Stihne kraj vyřešit Čapí hnízdo dřív, než bude případ promlčený?

Dotační úřad Středočeského kraje, který ovládá vládní hnutí ANO, si nechal vypracovat analýzu, jestli má po firmě ze svěřenského fondu Andreje Babiše vůbec vymáhat vrácení dotace za Čapí hnízdo. K té už přitom vydal Evropský úřad pro boj s podvody OLAF správní rozhodnutí, podle něhož byla padesátimilionová dotace udělena neoprávněně. Český úřad ale otálí. A nespěchá ani s rozhodnutím o pokutě. Stihne to, než bude promlčená?

Ministerstvo financí minulý týden rozhodlo, že vyjme projekt Čapí hnízdo z evropského financování. Tímto krokem česká administrativa vyřešila problém podezřelé dotace na evropské úrovni. Na projekt českého premiéra v demisi Andreje Babiše tak celkovými padesáti miliony přispěli čeští daňoví poplatníci. Unie nic proplácet nebude.

Podle dotačních regulí mají nyní české úřady vymáhat dotaci zpět. Jenže dotační úřad Středočeského kraje na dotaz Neovlivní.cz potvrdil, že si nyní nechává vypracovávat vlastní analýzu, jak s dotací dál naložit. A současně také nařídil vlastní kontrolu celého případu. A to navzdory tomu, že OLAF už ve své zprávě konstatoval porušení dotačních pravidel a jednoznačně uvedl, že dotace se má vymáhat zpět.

Psali jsme:

» Babiše v kauze Čapí hnízdo potápí ztracené dokumenty
» Policie chce přezkoumat zdravotní stav Babišových dětí
 » Případ Komárek: Kdo má zachránit Babiše v kauze Čapí hnízdo
 » Investigativní speciál: Všechny větvičky Čapího hnízda

Na otázku redakce, jestli je standardní podnikat dodatečně vlastní kontrolu, když je tu zpráva OLAF, dotační úřad ve svém stanovisku konstatoval:  “Ano, je to standardní postup.”

Podle dotační smlouvy, kterou úřad s Farmou Čapí hnízdo uzavřel, ale musí úřad poskytnutou dotaci vymoci nazpět. Úřad totiž musí požadovat vrácení každé injekce, která byla poskytnuta v rozporu s právními předpisy. A přesně toto pochybení OLAF konstatoval u dotace pro Čapí hnízdo.

V dotační smlouvě je výslovně uvedeno, že neoprávněným použitím prostředků, které zakládá tzv. porušení rozpočtové kázně, se rozumí “použití prostředků dotace příjemce v rozporu se smlouvou, pravidly ROP nebo právními předpisy ČR a EU”.

Podle dotačních pravidel by tedy měl úřad z důvodu porušení rozpočtové kázně bezodkladně zaslat společnosti Imoba (nástupnické společnosti Farmy Čapí hnízdo, spadající do svěřenského fondu Andreje Babiše) platební výměr na 50 milionů plus související penále ve výši dalších 50 milionů ze neoprávněné užívání peněz daňových poplatníků.

A proč úřad vůbec mluví o vlastní kontrole? Tento krok mimo jiné umožní, aby úřad mohl zaslat společnosti Imoba takzvanou výzvu k dobrovolnému navrácení. Pokud by Imoba sama následně vrátila na účet úřadu požadovanou částku, nebude zahájeno daňové řízení.

K dotazu, jestli budou úředníci vymáhat i související padesátimilionové penále,ve stanovisku úřadu stojí: „Otázka vyžaduje právní posouzení, v tuto chvíli neumíme odpovědět. Analýza bude vyhotovena v řádu několika týdnů. Spíše než penále je pro nás nyní aktuální otázka výzvy k vrácení dotace.”

Celý případ má ještě jednu rovinu. Pokud by dotační úřad s vymáháním penále v rámci daňového řízení otálel příliš dlouho, mohlo by dojít k jeho promlčení. Podle zákona může úřad odvod a penále uložit maximálně do 10 let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž došlo k porušení rozpočtové kázně. Nejzazší termín pro promlčení daňového řízení by v případě Čapího hnízda tak byl k 1. 1. 2020.

Na otázku Neovlivní.cz, jak to s daňovým řízením bude, odpověděli úředníci tak, že “dosud toto samotné řízení zahájeno nebylo. Nicméně byly zahájeny a probíhají činnosti, které určí, zda bude možné a účelné správní řízení (daňovou kontrolu nebo případně jiné správní řízení) zahájit.”

Článek je součástí projektu, který podpořil Nadační fond nezávislé žurnalistiky.