Potvrzeno: Nástroj na zakázky vznikal u Šlechtové nezákonně

Antimonopolní úřad pravomocně potvrdil, že ministerstvo pro místní rozvoj aktualizuje elektronický nástroj pro zadávání veřejných zakázek  NEN nezákonně. Tento týden úřad nejen potvrdil půlmilionovou pokutu pro ministerstvo Karly Šlechtové, ale znovu zakázal plnění již uzavření smlouvy. Jde o zakázku za 50 milionů korun pro firmu napojenou na politiky.

V ostře sledované zakázce z roku 2016, která má zjednodušit zadávání veřejných zakázek, se ministerstvu pro místní rozvoj dlouhodobě nedaří. V příběhu inkasovalo už několik pokut, nejnověji pak Úřad na ochranu hospodářské soutěže potvrdil nejen sankci 500 tisíc korun, ale především zakázal plnění smlouvy.

Co je NEN

• Národní elektronický nástroj je elektronická aplikace pro administraci a zadávání veřejných zakázek a koncesí. Zodpovídá za ni MMR.
• Smyslem NENu je zjednodušit zadávání veřejných zakázek, zajistit jejich transparentnost a ulehčit přístup malým a středním podnikům k veřejným zakázkám.
• “S jeho pomocí MMR plánovalo v roce 2015 ušetřit pět miliard korun. NEN je sice od srpna 2015 v ostrém provozu, ale jeho vybudování, spuštění i samotný provoz provázela řada vážných problémů,” napsali kontroloři NKÚ ve svém loňském nálezu k NENu.

“Po zvážení všech aspektů dané věci a po zjištění, že Úřad postupoval v souladu se zákonem a správním řádem, jsem dospěl k závěru, že nenastaly podmínky pro zrušení nebo změnu výroku,” stojí v rozhodnutí předsedy ÚOHS Petra Rafaje, který má redakce k dispozici.

Verdikt je pravomocný, nelze se proti němu odvolat. Ministerstvo pro místní rozvoj už během řízení konstatovalo, že s postojem ÚOHS nesouhlasí. Pokračovat ve smlouvě hodlalo s argumentem, že na zakázku se má pohlížet “protekčně” kvůli jejímu významu pro společnost.

“Existují důvody hodné zvláštního zřetele spojené s veřejným zájmem, jež vyžadují pokračování plnění smlouvy, jelikož významně přesahují zájmy zadavatele a mají dopad i na široký okruh subjektů na zadavateli nezávislých,” napsalo ministerstvo pro místní rozvoj ve svém vyjádření pro antimonopolní úřad.

Celou zakázku od počátku provázejí silné pochybnosti. Během soutěže totiž resort upravil podmínky ve prospěch dodavatele a v neprospěch státu. Takový krok ÚOHS označil jako postup v rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. A krom toho navíc podle ÚOHS neumožnil státu vysoutěžit nejlepší nabídku.

Pikantní nádech příběhu dodává porovnání obchodního rejstříku a státního kontraktu na aktualizaci NENu. Zakázku dostala firma DEZADATA Group. Jediným subdodavatelem na zakázce má být podle přílohy číslo 5 k uzavřené smlouvě firma Dezadata s.r.o. Firmu vlastní společnost Tessela Holding, jejímž ředitelem je bratr bývalého sociálnědemokratického hejtmana Josef Tesařík. A ten je současně ředitelem a majitelem společnosti Tesco SW, která je dodavatelem a provozovatelem celého systému NEN.

NEN byl vybudovaný i s pomocí unijních dotací. Kvůli aktuálnímu rozhodnutí antimonopolního úřadu hrozí, že Česká republika bude muset dotace vracet.