Nový rozsudek: Další smůla podvedených klientů H-Systemu

Nejvyšší soud vyhotovil písemné znění rozsudku, který zase oddálil naději podvedených klientů zkrachovalé společnosti H-System na alespoň nějaké odškodnění. Jde o spor o rozsáhlé pozemky v Rabyni, které stát původně zablokoval, aby z jejich prodeje mohli získat peníze podvedení klienti. Jenže Nejvyšší soud konstatoval, že stát nedoložil, že je nabyvatel pozemků Luděk Fabinger nezískal v dobré víře. A to navzdory důkazům, které žalobce i advokátka klientů Hana Marvanová založili do spisu.

Konkrétně jde o lukrativní pozemky v Rabyni u slapské přehrady, které mají hodnotu desítek milionů. Kdysi patřily odsouzenému zakladateli H-Systemu Petrovi Smetkovi. Proto je také státní zástupce už v roce 2001 nechal zablokovat. A jak následně rozhodl soud, z jejich prodejů se měly uspokojit nároky podvedených klientů. Jenže všechno dopadlo jinak, navzdory plombám je v dražbě získal Luděk Fabinger.

Klienti i žalobce následně usilovali o to, aby dražba byla kvůli plombám zneplatněna. A u Fabingera upozorňovali, že byl podle jejich důkazů ve spojení se Smetkou a ve skutečnosti mu pomáhal uklidit majetek. Jenže Nejvyšší soud v prosinci v tichosti vyhověl Fabingerovu dovolání a konstatoval, že důkazy o jeho spolčení se Smetkou nejsou dostatečné. Předchozí rozsudky o zabrání pozemků v Rabyni proto zrušil a vrátil případ zpátky k novému projednání.

Kontext:

Z propagačního videa H-Systemu. Repro: Youtube

» H-System: Sni svůj sen dál. Peníze nebudou
» Politické krytí v kauze H-System
» Dvojí metr premiéra. Místo pomoci přišlo zdanění
» Usvědčeni. Databáze politických lhářů

“Po přezkoumání nyní posuzované námitky dovolatele proto dospěl Nejvyšší soud k závěru, že soudy nižších stupňů pochybily, jestliže se i přes nutnost interpretovat ustanovení § 101 odst. 2 písm. e) tr. zákoníku v souladu se směrnicí (2014/42/EU) nevypořádaly s otázkou, zda dovolatel nabyl předmětné nemovité věci v dobré víře ve správnost postupu soudního exekutora coby orgánu vykonávajícího veřejnou moc či zda u něj tato dobrá víra absentovala, a to i přesto, že se dovolatel své dobré víry v průběhu celého řízení dovolával,” stojí v prosincovém rozsudku Nejvyššího soudu, který byl teprve nyní vypracovaný v písemné podobě.

Redakce Neovlivní.cz jej má k dispozici.

Žalobce Boris Havel i advokátka podvedených klientů Hana Marvanová s rozsudkem nesouhlasí  “Je to absolutně zarážející postup nejvyššího soudu,” říká advokátka Marvanová.

Podle ní bylo ve spise dostatečně doloženo, že Fabinger v dobré víře nejednal. “Jako by soud neviděl svědectví klíčového svědka pane Bervida, který vypověděl, že se na něj před lety obrátil Petr Smetka, že potřebuje vyvést majetek, který má zablokovaný plombou. Tento svědek pak za tímto účelem přivedl ke Smetkovi právě Fabingera. A kromě toho, když kupujete majetek, který je zaplombovaný, musíte vědět, že tam musí být někdo, kdo na tento majetek má přednostní právo. A kupujete bez jeho souhlasu, takže ta dobrá víra tam nutně absentuje,” dodala Marvanová.

Případ budou nyní znovu posuzovat nižší soudy. Jak ale v rozsudku konstatoval Nejvyšší soud, žalobce musí přijít s lepšími důkazy.

Z H-Systemu se stal jeden z největších podvodů novodobé historie. Tisícovka lidí toužících po novém bydlení přišla často o své celoživotní úspory. Celkově utopili klienti H-Systemu v projektu dostupného bydlení miliardu korun. O další miliardu pak přišly banky. Zakladatel H-Systemu Petr Smetka byl za podvedení klientů odsouzen na dvanáct let. Za vylákání stovek milionů z finančních ústavů potrestán nebyl, jeho stíhání zastavila amnestie Václava Klause.

Za to, že stát povolil dražbu zaplombovaného majetku a katastrální úřad jeho převod navzdory blokaci zapsal, dodnes nikdo potrestaný nebyl.

Obvinění za to sice původně byli kromě Petra Smetky i exekutor Daniel Týč a nový majitel pozemků Luděk Fabinger. Jejich stíhání však bylo nakonec zastaveno kvůli promlčení. Na další úřední osoby z katastru či soudu, který dražbu posvětil, nikdy nedošlo. I kdyby byli pohnáni k zodpovědnosti, skončilo by to stejně jako u pánů Týče a Fabingera. Zkrátka vyšetřování přišlo pozdě, případ promlčen.

Když to celé zjistili klienti H-Systemu, byl to pro ně šok. „Už jsme zvyklí na ledacos. Ale tohle byla síla, tohle jo. Já jsem se domníval, že pokud je plomba na katastru, tak že prostě přes to vlak nejede,“ říká Zdeněk Číhal, který v projektu Petra Smetky utopil jeden a půl milionu korun. Bydlení od něj nikdy neviděl a investované peníze už taky ne. Co přesně cítí, už ani neví. „Nevím, jestli to jde popsat jediným pocitem. Je to celá směsice. Beznaděj, naštvání. A není to jen na Smetku. Jak mohl stát dopustit, aby se něco podobného stalo? Ty peníze, který jsem do H-Systemu dal, byly legálně vydělané, zdaněné. Takže stát si svou částku z toho odebral. A přitom si pak neohlídá zaplombovaný majetek, z kterého jsme aspoň něco mohli mít.“