Marksová k podezřelé zakázce: Nechám ji prověřit

Ministryně práce Michaela Marksová z ČSSD nechá důkladně vyšetřit podivnou milionovou zakázku svého úřadu.

Deník Neovlivní.cz zveřejnil závažné podezření, že tendr na vyhodnocení kladů a rizik nové typologie sociálních služeb, financovaný z eurofondů, přiklepla ministerská komise sama sobě. Případ prověřují i auditoři resortu financí.

“Mým cílem je transparentnost a soulad se zákonem o veřejných zakázkách a ani v tomto případě to nebude jinak. Samozřejmě tuto záležitost nechávám prověřit,” řekla deníku Neovlivní.cz ministryně Marksová. Čeká zároveň na výsledek auditu ministerstva financí. “V případě, že budou zjištěna konkrétní pochybení nebo porušení pravidel veřejných zakázek, budu postupovat v souladu se zákonem a podniknu příslušné kroky,” slíbila ministryně.

U zakázky mají auditoři ministerstva financí podezření, že v realizačním týmu vítězné firmy působí i poradce ministryně Marksové. “Zdědila jsem ho po svém předchůdci. Přinejmenším od letošního února však již nefakturoval ministerstvu žádnou částku,” naznačila Marksová, že se s dotyčným již neradí.

Jak zjistil deník Neovlivní.cz, pro vítěznou firmu, pobočku jedné z největších světových sítí auditorských a poradenských společností či jejího hlavního subdodavatele pracují lidé z hodnotící komise a lidé spjatí se samotným ministerstva práce. Společnost navíc vyhrála tendr s jednou z nejvyšších cen ze všech účastníků.

Například se každého jednání hodnotící komise, včetně otevírání obálek a posouzení kvalifikace, účastnil náhradník člena komise Karel V. Vítězná firma přitom ve své nabídce uvedla jako svého subdodavatele Asociaci poskytovatelů sociálních služeb České republiky, s níž Karel V. dlouhodobě spolupracuje a byl i členem jejího prezidia.

Tiskové oddělení ministerstva práce v tom žádný problém – či střet zájmů – nevidí: “MPSV jako zadavatel veřejných zakázek postupuje transparentně a v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. Pan Karel V. byl do komise nominován Unií zaměstnavatelských svazů ČR, a to na základě dohody o spolupráci z května 2010 v rámci příslušného projektu (dalšími partnery byly např. Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče nebo Svaz měst a obcí). Z dosavadního šetření nevyplývá porušení povinností ze strany zadavatele, neboť v souladu se zákonem veřejných zakázkách podepsal Vámi zmiňovaný V. čestné prohlášení o nepodjatosti a zachování mlčenlivosti. Pokud se případně některý z členů komise dopustil nesprávného nebo nepravdivého prohlášení, stalo se tak bez vědomí zadavatele zakázky, který vše plnil dle platných předpisů,” uvedlo ministerstvo v prohlášení.