J&T čekají potíže, klienti ženou na jejich Atlantik policii

Čistě z finančního pohledu nebudou Ivan Jakabovič s Patrikem Tkáčem na nákupu společnosti Atlantik, kterou před pěti lety koupili od miliardáře Karla Komárka, rozhodně tratit. Reputační potíže spojené s obchody Atlantiku už ale představitelům finanční skupiny J&T začínají přerůstat přes hlavu.

Nejprve na firmu Atlantik, obchodníka s cennými papíry, napadalo na 80 civilních žalob od nespokojených klientů, kteří často přišli o miliony korun. Dalších 140 připravených žalob se ještě k soudu nedostalo. A nejnověji podle zjištění deníku Neovlivní.cz navíc vstoupí do hry i policie.

Klienti, kteří se cítí postupem Atlantiku a zprostředkovatelů jednotlivých obchodů poškozeni, připravili trestní oznámení.

“Existuje zde podezření, že byl při některých obchodech s akciemi porušen zákon. A to při falšování podpisů a zaměňování vnitřků smluvních dokumentací. Na základě znaleckých posudků v oboru kriminalistiky bylo konstatováno, že písmo je odlišné od klientů. Nejedná se pouze o ojedinělý případ. A je na policii, aby se s tím vypořádala,” potvrdil trestní oznámení klientů Pavel Kočalka.

Bývalý makléř stojí v čele Unie subjektů ochrany spotřebitelů a jménem klientů vede s Atlantikem a dalšími obchodníky s cennými papíry urputný právní boj.

Hra o 50 miliard

Atlantik v tom totiž není sám. V současné době už leží na soudech – nebo je nachystána – více než tisícovka žalob, v nichž se klienti domáhají svých peněz, které obchodníkům svěřili, a místo jejich zhodnocení v některých případech přišli o všechno.

Ve hře je zhruba 50 miliard korun. Na tolik vyčíslil Kočalka škody, které klienti obchodníků uplatňují.

Broker ze stáje Jakaboviče a Tkáče nicméně patří mezi ty obchodníky, kteří mají na kontě nejvíce žalob. Ve dvou případech už dal soud za pravdu poškozeným klientům, ovšem zatím jen v prvním kole. “Pravomocný verdikt v těchto kauzách nepadl ani jeden,” dodal Kočalka.

Společnost Atlantik nicméně jakákoli pochybení odmítá a věří, že z bitvy nakonec vyjde jako vítěz. Její právníci vystavěli obranu firmy na tezi, že obchodník nenese odpovědnost za kroky zprostředkovatele, který s klientem jednotlivé transakce řeší.

“Naši právníci zastávají stanovisko, že nemůžeme být odpovědní za každý krok zprostředkovatele. Takové je naše stanovisko od počátku, nic se na něm nemění,” uvedla za Atlantik mluvčí Monika Veselá.

Průlomové rozsudky

Soudy obecně šly této tezi dlouho naproti a obchodníkům žádnou škodu nepřipisovaly, nyní se ale karta začíná obracet. Unie subjektů ochrany spotřebitelů už eviduje dva rozsudky v kauzách jiných obchodníků, v nichž soudy pravomocně označily za odpovědné jak zprostředkovatele, tak brokera. A oba museli škodu zaplatit.

“Není přece možné zbavit obchodníka odpovědnosti, když si zprostředkovatele našel sám. Smlouva je s obchodníkem a klientovi finance jsou na jeho účtech. Navíc realizace, kontrola a inkasování poplatků z obchodů je pouze v rukou obchodníka. Ten potom následně vyplácí za kvalitně odvedené služby z inkasovaných peněz svého zprostředkovatele,” dodal za Unii Pavel Kočalka.

Obchodníci se podle dokumentů shromážděných redakcí Neovlivní.cz zpravidla hájí tím, že jednají jen na základě výslovných pokynů klienta. Soudy už ale vydaly průlomové prvoinstanční rozsudky, v nichž uvádějí, že po klientovi, který není zběhlý v kapitálových obchodech, nelze očekávat detailní znalost problematiky. U soudu se navíc prokázalo, že klient vůbec neměl zdání, co kupuje.

Unie subjektů ochrany spotřebitelů totiž shromáždila důkazy, že zprostředkovatelé v mnoha případech často nevybíravě přesvědčí klienta k vysloveně nevýhodným či vysoce riskantním transakcím.

A soud to v jednom ze zmiňovaných rozsudků řekl jasně: “Pokud by žalovaný (obchodník s cennými papíry, pozn. NEO) jednal v nejlepším zájmu žalobce (poškozeného klienta, pozn. NEO), měl on sám žalobce upozornit na to, že obchoduje na dluh a poskytnout mu prostor pro zvážení, zda zadá pokyn ke konverzi EUR na Kč, aby se vyhnul dalším nákladům v podobě placení úroků žalovanému.”