Miliony pro Bisony: Přehled státních kontraktů agentury Chovancova důvěrníka

Bison&Rose. Dnes už skoro mýtická vlivová a PR agentura, která je díky jednomu z vlastníků Miloši Růžičkovi spojovaná se sociálními demokraty. Kdysi pracovala i pro Andreje Babiše, který ji sice dává svým současným píáristům za vzor, ale jinak jí nemůže přijít na jméno. Je podle něj součástí “oligarchického systému socialistů.” A co říkají čísla? Odemykáme článek z únorového magazínu Neovlivní.cz, v němž redakce shromáždila detailní soupis zakázek, které agentura získávala ve státních firmách a na úřadech.

Český aeroholding, pražský Dopravní podnik, ministerstvo pro místní rozvoj, Státní pozemkový úřad, pražský magistrát, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Letiště Praha, Čepro, Česká televize, Správa šumavského národního parku a ČEZ.

Takový je výčet hlavních klientů, kteří Bison&Rose za jejich služby platili veřejnými penězi. V součtu částka za uplynulé desetiletí podle propočtů redakce překročila 30 milionů korun. Přesné číslo bude možná až o deset milionů vyšší, není ale k dispozici. Jeden z nejvýznamnějších klientů – polostátní elektrárenská společnost ČEZ – detaily smlouvy s agenturou odmítá zveřejnit. Stejně jako “bisoni”.

Pojďme ke konkrétním číslům, která doložit lze.

Od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových inkasovali “bisoni” na základě smlouvy z roku 2011 celkem 1,79 milionů. A to za zakázku s názvem „Publicita“, pod nímž se skrývá mediální kampaň k dodnes neviditelnému Centrálnímu registru administrativních budov (CRAB).

Tisková zpráva za sto

Podle dokumentů uložených na úřadu agentura fakturovala například za tiskovou zprávu o zahájení projektu CRAB 23 tisíc korun, kvartální tisková zpráva pak stála 113 tisíc. Za půldenní čtyřhodinovou prezentační konferenci ke CRABu pro státní instituce úřad zaplatil 649 tisíc korun.

Každý novinář ví, že standardní tiskové zprávy reálně zaberou maximálně tři hodiny práce, včetně obstarání podkladů. PR agentury ale obecně účtují klientům mnohem víc.

Komentář Nadačního fondu proti korupci
Logo_NFPK_dolni_tex_100t

„Situaci by napomohl náš návrh veřejného registru smluv, který politické strany rozcupovaly.Bylo by hned jasné, že Bison&Rose musí umět ovlivňovat rozhodnutí vedení ČSSD, a tak vydělávat horentní sumy ze státních peněz, které budou potřebné jinde.
Řadu zmiňovaných smluvních partnerů B&R aktuálně sledujeme v souvislosti s jinými korupčními aférami, je to dlouhodobě rozvíjená síť spřátelených kontaktů.
Spojují se zde původní podporovatelé opoziční smlouvy, tzv. zastánci starých pořádků.
Alarmující je aktivita některých radních a manažerů ČT ve spojení s bolestivými tématy ČSSD, jako je reorganizace Policie ČR, ÚOHS, Česká centra nebo veřejný registr smluv.
Osobně nechápu, proč by měla Česká televize platit za externí PR služby, natož pak za 1,9 milionů ročně agentuře přítele ministra vnitra ČR.“

Karel Škácha, ředitel NFPK


Se Státním pozemkovým úřadem (dříve fondem) měli Bison&Rose uzavřeny dvě smlouvy. Ta první byla z roku 2009 na paušální odměnu 350 tisíc plus DPH za externí komunikaci fondu v souvislosti s jeho restrukturalizací.

Druhá smlouva pak platila od října 2011 do prosince 2012 a přinesla agentuře 1,39 milionů korun. Kontrakt byl uzavřený na “poskytování komplexních služeb v oblasti PR” a to výhradně v souvislosti s církevními restitucemi.

Velkou část z toho podle dokumentů, které má redakce k dispozici, představovaly “konzultace”. Měsíční částky se pak pohybovaly od 93 tisíc do 216 tisíc korun.

S Českým aeroholdingem, tehdy ještě pod názvem Czech Airlines, agentura Bison&Rose uzavřela smlouvu v květnu 2009. Celková roční hodnota kontraktu byla podepsána na maximálně 1,4 miliony korun. Pro holding, kde má za stát akcionářská práva ministerstvo financí, píáristé Miloše Růžičky pracují dodnes.

Pro Ministerstvo pro místní rozvoj pak agentura v roce 2009 a 2010 zajišťovala “podporu medializace aktivit MMR”. Za deset měsíců práce po 80 hodinách měsíčně obdržela firma 2,1 milionu s DPH. Hodinová sazba “bisonů” tak bez DPH vycházela na 2 500 korun.

V pražském Dopravním podniku měli Bison&Rose uzavřených hned několik smluv, a to opět od roku 2009. Dvě byly na projekty za 300 tisíc korun, od července 2010 do srpna 2011 pak městská firma uzavřela kontrakt s píáristy na 335 tisíc měsíčně.

Další smlouva je pak až z roku 2014, podle níž firma poskytuje PR služby podniku za podstatně nižší měsíční taxu 94 tisíc měsíčně.

Pro státní společnost Letiště Praha (dcera výše zmiňovaného Aeroholdingu) Bison&Rose začali pracovat už v roce 2008, připravovali mimo jiné čtvrtletní zpravodaj SPoLu pro obyvatele Prahy a  obcí v okolí letiště, nebo komunikační kampaně. Firma stejně jako ČEZ detaily spolupráce tají.

Píáristé získali i zakázky na pražském magistrátu, byť nakonec některé nečerpali. Například smlouva z 21. 12. 2011 jim zaručovala za poradenství v krizové komunikaci celkovou částku až 1,8 milionu. Na stejnou sumu byla uzavřená i smlouva z července 2010, podle níž “bisoni” dodali audit webových stránek magistrátu a městských částí. A do třetice pak 1,8 milionu magistrát zaplatil v roce 2010 za návrh a realizaci strategie, jak vysvětlovat výhody kamerového systému v hlavním městě.

Agenturu si v roce 2011 najala na krizovou komunikaci také Správa šumavského národního parku, když potřebovala veřejnost přesvědčit o svém správném postupu v boji s kůrovcem. “Bisoni” měli smlouvu na půl roku na 150 tisíc plus DPH měsíčně.

A služeb firmy využila i veřejnoprávní televize. Česká televize v roce 2011 vypsala veřejnou soutěž na mediální zakázku, v níž zvítězili právě “Bisoni”. Předběžná hodnota zakázky byla stanovena na 1,9 milionu na jeden rok.

Bisoni a ČSSD. Jak to tedy je?

Společnost Bison&Rose je dlouhodobě spojovaná s ČSSD, firma se ale takové nálepce brání s argumentem, že pro stranu nepracuje. “Agentura jako taková prakticky žádné vztahy s politikou nemá,” prohlásil partner firmy Vladimír Bystrov, který za “bisony” odpovídal na otázky redakce.

Spojnicí do politiky je ovšem zmiňovaný spolumajitel firmy Miloš Růžička, podle indexu Neovlivní.cz druhý nejvlivnější hráč politického zákulisí. Růžička je oficiálním poradcem druhého muže ČSSD Milana Chovance, který ovládá mocensky nejdůležitější resort – ministerstvo vnitra. Růžička má na vnitru svoji kancelář a na rozdíl od spousty jiných politických poradců se orientuje i v bezpečnostních otázkách. Patří tak bezesporu mezi nejlépe informované postavy v zákulisí české politiky.

Miloš Růžička obsadil v žebříčku vlivu zákulisních hráčů, který sestavil deník Neovlivní.cz, druhé místo.

Sám Růžička před časem uvedl, že pro Chovance pracuje proto, že je jeho přítel. Nikoli kvůli stranické příslušnosti. “Známe se dlouhá léta a je jedním z mála lidí v politice, k nimž mám osobní přátelský vztah,” vysvětloval pro Neovlivní.cz své angažmá.

Kromě Chovance ale Miloš Růžička “umí” mluvit i s premiérem Bohuslavem Sobotkou, a to zejména díky jeho příteli Radkovi Pokornému, s nímž lobbista spolupracuje. A přátelí se i s Danielem Benešem, šéfem společnosti ČEZ, která Pokorného firmě přiklepla zakázku s utajovanou odměnou.

Růžička s Pokorným společně tvoří dvojici se suverénně nejsilnější vazbou do médií, zejména jde o vydavatelský dům Economia Zdeňka Bakaly, ale i o Českou televizi, s níž ostatně uzavřela Růžičkova firma obchodní smlouvu.

Teorii, která se nabízí, že tedy “bisonům” ke kontraktům ve veřejné sféře dopomohly právě kontakty na sociální demokraty, odmítá jak firma, tak i dotyčné společnosti.  “Společnost Bison and Rose uspěla před pěti roky ve veřejném výběrovém na poskytování služeb PR. V tomto výběrovém řízení byly vybrány tři PR agentury. Jednotlivé smlouvy na konkrétní případy, pak vychází z hodinových sazeb, které agentury nabídly v tendru,” zdůvodnil mluvčí firmy ČEZ Ladislav Kříž, proč společnost spolupracuje právě s touto firmou.

Bisoni pak zase argumentují tím, že převahu v klientele mají jednoznačně soukromé firmy. “Skoro všichni noví klienti, které jsme v posledních letech získali, jsou většinou mezinárodními společnostmi, které chtějí na českém trhu podnikat dlouhodobě, bez ohledu na to, kdo je momentálně ve vládě. Značky jako Coca-Cola, Colgate, Mastercard, Microsoft, Nestlé, Sony a další jsou toho příkladem. Ti všichni si nás vybrali v tendrech a za komerčních podmínek,” prohlásil Bystrov.

Faktem ale je, že některé smlouvy s lidmi z ČSSD přímo souvisejí. Například kontrakt na ministerstvu pro místní rozvoj Bison&Rose získali poté, co do čela resortu po volbách 2009 usedl právě za ČSSD nepříliš mediálně zdatný Rostislav Vondruška.

Smlouvu na Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových zase podepsal tehdejší náměstek Jaroslav Strouhal. Toho si po svém nástupu na vnitro přivedl Milan Chovanec coby náměstka pro řízení sekce informačních a komunikačních technologií.

Stejně tak ale byla agentura úspěšná na institucích, které ve své době ovládala ODS. Šlo například o některé ze smluv s magistrátem či dopravním podnikem, které sahají ještě do doby primátora Pavla Béma, kdy socialisté nebyli v městské radě. Mimochodem: kontrakt v dopravním podniku mají Bison&Rose i dnes, kdy Prahu ovládá hnutí ANO.

A pak jim Babiš vyhlásil válku

Jeho šéf Andrej Babiš přitom hned po svém vstupu do vlády vyhlásil “bisonům” válku. Nechal prověřit jejich smlouvy ve firmách, kde výkon akcionářských práv vykonávalo jeho ministerstvo financí a snažil se jejich vedení dotlačit k vypovězení kontraktů. S Bison&Rose tak ukončila čtyřletou spolupráci strategická firma Čepro, která ročně platila za služby píáristů milion korun.

Když začal Andrej Babiš loni plivat na “bisony”, ti mu obratem připomněli, že i on si je kdysi najal. Na fotce AB s Milošem Růžičkou
Zdroj: FB Vladimíra Bystrova

“Čepro bylo jediným klientem, který se tlaku ministra Babiše zalekl a smlouvu nám vypověděl,” podotýká k tomu za Bison&Rose Bystrov.

Mimochodem: u státního distributora pohonných hmot stojí za to udělat malou odbočku. Hned v prvním roce vládnutí Andreje Babiše na financích jsme na Neovlivní.cz upozornili, že společnost Čepro svěřila jeho firmám zakázky za téměř miliardu korun. I v dalších letech se pak státní firma stala klíčovým odběratelem Babišových firem. Střetu zájmů, kdy miliardář skrze ministerstvo financí ovládá státní firmu, která dává vydělat jeho holdingu, nikdo nedokázal zabránit. Když se sociální demokraté snažili Čepro převést pod jiný resort, Babiš řekl, že odejde z vlády – a tím to pro ČSSD skončilo.

Babišovy hrozby směrem k “bisonům” tak nakonec kromě Čepra neměly na jejich byznys žádný dramatický dopad.  Tedy kromě soudních sporů, které s ním agentura vede kvůli jeho opakovaným výpadům. Jak ale přiznává Bystrov: “Pravda je, že někteří korporátní klienti nám v soukromých rozhovorech dávají najevo, že jim není příjemné, má-li jejich komunikační agentura nevyřešené vztahy s místopředsedou vlády. Public relations je o budování dobrých vztahů, ne špatných.”

Drtivá většina čerstvých kontraktů agentury je přitom ryze privátní. O státní zakázky se Bison&Rose přestali ucházet. Souvislost se vstupem Andreje Babiše do politiky v tom ale nevidí.

“Po řadě neúspěšných pokusů jsme si to vyhodnotili jako neperspektivní. Ve státní správě je jen málo tendrů, ve kterých klienti vědí přesně, co chtějí, a umějí to odborně posoudit. A ještě méně je těch, ve kterých vítězí kvalita. To není segment pro nás,” zdůvodnil strategii firmy Bystrov.

 

Článek je součástí projektu, v němž redakce Neovlivní.cz mapuje politické pozadí byznysu. Partnerem projektu je Nadační fond proti korupci. O spolupráci si více můžete přečíst zde ». Logo_NFPK_zakladni_300_maly