Kdo dostal peníze z Covid? Za informaci zaplaťte

Úřady pokračují v tajení příjemců peněz z programů Covid. Nejnověji použily fintu s placením za informace. I když jde o veřejné peníze


Nejprve odmítala zveřejnit příjemce půjček z programů Covid státní rozvojová banka. Argumentovala bankovním tajemstvím. A to navzdory tomu, že centrální banka vydala opačné stanovisko.

Nyní se k tajnostem kolem neprůhledného přidělování půjček a přímé pomoci přidalo i ministerstvo průmyslu a obchodu. Na žádost o přesné informace o tom, kdo pomoc získal, v jak výši a kdy s ním byla podepsaná smlouva, úřad Karla Havlíčka odpověděl, že za to chce zaplatit. Jinak data o příjemcích státní pomoci nevydá.

Psali jsme:
» Na Covid Praha dosáhlo jen 5% živnostníků
» Programy Covid dotuje EU. Vláda to lidem zamlčuje
» Za jeden případ zaplatí Češi 165 milionů korun

O informace žádala advokátka Jana Krouman, která zastupuje klienty neúspěšně žádající o státní pomoc. Ministerstvo jí část poskytlo. Ovšem jen to, co šlo z peněz Evropské unie, která se na programech Covid významnou měrou podílí.

“Poskytnuty byly pouze informace o subjektech podpořených prostředky z fondů EU, nikoli o všech subjektech podpořených z veřejných prostředků (mj. ze státního rozpočtu). Není navíc jasné, jakých programů se poskytnutá data týkají, resp. jakého programu souvisejícího se zmírněním dopadu krize v souvislosti s onemocněním COVID-19 se týkají data uvedená v záložce EXPANZE – COVID,” uvedla advokátka, která proto požádala o doplnění informace.

Následovala odpověď, s níž se setkali prakticky všichni, kdo se v posledních letech pokoušeli získat ze státu data, která z nějakého důvodu úřady nechtějí vydat. Havlíčkův resort si řekl o peníze. Tvrdí, že zpracování excelové tabulky si vyžádá “nadstandardní administrativní úkony”, které úřad vyčíslil na 3,5 tisíce korun.

“Celková výše úhrady 3 500 Kč za provedení nadstandardních administrativních úkonů spočívajících zejména v nadefinování parametrů pro vyhledání požadovaných informací k Programu COVID I a k Programu COVID II k datu 31. 5. 2020 a vytvoření speciální datové sestavy a její následné předání v zašifrované formě na ministerstvo (s ohledem na zabezpečení dat dle standardních bankovních pravidel). Činnost prováděl zaměstnanec oddělení bankovních nástrojů odboru PO1 a finančních nástrojů ministerstva ve spolupráci s IT oddělením ministerstva a dále ve spolupráci s 2 zaměstnanci oddělení bankovních nástrojů Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s., v rozsahu 7 hod. x 500 Kč = 3 500 Kč,” rozepsalo ministerstvo průmyslu v korespondenci, kterou má redakce Neovlivní.cz k dispozici.

V té samé korespondenci přitom Havlíčkův resort říká, že stejně chystá program na zveřejňování požadovaných informací. Protože ale advokátka žádá konkrétní časové období, má si za informace zaplatit.

Pouze zveřejňování kompletních a detailních údajů ohledně státní pomoci Covid vede ke kontrole, co vláda s penězi ze státního rozpočtu a Evropské unie ve skutečnosti dělá. Hned u prvního programu Covid I se totiž ukázalo, že je pomoc přidělovaná netransparentně. Podnikatelé si hromadně stěžovali, že jejich žádosti byly zamítnuty, aniž se dozvěděli, co v ní bylo špatně. Jak jsme navíc upozornili, program Covid I běžel ještě tři dny poté, co bylo jasné, že v něm není dost peněz na uspokojení všech žadatelů.

Zjistili jsme také, že Havlíčkovo ministerstvo v dalším programu původně zatajilo polovinu firem, které pomoc získaly. Po týdnech tajností sice zveřejnilo příjemce, záhy se ale ukázalo, že data nesedí. Podle dřívějších údajů rozvojové banky bylo úspěšných firem mnohem víc, než úřad Karla Havlíčka nyní zveřejnil. A rovněž z rozdělovaných peněz zbyla ve zveřejněném seznamu jen půlka.

Problematický se ukázal také program Covid Praha, který navzdory původnímu záměru získalo jen pět procent živnostníků. Na pomoc tak dosáhly především velké a silné firmy.

Odhalení, jak stát ve skutečnosti (ne)pomáhá, pravidelně publikujeme v tištěném časopise Neovlivni.cz. Předplácejte zde:

 

Text vznikl za podpory Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky

 

 

 

 

 

 

Zdroj náhledové foto: Facebook Karla Havlíčka