Nejvyšší žalobce: Babiš má v Agrofertu rozhodující vliv

Nejvyšší žalobce Pavel Zeman v červenci odmítl podat žalobu v kauze střetu zájmů premiéra Andreje Babiše. Redakce Neovlivní.cz nyní získala Zemanovo rozhodnutí a z něj překvapivě vyplývá, že nejvyšší státní zástupce současně konstatoval, že Babiš má na firmy z holdingu Agrofert rozhodující vliv. Verdikt Středočeského kraje, že premiér není ve střetu zájmů, pak Zeman výslovně označil za nesprávný.


Pavel Zeman byl poslední instancí, která mohla zvrátit rozhodnutí Středočeského kraje o tom, že Andrej Babiš není ve střetu zájmů a neovlivňuje média z holdingu Agrofert. O přezkoumání případu jej požádal senátor Lukáš Wagenknecht a protikorupční organizace Transparency International. Pavel Zeman ale nakonec rozhodl, že verdikt úředníků z kraje řízeného premiérovou stranickou kolegyní Jermanovou ke správnímu soudu nepošle. Zdůvodnil to tím, že neshledal závažný veřejný zájem, který podání této žaloby podmiňuje.

Z rozhodnutí Nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana Zdroj: NSZ

Jenže jak nyní zjistila redakce Neovlivní.cz, v samotném verdiktu se píše, že nejvyšší žalobce s názorem Středočeského kraje nesouhlasí. Na premiérův střet zájmů má Pavel Zeman zjevně zcela opačný názor.

“Po prostudování všech relevantních podkladů lze dospět k závěru, že obviněný z pozice zakladatele a obmyšleného svěřenského fondu a na podkladě pravidel fungování svěřenského fondu v jeho Statutu disponuje prostředky, díky nimž fakticky a nepřímo (prostřednictvím svěřenského správce a Rady protektorů) vykonává v obchodních korporacích provozující média rozhodující vliv….Rozhodnutí správního orgánu je nesprávné,” stojí v dokumentu ze 17. července, který podepsal Zemanův podřízený, státní zástupce Zdeněk Snášel.

Závěr Středočeského kraje, podle kterého musí pro vyslovení střetu zájmů existovat důkazy o tom, že premiér média z holdingu skutečně ovlivňoval, označil nejvyšší žalobce za chybný. “Pro naplnění skutkové podstaty přestupku dle § 23 odst.1 písm. b) zákona o střetu zájmů postačí pouhá skutečnost, že obviněný je ovládající osobou právnické osoby provozující média,” uvádí rozhodnutí nejvyššího státního zástupce.

Dokument má redakce k dispozici. O jeho obsahu přitom nejvyšší státní zastupitelství pomlčelo. Narozdíl od informace, že Pavel Zeman žalobu podávat nebude, kterou úřad zveřejnil.

Nebyly zásadní důvody veřejného zájmu

A proč tedy i přes všechno výše citované Pavel Zeman případ ke správnímu soudu neposlal? Ve zdůvodnění adresovaném Wagenknechtovi a TI tvrdí: “Šetřením podnětu nebylo zjištěno, že by zde byly natolik zásadní důvody veřejného zájmu, pro které lze přistoupit k podání správní žaloby nejvyšším státním zástupcem či dokonce ke zrušení napadeného rozhodnutí správním soudem.”

To, že jde o ministerského předsedu, který nastavuje svým chováním standardy ve společnosti, podle Zemana nestačí. “Právě rozdílné hodnocení veřejného zájmu podle toho, jestli se jedná o osobu více či méně důležitou, by znamenalo narušení rovnosti osob před zákone, a to zásahem mocenského orgánu. Ve skutkově stejným případech je třeba postupovat stejně,” stojí v dokumentu.

Tato část případu se přitom týkala jen ovlivňování médií, která spadají pod premiérův holding Agrofert. Původně přitom úřady dospěly k závěru, že Babiš je ve střetu zájmů. Konkrétně to byl černošický úřad, kam premiér podle svého bydliště spadá. Jenže odvolací Středočeský kraj rozhodnutí zrušil. Kdyby se případ dostal k soudu a ten potvrdil původní stanovisko Černošic, mohlo to mít dalekosáhlé následky. A to na byznys premiéra, protože by se obratem musel začít úředně řešit jeho střet zájmů v případě čerpání dotací. Ten, kdo je pobírá, ve střetu zájmů být nesmí.

Tam už sice Evropská komise jednoznačný střet zájmů premiéra konstatovala, české úřady řízené opět premiérem ale tuto interpretaci odmítají. Vláda dokonce kvůli tomu podala mezinárodní žalobu.

První a do smrti jediný obmyšlený

Sám Andrej Babiš už roky opakuje, že v žádném střetu zájmů není a jde jen o kampaň, kterou proti němu vedou jeho odpůrci. “Je to od začátku úplně nesmyslné, protože pokud jsme v naší zemi zavedli speciální zákon proti Babišovi – lex Babiš – a já jsem postupoval podle tohoto zákona, tak nemůžu mít žádný střet zájmů. Tato záležitost, která byla živena, a úřad v Černošicích k tomu přistupoval politicky. Je to další pseudoaféra, která skončila,” citoval premiéra po rozhodnutí Středočeského kraje Český rozhlas.

Potíž je, že premiér zamlčuje klíčové okolnosti, jak fakticky postupoval. Své firmy vložil do svěřenského fondu, ale zůstal jediným beneficientem, tedy příjemcem zisků. Fond navíc ovládá skrze své manažery z Agrofertu, svojí ženu při zakládání svěřenského fondu určil protektorkou. A tím vším si podle Evropské komise, ale také nejnovějšího názoru Nejvyššího státního zástupce Zemana vliv na firmy ponechal.

“Tento svěřenský fond byl zřízen na neomezeně dlouhou dobu, především ale na dobu, po kterou bude vykonávat funkci člena vlády a po níž se vůči němu uplatní zákazy a omezení podle zákona o střetu zájmů. Obviněný je jeho prvním a do své smrti jediným obmyšleným. Svěřenský fond má jednoho svěřenského správce, který rozhoduje o nakládání s majetkem ve svěřenském fondu, avšak k vymezeným právním jednáním je vyžadován předchozí souhlas Rady protektorů. Tento souhlas je mj. vyžadován i k výkonu hlasovacích práv spojených s předmětnými vyčleněnými akciemi,” stojí v dokumentu o rozhodnutí Pavla Zemana.

Zdroj náhledové foto: Shutterstock.com