks kmenových akcií.
Duben 2006
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vyměřil v souvislosti se smlouvami s firmou IZIP pojišťovně pokutu 800 tisíc korun za porušení zákona o zadávání veřejných zakázek.
Květen 2006
Útvar pro odhalování korupce a hospodářské kriminality začal prověřovat smlouvy mezi VZP a IZIP. Deník Právo citoval z jedné z nich, v níž Musílková zdarma a bez omezení propůjčila IZIP logo VZP. V jiné smlouvě ponechala IZIP autorská práva. V budoucnu se tento dodatek ukázal jako zvlášť problematický; stát nemohl v projektu pokračovat s někým jiným.
2009
Ačkoli projekt neběžel podle plánu, nepřinášel slibované úspory a zapojila se do něj necelá třetina očekávaných klientů, podle Mf Dnes si devět zaměstnanců IZIP rozdělilo odměny ve výši 59 milionů korun. Každý si průměrně vydělal 546 tisíc korun hrubého měsíčně.
Leden 2011
VZP oznámila, že bude usilovat o získání majority v IZIP. V té době vlastnila jen 5% akcií.
Většinový podíl chtěla pořídit za symbolickou cenu: “VZP je tvůrcem a jediným klientem tohoto projektu. Proto byla diskuse nad jakoukoli tržní cenou akcií společnosti IZIP pro správní radu VZP bezpředmětná,” sdělil tehdy na tiskové konferenci předseda správní rady VZP Marek Šnajdr.
Srpen 2011
VZP oznámila, že kupuje majoritní podíl 51% akcií IZIP. 5% držela, 46% akcií si pořídila za 1,1 milionu korun. VZP tajila, komu zaplatila. Výhled byl, že od Cabrnocha a Ouzkého – v té době europoslanců -odkoupí i zbylých 49 procent.
Milan Cabrnoch

Milan Cabrnoch

Říjen 2011
Česká televize zjistila, že Ouzký a Cabrnoch svůj podíl převedli na švýcarskou společnost eHI eHealth International. Oba uvedli, že své akcie předali bezplatně a proto, aby stát nemohl projekt zastavit; kvůli novému vlastníkovi by hrozila arbitráž.
Vzápětí musela VZP přiznat, že v rámci snahy o kontrolní balík nad IZIP už se švýcarskou firmou od léta jedná. Konkrétně o odkupu 28% akcií.
Dalších 17% akcií v hodnotě asi 400 tisíc korun odkoupila od Tomáše Mládka. Mládek pracoval v IZIP od roku 2003.
Deník Aktuálně.cz uvedl, že kromě Mládka a obou europoslanců ODS vlastnil dříve podíl ve firmě ještě Pavel Hronek a Jiří Pašek.
Miroslav Ouzký

Miroslav Ouzký

Podzim 2011
Ministr zdravotnictví Luboš Heger vzhledem k neprůhlednosti švýcarské firmy požádal o audit vztahů a smluv mezi VZP a IZIP.
Ředitel VZP Pavel Horák se obrátil osobním dopisem na členy správný a dozorčí rady VZP a lobboval za dotažení obchodu; akcie v té době ležely v advokátní úschovně. V dopise také přiznal, že postupoval bez vědomí obou rad.
Dozorčí rada posléze Horákův postup posvětila.
Listopad 2011
Auditoři rozklíčovávají, kam tečou peníze z IZIP. Většina napojených firem má ale akcie na majitele a dohledat jejich skutečné vlastníky je prakticky nemožné. Navíc jim společnost IZIP nevydala podklady za roky 2009 a 2010.
Jednou z firem, kam pravidelně – neznámo, za jaké plnění – chodily z IZIP státní peníze, byla společnost MD Acces. Deník Insider uvedl, že minimálně v letech 2009 a 2010 tuto firmu vlastnil europoslanec Ouzký. “Auditoři přitom upozornili i na to, že na konci srpna, kdy se už nahlas mluvilo o tom, že projekt může skončit, odeslal IZIP na účet právě této firmy 64 milionů korun,” napsal Insider.
Z auditu dále vyplynulo, že jen v roce 2011 odešlo:

  • 9 milionů advokátní kanceláři Císař, Češka, Smutný a spol
  • 3,5 milionu firmě Total Brokers Partners
  • 2 miliony Českému národnímu symfonickému orchestru
Květen 2012
Stupňuje se kritika celého projektu. Správní rada VZP projednala interní materiál, podle kterého by pojišťovna dokázala portál IZIP sama provozovat za cenu o dvě třetiny nižší. Ušetřila by zhruba 50 milionů ročně.
Pár dní na to ministr zdravotnictví Heger oznamuje, že se domluvil s premiérem Petrem Nečasem na ukončení projektu, stát přestane IZIP podporovat. Následně správní rada VZP odhlasovala vypovězení většiny smluv. Nikoli však smlouvu o provozování zdravotnického portálu.
Červen 2012
VZP začala jednat se zástupci IZIP o převzetí portálu, za jehož provoz firmě platila každý měsíc přes 5 milionů korun. Optimistický odhad byl, že se tak odehraje do půlky roku 2013.
Deník Insider uvedl, že 5 milionů měsíčně rozhodně není konečná cifra. Ze smluv mezi pojišťovnou a IZIP k provozu portálu totiž vyplývá, že třeba 700 tisíc korun musí VZP měsíčně posílat za pronájem počítačů, serverů či programů. Za další rozvoj služeb portálu platila pojišťovna každý měsíc 2,1 milionu korun a třeba podpora a údržba vyšla na 1,5 milionu korun.
šéf IZIP Jiří Pašek

šéf IZIP Jiří Pašek

Červenec 2012
IZIP dál stupňuje finanční nároky a žádá odstupné. Deník Aktuálně.cz uvedl, že šéf IZIP Jiří Pašek si řekl o dalších 31 milionů korun. Na tuto částku vyčíslila firma své náklady na projekt epSOS, jehož se kvůli ukončení zdravotních knížek již nemůže účastnit.
Pavel Horák, bývalý šéf VZP

Pavel Horák, bývalý šéf VZP

Prosinec 2012
VZP a IZIP si vyměňují dopisy s variantami majetkového vypořádání, jednání nikam nevedou.
Březen 2013
IZIP si nechala zpracovat expertní posudek. Podle deníku Insider vyčíslila hodnotu svých 49% akcií na 400 milionů korun; za tuto cenu je nabídla státu. Stát kontroval žádostí o vlastní posudek. V dalších měsících se hledaly expertní firmy, jednání troskotala na ceně.
Listopad 2013
Policie začala stíhat nyní již bývalého šéfa VZP Pavla Horáka a ředitele firmy IZIP Jiřího Paška. Viní je z pletichaření. Konkrétně šlo o smlouvu na nákup nových pojištěnců, která byla uzavřena bez výběrového řízení. IZIP měla za nové “položky” inkasovat stovky milionů. Mf Dnes uvedla, že šlo o 680 milionů korun za tři roky. “Neudělal jsem nic za zády správní rady,” uvedl ke stíhání Horák.
Duben 2014
Nejvyšší státní zastupitelství zastavilo stíhání Horáka a Paška za IZIP s tím, že usnesení o zahájení trestního stíhání bylo předčasného. Věc se vrátila policii k došetření.
Červen 2014
Stále pokračují pře o cenu. VZP zrušila výběrové řízení na firmu, která by určila tržní hodnotu IZIP. “Trvá to již delší dobu, než jsme si mysleli. Druhou stranu ale nic netlačí a současný stav jí vyhovuje,” řekl pro Aktuálně.cz člen správní rady VZP Michal Sojka.
Září 2014
Nález NKÚ. Nejvyšší kontrolní úřad při prověřování hospodaření České průmyslové zdravotní pojišťovny zjistil, že i ona měla smlouvu s IZIP a posílala jí peníze, ač IZIP měla mít exkluzivně jen VZP. Pokud jde o ČPZP, smlouva trvala necelé tři roky a firma IZIPu posílala 200 tisíc korun měsíčně.
Březen 2015
Otázku, kdo a jak bude spravovat zdravotnický portál, se stále nedaří vyřešit. IZIP nabídla ministerstvu financí vytvoření obří společné databanky. Andrej Babiš odmítl s firmou jakkoli spolupracovat.
IZIP
Duben 2015
Správní rada VZP se rozhodla, že zdravotnický portál si postaví znovu a sama a nebude už dál s IZIP spolupracovat.
Červen 2015
VZP po dvanácti letech vypověděla IZIP poslední ze smluv.