Návrhy Pirátů během koronakrize

 • Transparentní zveřejnění základních údajů o příjemcích bankovních úvěrů, které jsou zajišťovány ČMZRB + záruky pouze za úvěry žadatelů, kteří v České republice řádně platí daně a nezneužívají daňových rájů –  PODAŘILO SE PROSADIT (První se podařilo prosadit do zákona, druhé pouze jako doprovodné usnesení) – 22. dubna – Pirátům se podařilo prosadit pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona o poskytnutí státní záruky na zajištění dluhů Českomoravské záruční a rozvojové banky za dluhy z úvěrů v souvislosti se zmírněním negativních dopadů epidemie koronaviru. Prošel jak pozměňovací návrh skupiny pirátských poslanců na transparentní zveřejnění základních údajů o příjemcích bankovních úvěrů, které jsou zajišťovány ČMZRB, tak výzva poslance Tomáše Martínka vládě, aby zajistila, že záruky budou poskytnuty pouze za úvěry žadatelů, kteří v České republice řádně platí daně a nezneužívají daňových rájů.

Více: https://www.pirati.cz/tiskove-zpravy/zaruky-za-uver-kontrola.html

 • Rozšíření kompenzačního bonusu pro pracovníky na dohodu o provedení práce a o provedení činnosti – NEPODAŘILO SE PROSADIT – 7. dubna i 22. dubna zamítli vládní poslanci – Pozměňovací návrh by dohodářům odvádějícím odvody umožnil čerpat kompenzační bonus ve výši 300 Kč/den. Pozměňovací návrh byl předložen dvakrát (k tiskům 808 a 830).

Více: https://www.pirati.cz/tiskove-zpravy/vladni-poslanci-odmitli-pomoc.html

 

 • Plán otevírání obchodů – NEPODAŘILO SE PROSADIT – Pirátský senátor Lukáš Wagenknecht přišel už 9. dubna s návrhem, který by měl umožnit otevřít obchody, aniž by došlo ke zdravotnímu ohrožení lidí a diskriminaci některých prodejců.
  Více: https://www.pirati.cz/tiskove-zpravy/mame-plan-na-otevirani-obchodu-wagenknecht.html

 • Nárok na příspěvek na bydlení a dětské přídavky – PODAŘILO SE PROSADIT – Sněmovna 7. dubna přijala pirátský pozměňovací návrh k tisku 798, vládnímu návrhu zákona o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii v roce 2020. Návrh má zajistit zjednodušení dokládání nároku na příspěvek na bydlení a přídavek na dítě nejen v dubnu tohoto roku, ale v případě potřeby by bylo možné stejný postup použít ještě jednou také v červenci 2020.
  Více: https://www.pirati.cz/tiskove-zpravy/bydleni-a-detske-pridavky-dokladani.html

 • Doprovod u porodu – PODAŘILO SE PROSADIT – Ministerstvo zdravotnictví v reakci na návrh Olgy Richterové týkající se zákazu přítomnosti otců u porodu v pátek 27. března 2020 přijalo výjimky umožňující doprovod k porodu cizinkám, ženám s postižením nebo se závažnou duševní nemocí.
  Více: https://www.pirati.cz/tiskove-zpravy/komentar-otcove-u-porodu.html

 

 • Odklad EET – Piráti navrhovali od počátku krize (viz pozměňovací návrh poslance Ferjenčíka k tisku 788 ze dne 24. března). Vláda navrhla odklad dne 4. května (nyní předložen Sněmovně jako tisk 849).

 • Podpora pro malá s.r.o. – Vláda navrhla 4. května – již předtím navrhovali Piráti, to vláda ale zamítla a nyní s tím sama přišla.

 • Pendleři – NEPODAŘILO SE PROSADIT – Poslanci Pirátů Petr Třešňák a Lukáš Kolářík se obrátili na ministra vnitra Jana Hamáčka dopisem, v němž navrhli řešení problémů přeshraničních pracovníků, tzv. pendlerů. Situaci pendlerů skupiny C, která má nyní možnost pracovat v režimu turnusů 21 dní + 14 dní karanténa, považují za problematickou, protože jejich podmínky jsou pro mnoho odvětví nerealizovatelné.

 • Kompenzace pro OSVČ – Piráti už v březnu uváděli, že období pro vyplácení kompenzací bude třeba prodloužit. Později prodloužení navrhla sama vláda.

 • Odpuštění povinných odvodů osobám bez zdanitelných příjmů – Navrženo dvakrát, nepodařilo se prosadit.

 • Podpora kurzarbeitu – Zvýšení podílu státu na mzdových nákladech a zjednodušení byrokracie jsme rovněž žádali již v půlce března.

 • Zmírnění pravidel pro splácení úvěrů a hypoték –  Piráti iniciovali dopisem poslance Tomáš Martínka České bankovní asociaci 11. března.

 • Možnost střídání rodičů při ošetřování a také o osoby s postižením nad 13 let – původní návrh Pirátů

 • Zastavení nařizování exekucí a zastavení mobiliárních exekucí

Více: https://www.pirati.cz/tiskove-zpravy/navrh-zmekceni-exekuci-kolarik.html
https://www.pirati.cz/tiskove-zpravy/zmekceni-exekuci-neresi-nove-dluzniky.html

 • Zákaz vycestování – Zdůrazňovali jsme, že pokud budou po návratu zpět do země dodržena jasná opatření, není zákaz na místě. V souvislosti s tím jsme také premiérovi Babišovi a ministru Hamáčkovi zaslali výzvu týkající se zavedení výjimky vycestovat na stáže, studijní pobyty nebo v souvislosti s kulturně-vědeckou činností, kterou iniciovala Asociace agentur pro dlouhodobé zahraniční pobyty. Nyní uvidíme, jak se k tomu vláda postaví.

Více: https://www.pirati.cz/tiskove-zpravy/cestovani-vyjimka-studentum.html

 • Podpora domácích zemědělců – Piráti se obrátili na Ministerstvo zemědělství ČR se sérií námětů a návrhů, jejichž cílem je pomoci domácím zemědělcům a potravinářům zvládnout období epidemie koronaviru a s ním související mimořádná opatření. Hlavními cíli opatření jsou snížení administrativní zátěže, podpora zajištění odbytu a pomoc s výpadkem sezónních pracovníků.
  Více: https://www.pirati.cz/tiskove-zpravy/holomcik-mze-navrhy-domaci-zemedelci.html

 • Přijímací zkoušky na VŠ – 8. dubna Sněmovna schválila zákon, který umožňuje konat distanční přijímací zkoušky na VŠ. Lukáš Bartoň přišel s návrhem, aby škola poskytla technické vybavení studentům, kteří je nemají, nebo aby tito měli právo konat zkoušky prezenčně. NEPODAŘILO SE PROSADIT 

Navrhl také prodloužení doby, do které musí student předložit vysoké škole maturitní vysvědčení, protože se odkládají maturity. PODAŘILO SE PROSADIT

 • Přijímací zkoušky na SŠ – Lukáš Bartoň upozorňoval na nevýhodu žáků, kteří se letos hlásí na střední školy a mají jen jeden pokus, navíc bez možnosti odvolání. Návrh na nápravu nenašel mezi poslanci podporu, 5. května zaslal otevřený dopis ministru školství Plagovi k přehodnocení postoje MŠMT a zavedení dvou pokusů a obnovení odvolání.

 • Volby do Senátu: Piráti od začátku prosazovali, aby se to udělalo zákonem, soud tomu dal za pravdu.

 • Kontrola chytré karantény – Stálá komise pro kontrolu použití odposlechů a záznamů telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací pod vedením Tomáše Vymazala přijala usnesení o tom, že bude kontrolovat postupy dotčených orgánů v projektu chytrá karanténa, které zahrnují orientační trasování osob a vyzvala vládu ke spolupráci.