Vláda slíbila snížit počet úředníků. Ve skutečnosti jich ale přibylo

Vláda Andreje Babiše opakovaně slíbila, že bude snižovat počty státních úředníků. Jak ale zjistil Nejvyšší kontrolní úřad, v praxi jich naopak za éry vládnutí ANO přibývá.


“A samozřejmě, já souhlasím s panem prezidentem o plýtvání, že máme strašně moc úředníků. Ano, to taky řešíme,” prohlásil v roce 2018, kdy Sněmovna hlasovala o důvěře pro jeho vládu, Andrej Babiš.

Zdroj: NKÚ

A jaká je realita? “Od roku 2013 došlo k nárůstu počtu státních zaměstnanců o 35 423 osob a výdajů na jejich platy o 75,2 mld. Kč, efektivita vládního sektoru se nezvýšila, naopak v posledních letech meziročně klesá a prohlubuje se i rozdíl mezi efektivitou vládního sektoru ČR a průměrem EU,” konstatuje nezávislý auditor NKÚ ve své tradiční zprávě s názvem Stanovisko k návrhu státního závěrečného účtu za rok 2019.

Počet státních zaměstnanců byl za posledních 10 let nejnižší v roce 2013, kdy jich bylo 413 595. V roce 2019 – tedy pět let po vstupu Andreje Babiše a jeho hnutí ANO do vlády – činil 449 018 osob.

Skutečnost, že úředníků placených státem neustále přibývá, zatěžuje logicky i státní rozpočet. Zatímco v roce 2011 vydával stát na platy 130 miliard (minimum za posledních 10 let), v roce 2019 to bylo již 209,5 miliardy, což je nárůst o téměř 80 miliard.

“Růst výdajů na platy státních zaměstnanců byl výrazně rychlejší než přirozený růst platů a mezd v celé společnosti díky ekonomickému růstu,” podotkli k tomu kontroloři. “Tento trend je alarmující, protože ani díky příznivému ekonomickému vývoji vysoké a každoročně rostoucí příjmy nestačí k tomu, aby tento podíl klesal nebo se alespoň držel na stejné úrovni. To znamená, že stále více příjmů státního rozpočtu musí být vynakládáno na pokrytí těchto výdajů. Navíc při případném ochlazení ekonomiky, kdy příjmy státního rozpočtu neporostou tak rychlým tempem, se tento podíl bude zvyšovat a výdaje na platy státních zaměstnanců „ukrojí“ ještě větší podíl příjmů.”

A vláda se podle kontrolorů nemůže vymlouvat na učitele. “Vývoj podílu počtu zaměstnanců na pracovní síle a rovněž vývoj výše výdajů na platy se ve státní správě dlouhodobě výrazně neliší od situace u celkového počtu státních zaměstnanců. Podíl počtu zaměstnanců ve státní správě na pracovní síle se zvyšuje podobným tempem jako u celkového počtu státních zaměstnanců a každoročně roste i celková výše výdajů na platy. Z toho vyplývá, že za zvyšováním objemu prostředků na platy státních zaměstnanců nestojí pouze zvyšování platů učitelů, jak se obecně uvádí,” stojí v dokumentu

NKÚ navíc zjistil, že Babišova vláda loni vynakládala výdaje ze státního rozpočtu i na neobsazená úřednická místa. Kdyby výdaje směřovala jen na obsazené posty, ušetřila by podle kontrolorů jen loni 8,93 miliardy korun. “Za posledních 5 let, kdy ČR procházela obdobím ekonomického růstu, mohla úspora činit 40 miliard korun,” uvádí zpráva.

Nejvyšší kontrolní úřad rozebral i citát premiéra z úvodu článku. Konstatoval totiž, že ve skutečnosti vláda počty úředníků neřeší: “V rámci státního aparátu neexistuje dlouhodobý záměr, který by řešil postupné snižování počtu zaměstnanců státu v návaznosti na deklarovanou prioritu modernizovat veřejnou správu a snižovat celkovou byrokratickou zátěž. Strategický záměr snižování počtu zaměstnanců vládního sektoru nebyl stanoven ani v souvislosti s elektronizací státní správy a rozvojem eGovernmentu.”

 

Zdroj náhledové foto: Vlada.cz