Odkopnout vinu. Brabec se zbavuje zodpovědnosti za ekologické havárie

Podle novely zákony by příště na pranýři stáli starostové.

Osm měsíců čeká veřejnost na to, aby se dozvěděla, kdo je viníkem jedné z největších ekologických havárií posledních desetiletí, při níž ve čtyřicetikilometrové kyanidové lázni v Bečvě zahynulo na čtyřicet tun ryb. Policie mlčí, znalecký posudek už je sice hotový, ale budí pochyby.

A odpovědné úřady, tedy především ministerstvo životního prostředí pod taktovkou dvojky hnutí ANO Richarda Brabce plus Česká inspekce životního prostředí vedená loajálním Erikem Geussem, od sebe odkopávají zodpovědnost. Resort připravil takovou změnu zákona, která v případě nové katastrofy znemožní, aby na ně kdokoli ukazoval prstem. Napříště budou stát na pranýři starostové.

Pokud teď Česká inspekce životního prostředí musí odrážet útoky, že loni na podzim zpackala vyšetřování ekologické havárie na Bečvě, v budoucnu se bude moci kritice elegantně vyhnout. Navrhovaná novela vodního zákona z dílny nadřízeného ministerstva životního prostředí totiž inspekci staví na vedlejší kolej a hlavní odpovědnost v obdobných haváriích dává obcím či krajům.

Ilustrace: Shutterstock

Podle kritiků ovšem tyto úřady nemají tak kvalitní odborné zázemí. A tak se může stát, že případnou další závažnou ekologickou havárii budou opět provázet zmatky. A přebujelý státní aparát se může tvářit, že jeho se to netýká.

„Rozsáhlá zářijová havárie na Bečvě odhalila, že na řešení významných havárií na vodních tocích nestačí ani současná legislativa, ani současné kapacity vodoprávních úřadů, které mají ze zákona řízení prací – s cílem najít zdroj i zabránit dalšímu šíření znečištění – na starosti. Ministerstvo životního prostředí tedy přistoupilo ke změně aktuálního znění vodního zákona, jejímž cílem je kompetence jednotlivých institucí vyjasnit a zlepšit tak koordinaci prací, včetně usnadnění a zrychlení dohledání zdroje znečištění,“ oznámilo ministerstvo.

Aktuálně úřad novelu poslal k připomínkování ostatním resortům a dalším vybraným úřadům.

PŘÍTEL NA TELEFONU

Jenže návrh jako by jen chtěl potvrdit současnou pozici České inspekce životního prostředí, která se brání kritice kvůli stále nevyřešené kauze Bečva argumentem: „My za nic nemůžeme, to někdo jiný.“

Počítá s tím, že se inspekce bude podílet na vyšetřování havárie pouze v případě, že ji o to požádají jiné úřady – a to i u rozsáhlých havárií, jako byla ta na Bečvě. Připomíná to situaci z jedné televizní soutěže, kde hráč mohl požádat o pomoc „přítele na telefonu“.

Navrhovaná novela nově rozlišuje události na běžné a mimořádné. Zneškodňování běžné havárie bude nadále na vodoprávním úřadu obce jako doposud. „A jako doposud si pro objasňování příčin bude moci úřad vyžádat spolupráci správce vodního toku (Povodí) nebo Českou inspekci životního prostředí,“ konstatuje ministerstvo.

Havárie mimořádného rozsahu budou vždy odstraňovat hasiči. „Hasiči jsou v případě každé havárie na místě jako první, jsou součástí Integrovaného záchranného systému a mají s řízením prací při havárii rozsáhlé zkušenosti. Vycházíme z praxe i ze zkušenosti, kterou máme po havárii na Bečvě. Ukazuje se, že na mimořádné havárie nestačí ani zkušenosti, ani organizační a personální kapacity vodoprávních úřadů na obcích či krajích,“ řekl ministr životního prostředí Richard Brabec.

Ovšem odpovědnost za vyšetřování ekologické nehody obcím nebo krajům zůstane, odborníci z České inspekce životního prostředí zůstanou zmiňovanými „přáteli na telefonu“. „U takových havárií bude povinně s hasiči spolupracovat vodoprávní úřad, kterému i v těchto případech bude náležet šetření příčin havárie a opět si bude moci vyžádat spolupráci správce toku a inspekci. Pokud rozsah běžné i mimořádné havárie přesáhne hranice území jednoho kraje, jako například v případě havárie na Bečvě, spolupracujícím vodoprávním úřadem bude vždy krajský úřad, a to podle místa vzniku havárie či podle toho, který kraj je havárií nejvíce zasažen,“ dodalo ministerstvo.

Detaily z vyšetřování havárie na Bečvě i pokusy Richarda Brabce, jak se vyvléct ze zodpovědnosti, popisujeme v květnovém časopise Neovlivní.cz. Ještě pár dní můžete předplácet ZDE.

Zdroj náhledové foto: Shutterstock.com

Sdílet článekShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email