Pod rouškou koronaviru: Plaga chce sebrat školní asistenty postiženým dětem

Ministerstvo školství v tichosti a bez důkladné odborné diskuse připravilo novou vyhlášku, která v svém důsledku připraví spoustu postižených dětí o možnost docházet s asistentem pedagoga do škol. Nově jej Plagův resort nechce proplácet tělesně postiženým dětem a těm, které mají poruchy učení.


Klára Šimková chodí do osmé třídy. Kvůli rozhodnutí ministra školství  Roberta Plagy by už ale do školy dál chodit neměla. Je totiž se spinální muskulární atrofií upoutaná na invalidní vozík, sedmým rokem na plicní ventilaci. Do školy mezi své vrstevníky může chodit jen díky asistentovi pedagoga. Na toho by ale podle nové vyhlášky, kterou Plagův úřad připravil s nástupem nového školního roku, už neměla mít nárok. Její postižení se totiž nově nevejde do kolonky, která s proplacením asistenta v budoucnu počítá.

Klárka chodí navzdory svému postižení do školy se svými vrstevníky. Ministerstvo ji zařadilo mezi ty, kteří nově nemají dosáhnout na asistenta pedagoga. To by znamenalo, že Klára bude muset do školy přestat chodit Foto: TW Mirky Šimkové

“Pokud by novela prošla tak, jak je teď, pro Klárku by to znamenalo konec docházky do školy, kam chodí od první třídy,” říká otevřeně její matka Mirka Šimková. “Já vůbec netuším, jakou formou by se vzdělávala. Vůbec nechápu ty nastavené parametry. Klárka je jedna z nejlepších ve třídě, její asistentka pomáhá i dalším dětem, které to potřebují. Platit si osobní asistenci ve škole je nad naše možnosti a vím, že nad možnosti i dalších rodičů, jejichž děti by to vyřadilo z inkluze.”

Jen pro ilustraci výdaje Klářiny rodiny  za uplynulý měsíc: Nové baterie do vozíku – 13 tisíc. Lékárna, doplňky, vlhčené ubrousky, podložky – 6 tisíc, osobní asistence o prázdninách – 4 tisíce. “Každý měsíc máme pravidelné i výjimečné výdaje. Ve školní rok je jich víc. Podle nové vyhlášky bychom každý měsíc museli platit osobní asistentce ve škole cca 18.000 ,- Kč, pokud by dostala almužnu, kterou za svou těžkou práci s našimi dětmi dostávají,” dodává Mirka Šimková.

Stejně jako Klára Šimková by podle Plagových plánů o svého asistenta pedagoga přišly další děti s tělesným postižením. A také ty, které mají závažné vady řeči či specifické poruchy učení.

Ministerstvo školství obhajuje svůj návrh tím, že se chce chovat hospodárněji. “Novela tedy cíleně směřuje k účelné a efektivnější podpoře vzdělávacích výsledků žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v hlavním vzdělávacím proudu, maximální podpoře rozvoje jejich vzdělávacího potenciálu,“ zní oficiální stanovisko ministerstvo.

V předkládací zprávě pak píše: “V některých případech dochází k neúčelnému využívání podpůrných opatření personálních podpor asistenta pedagoga a další pedagogický pracovník, často i bez významného dopadu na vzdělání a skutečnou inkluzi žáků.”

Návrh novely ovšem nekritizují jen rodiče dětí, kterých se týká. Stejné výhrady formulovali i zástupci Učitelské platformy. Dílo ministra školství označují za nelogickou snahu “ušetřit právě na těch nejslabších, tedy na dětech se specifickými potřebami.”

“Z návrhu novely vyhlášky je řada ředitelů škol takřka zděšena. Novela školám nejenže nepřináší žádné nové možnosti podpory potřebným žákům, naopak omezuje či ruší řadu podpůrných opatření, která nyní mnohde velmi dobře fungují a jsou pro žáky velmi efektivní,” uvádí Petra Mazancová, předsedkyně Učitelské platformy.

Plagova novela je nyní v připomínkovém řízení, část poslanců už dala najevo, že udělají všechno proto, aby nová pravidla zvrátili.

 

Zdroj náhledové foto: Twitter Mirky Šimkové