Pokuta za podezřelou zakázku: Úřad Šlechtové propásl termín odvolání

Ministerstvo pro místní rozvoj propáslo termín, do kdy mělo podat rozklad proti rozhodnutí antimonopolního úřadu v ostře sledované zakázce. Resort už loni dostal pokutu a zákaz plnění smlouvy na aktualizaci nástroje na zadávání veřejných zakázek NEN. A protože nestihl termín odvolání, ÚOHS  svůj původní verdikt potvrdil. Úřad Karly Šlechtové musí vypsat na zakázku novou soutěž a utracených jedenáct milionů přišlo vniveč.

Šest dní. Přesně o tolik překročilo ministerstvo pro místní rozvoj lhůtu, po kterou mělo šanci zvrátit rozhodnutí antimonopolního úřadu ohledně jedné z komplikovaných zakázek spojených s administrací veřejných soutěží.

Vyplývá to přímo z rozhodnutí šéfa ÚOHS Petra Rafaje, který kvůli tomu rozklad ministerstva zamítl.

Stanovisko šéfa antimonopolního úřadu Rafaje k rozkladu MMR

“V souladu s pravidly o počítání času obsaženými v § 40 odst. 1 správního řádu je prvním dnem počátku běhu lhůty den následující po dni, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty. V šetřeném případě je tedy tímto dnem 23. 11. 2016. Konec patnáctidenní lhůty pro podání rozkladu tak připadl na středu 7. 12. 2016. Z průvodky elektronického podání, resp. z doručenky datové zprávy vztahující se k podanému rozkladu vyplývá, že zadavatel doručil Úřadu rozklad jako datovou zprávu dne 13. 12. 2016,” stojí v Rafajově rozhodnutí z 8. února letošního roku.

Ministerstvo o prošvihnutí termínu doposud mlčelo. Pouze potvrdilo, že se svým odvoláním na ÚOHS neuspělo. Na přímý dotaz Neovlivní.cz  teprve nyní resort chybu přiznal. Tvrdí, že šlo o “přehlédnutí”.

“Zodpovědná sekce na MMR rozklad včas vyhotovila a v termínu odeslala. Kvůli přehlédnutí byl dopis potvrzen nesprávným podpisovým certifikátem. Tato informace byla zjištěna až po uplynutí lhůty, kdy mohl být rozklad o tuto náležitost doplněn,” uvedla mluvčí ministerstva Veronika Vároši.

Jen pro připomenutí: antimonopolní úřad ve svém rozhodnutí  jasně říká, že rozklad přišel do datové schránky šest dní po termínu. Podpis nepodpis.

O Šlechtové a MMR

Jedenáct milionů vyletělo oknem. Tak zadává zakázky úřad Šlechtové »
Další sporná zakázka u Šlechtové: 50 milionů bez soutěže »
ÚOHS v tichosti vyměřil pokuty úřadu Šlechtové »
Systém pro EET dodá IBM. Bez soutěže. Babišovi pomohla Šlechtová »
Mýto jako EET. S kontraktem napřímo znovu pomohla Šlechtová »

Každopádně lhůty úřad Karly Šlechtové znal. Když se redakce Neovlivní.cz loni dotazovala na reakci na prvoinstanční rozhodnutí antimonopolního úřadu, mluvčí Vároši uvedla: “MMR obdrželo předmětné rozhodnutí ÚOHS dne 22. 11.2016. Na podání rozkladu je stanovena lhůta 15 dní.”

Kromě půlmilionové pokuty antimonopolní úřad tehdy současně ministerstvu zakázal, aby pokračovalo v plnění smlouvy. Jenže resort prohlásil, že se odvolá a v plnění pokračoval dál. Navzdory tomu, že už z předchozích verdiktů ÚOHS k problematickému NENu bylo vysoce pravděpodobné, že antimonopolní úřad na svém stanovisku nic nezmění.

Ministerstvo na dotaz Neovlivní.cz potvrdilo, že v padesátimilionové zakázce na aktualizaci NEN proinvestovalo bezmála čtvrtinu z plánované částky. “MMR zaplatilo společnosti Dezadata celkem cca 11 milionů korun,” uvedla mluvčí Vároši.

Z korespondence mezi ÚOHS a ministerstvem přitom plyne, že před zahájením řízení resort utratil jen tři miliony. Většinu tedy ministerstvo proinvestovalo už během samotného řízení na ÚOHS.

Nyní musí ministerstvo vypsat na aktualizaci NEN soutěž novou.