Otvíráme vám spis Čapí hnízdo: Chtěli pomoci s cash flow

V roce 2009 uběhly ve Středních Čechách mezi schvalováním dotace a připsáním platby na účet žadatele zhruba dva měsíce. Farma Čapí hnízdo měla na účtu peníze tři dny po podání žádosti. A když pak audit odhalil neoprávněné čerpání části peněz a dnešní projekt vicepremiéra Andreje Babiše za to dostal pokutu šest milionů, stačil jediný kalendářní měsíc, aby sankce byla snížena na jedno procento původní sumy. Deník Neovlivní.cz přináší dosud nepublikované citace z oficiálních dokumentů úřadů, které dokládají, co a proč se před Vánoci před šesti lety vlastně stalo.

Tuto středu Neovlivní.cz zveřejnilo zprávu, že kongresovému centru Čapí hnízdo – v současnosti vyšetřovanému evropským protikorupčním úřadem i českou policií kvůli možnému podvodu – byla již jednou udělena šestimilionová pokuta za neoprávněné čerpání dotací. Událost z let 2009 až 2011 však zůstala skryta, stejně jako fakt, že od reálného zaplacení pokuty dnešní farmu vicepremiéra Andreje Babiše nakonec zachránili úředníci středočeského dotačního úřadu, když 99 procent pokuty v tichosti odpustili. (původní investigace zde »)

Ministr financí a majitel koncernu Agrofert přitom roky tvrdil, že Čapí hnízdo bylo opakovaně kontrolováno a audity nic nenašly. Rovněž tento týden, kdy deník Neovlivní.cz odhalil, co se ve skutečnosti kolem Čapího hnízda odehrálo, poskytl Babiš několik protichůdných, odmítavých prohlášení; stejně zareagovala i jeho firma Agrofert.

Vůbec poprvé předkládáme veřejnosti pasáže ze spisů středočeského dotačního úřadu a ministerstva financí, které autenticky dokumentují, jak Farma Čapí hnízdo k mnohamilionové dotaci přišla, proč byla pokutována a co se dělo potom.

  • 15. prosince 2009 Farma Čapí hnízdo žádá o proplacení další části z celkových 54 milionů korun z unijních fondů na výstavbu multifunkčního kongresového centra na Benešovsku. Jak společnost s anonymním majitelem sama uvádí v jednom z dokumentů k případu, “normální” očekávání bylo, že – pokud bude schválena – se suma objeví na účtu firmy ne dřív než za dva měsíce.

capi_hnizdo_dokument_1

Zdroj: Žádost, kterou Farma Čapí hnízdo žádá o prominutí pokuty za neoprávněné čerpání dotace

  • 17. prosince 2009 Dotační úřad však peníze na účet Farmy Čapí hnízdo posílá obratem – jsou připsány 18. prosince, tři dny od podání žádosti.

Co stojí za expresním vyřízení žádosti? Jedno vysvětlení nabízí zástupci Farmy Čapí hnízdo v dalším z dokumentů. Přiznávají, že se dostali do tíživé finanční situace a dotační úřad se rozhodl jim pomoci.

capi_hnizdo_dokument_2

Zdroj: Žádost, kterou Farma Čapí hnízdo žádá o prominutí pokuty za neoprávněné čerpání dotace

7. a 8. leden 2010 – Farma Čapí hnízdo má již tři týdny přijatou platbu z unijních a státních peněz. Až v té chvíli ve dvou splátkách hradí fakturu svému dodavateli. Jak později píší zástupci společnosti dotačnímu úřadu, do té doby si prý “vůbec nevšimli”, že jim dotační miliony přistály na účtu, neboť to, navzdory zmiňované finanční naléhavosti, údajně nečekali.

“Úhrada z úřadu na náš účet nečekaně došla již 18.12. 2009 v pátek před vánočními svátky. O skutečnosti, že máme peníze skutečně na účtu jsme se však dozvěděli až 4.1. 2010, tj. první pracovní den po Novém roce,” napsali zástupci Čapího hnízda ve stanovisku pro dotační úřad.

Proti této verzi však vypovídá dokument přímo z dotačního úřadu. Ukazuje, že vedoucí oddělení Finačního útvaru Věra Hrudková firmě zaslání milionů avizovala – a to s datem v okamžiku odeslání peněz, tedy ve čtvrtek 17. prosince 2009.

capi_hnizdo_dokument_4

Zdroj: Avízo o převodu prostředků, dotační úřad

  • 22. únor 2011 – o dva roky později se na “expresní dotaci” pro farmu dnešního ministra financí Andreje Babiše zaměřuje audit dotačního úřadu. A odhaluje, že Farma Čapí hnízdo si v rozporu se smlouvou a závaznými pravidly nechala na účet část peněz poslat ještě před tím, než fakticky zaplatila fakturu dodavatelům za práci na stavbě centra. Tato dosud neuhrazená suma byla zahrnuta do dotační žádosti a úřad s ní pracoval jako s proplacenou. Tím došlo k zásadnímu porušení pravidel. Čerpání dotací totiž probíhá přesně naopak – nejprve musí žadatel prokázat, že již vše řádně zaplatil ze svých účtů, až poté mu dotační úřad zpětně proplácí už prokazatelné náklady.

capi_hnizdo_dokument_3

Zdroj: Auditní zpráva dotačního úřadu z roku 2011

  • 29.září 2011 – dotační úřad udělil společnosti Farma Čapí hnízdo pokutu 3 781 753 korun plus penále, celkem to bylo přes šest milionů korun. Zástupci firmy již o čtyři dny později posílají žádost o prominutí pokuty. V ní poprvé argumentují tím, že “nastalo nedorozumění” v komunikaci s dotačním úřadem a že si mysleli, že můžou dostat peníze ještě před tím, než zaplatí dodavatelům.

capi_hnizdo_dokument_5

Zdroj: Žádost Farmy Čapí hnízdo o prominutí pokuty

Zajímavé je, že při úvodním jednání nad odhalenou chybou v čerpání, tedy v únoru 2011, mluvili představitelé farmy o problému jinak. Jak dokládá zápis z úřadu, zástupci Čapího hnízda nikde neargumentovali “nedorozuměním” či “chybou v komunikaci”, ale prostě trvali na svém: zvolený postup a proplacení dotace bylo v pořádku, maximálně šlo o administrativní chybu.

capi_hnizdo_dokument_6

Zdroj: Auditní zpráva z roku 2011

Co se odehrálo během šesti měsíců mezi oznámením výsledků auditu a pokutou (která bude navíc později téměř vynulována, viz. níže) a proč se stanoviska zúčastněných měnila až k finální dohodě, není prozatím veřejné.

  • říjen 2011 Tehdejší ředitel dotačního úřadu Tomáš Novotný, dnes náměstek ČSSD na ministerstvu průmyslu a obchodu zodpovědný za evropské dotace, rozesílá členům výboru regionální rady mail s podklady, v nichž se navrhuje: snížíme Čapímu hnízdu pokutu z šesti milionů na na 1 %.

 

capi_hnizdo_dokument_7

Zdroj: Email šéfa dotačního úřadu členům výboru regionální rady

  • 31.10. 2011 – K tomuto dni je datováno konečné usnesení regionálního výboru. Pokuta pro Čapí hnízdo se snižuje, dotační úřad bez výhrad přijal argumentaci zástupců farmy. Z milionů se tak rázem stalo pár desítek tisíc.

capi_hnizdo_dokument_8

Zdroj: Dokumentace dotačního úřadu ke snížení pokuty

  • 12.4. 2013 – O rok a půl později, v dubnu 2013, ovšem další audit – tentokrát Ministerstva financí ČR, jednoznačně opakuje: Vyplacení dotačních milionů pro Čapí hnízdo neproběhlo podle pravidel, žadatel v rozporu se zněním smlouvy předložil dotačnímu úřadu i fakturu, kterou ještě sám nezaplatil. Dotace tudíž neměla být proplacena.

capi_hnizdo_dokument_9

Zdroj: Mimořádný audit MF z roku 2013

  • ZÁVĚR  – Mimořádný kontrolní audit Ministerstva financí ČR dospěl k jasnému shrnutí: Prohřešek, který byl pokutován, se prokazatelně odehrál, chyba měla být odhalena a napravena. Avšak stal se pravý opak.

capi_hnizdo_dokument_10

Zdroj: Mimořádný audit MF, 2013