Nepotřebná auta za miliony. Jak šel čas s výroky Schillerové

Ministryně financí Alena Schillerová byla původně striktně proti tomu, aby stát odebral pro celníky speciální auta, pro která neměl využití. Když se tak nakonec stalo, Schillerová obchod, při němž stát podle jejích vlastních propočtů zbytečně vyhodil 160 milionů, pokryla. Na dotaz, jestli toto je příklad péče řádného hospodáře, dnes říká: “To je předčasná otázka.”

Po celou první půlku letošního roku se Alena Schillerová a její podřízení snažili přesvědčit ministerstvo dopravy a ŘSD, aby nepřevzalo pro celníky 40 aut na kontrolu výběru mýtného, protože je celní správa nedokáže kapacitně naplnit lidmi. Úřad ministra dopravy Vladimíra Kremlíka je ale navzdory stanovisku převzal, protože jeho předchůdce Dan Ťok podepsal dodávku aut ve smlouvě k mýtu s dodavatelskou firmou CzechToll. Potíže je v tom, že s celníky počet aut předem nikdo nekonzultoval.

Ministr dopravy Vladimír Kremlík a nová auta pro celníky. Férově je třeba říct, že Kremlík případ zdědil po svém předchůdci Ťokovi Foto: Ministerstvo dopravy

Alena Schillerová původně resort dopravy, který už roky ovládá její mateřské hnutí ANO, v interní komunikaci ostře kritizovala. Ona i její podřízení upozorňovali ŘSD, že auta prostě nepřevezmou.

“Celní správa se výběrového řízení neúčastnila, nebyla do přípravy podkladů zadávacího řízení na nový systém elektronického mýtného přizvána a ani počty či vybavení vozidel s ní nebyly konzultovány…Podle Vašeho vyjádření bude pořizovací cena jednoho vozidla mobilní kontroly řádově přes 11 milionů. Tato částka s přihlédnutím ke skutečnostem, že v současné době celní správa pro svou činnost mobilní kontroly využívá vozidla, jejichž pořizovací cena byla v hodnotě 3,9 milionu, se jeví z mého pohledu jako správkyně státního rozpočtu zarážející a žádám o její vysvětlení,” napsala Schillerová ještě v červnu kolegovi Kremlíkovi. Kopii dopisu, jak dorazila na ministerstvo dopravy, přikládáme pod textem.

Jak už jsme popsali v říjnovém časopise Neovlivní.cz, ministerstvo dopravy prostřednictvím ŘSD přesto převzalo všech 40 aut, z nichž skoro polovina nyní bez užitku stojí v garážích.

A když se má dnes Alena Schillerová k případu – coby správkyně státní kasy – vyjádřit veřejně, ona i její úřad kličkují.  Redakce poslala na ministerstvo financí dotazy minulé úterý, odpovědi dorazily po celkem čtyřech urgencích – včetně té u ministryně – až tento týden.

Neo: Převezme celní správa všech 40 aut, které ŘSD převzalo?

Celní správa převezme k přímému výkonu kontrolní činnosti 25 vozidel.

Neo: Dokáže je celní správa personálně naplnit?

Pro 25 vozidel je zajištěno plné personální pokrytí.

Neo: Jak se MF coby správce státní pokladny dívá na skutečnost, že ŘSD uvedený počet převzalo, ačkoli podle interní dokumentace bylo upozorněno ze strany MF, že celní správa zvládne personálně obsadnit 25 vozů?

Počet vozidel uváděný v zadávací dokumentaci jako požadavek na dodání ze strany dodavatele by měl zohledňovat především reálné potřeby v přímé souvislosti s možnostmi upotřebitelnosti pořizovaného majetku.

Neo: Bude MF tento případ nějak dál řešit?

V této věci stále probíhá jednání s ministerstvem dopravy.

Neo: Co bude s těmi auty, které celní správa nebude schopna personální obsadit?

Na základě vyjádření ministerstva dopravy předpokládáme, že zbylá vozidla budou sloužit k obnově předaných vozidel. Smlouva byla nastavena tak, že dodavatel musí v případě poruchy automobilu tento vůz nahradit. Pro bližší informace je třeba se obrátit na ministerstvo dopravy, případně na Ředitelství silnic a dálnic.

Neo: Je tento případ příkladem péče řádného hospodáře ze strany ŘSD?

V této věci stále probíhá jednání, váš dotaz je tudíž předčasný.

Sama ministryně odkázala na stanovisko úřadu. Na otázku zaslanou prostřednictvím sms zprávy, co přesně udělala, aby nehospodárný nákup zarazila, pak Alena Schillerová neodpověděla.

Ministerstvo dopravy přitom zjevně ustoupit nehodlá. Ostatně nemá už k tomu ani moc prostor. K odebrání 40 aut se resort zavázal ve smlouvě k novému systému mýtného, jehož součástí byla i dodávka kontrolních vozidel pro celníky. Ministerstvo i ŘSD přitom stále trvá na tom, že mají pravdu a ministryně se plete. Ve svém stanovisku nicméně úřad přiznává, že počet 40 aut do smlouvy jeho úředníci navrhli sami, aniž by to s celníky předem probrali.

“Ministerstvo dopravy tedy samo určilo v zadávací dokumentaci tendru, kolik vozidel potřebuje na kontrolu mýtného systému. Na  ministerstvu financí je pak odpovědnost za to, kolik vozidel dokáže personálně obhospodařit, Celní správa následně vykonává kontrolu mýta. O počtu vozidel byly v dostatečném předstihu informováni,” stojí ve stanovisku ministerstva dopravy.

Dopis Aleny Schillerové jejímu kolegovi Vladimíru Kremlíkovi