Poznámka Jana Hrušínského: O schopnosti řeči a získané svobodě

To nejcennější, co jsme kdy získali, je spojení těchto dvou atributů – svoboda slova. Slovo nikdy není bezvýznamné – má svou působnost – a proto nikomu nemůže být lhostejné, napíše-li někdo o něm slova, která nejsou pravdivá.

Pokud by šlo o kritiku nebo vyjádření nesouhlasného názoru, neměl bych pocit, že se musím bránit, já ale reaguji na lživé informace, které se v souvislosti se jménem Hrušínský v poslední době staly pro web Parlamentní listy pravidelným nástrojem čtenosti. Škodit dokáže i ten nejhloupější člověk. Zvlášť, když zneužívá žurnalistiku 21. století k propagandě. Snížit se k takovým praktikám připomíná metody fašistické Vlajky, komunistického Rudého práva nebo sovětské Pravdy.

Články s titulkem „Hrušínský dostal od starosty Prahy 4 štědrou dotaci pro divadlo. Na jeho zahradě se v pondělí tentýž starosta fotil s Drahošem i zmíněným principálem“ a „6. června letošního roku se stal principál Hrušínský boháčem…“ by mě jako čtenáře – Hrušínského neznaje a nebýt jím – zřejmě znepokojil také. Zvlášť jako čtenáře, který zaznamenal i předešlé články Parlamentních listů „Trapný smrad Hrušínský“, „Hrušínský má velké finanční potíže“ nebo „Hrušínský: Klidně zavřu divadlo!“ Pokud bych byl navíc čtenář důvěřivý, tyto informace bych si neověřil.

Divadlo klidně každý večer zavřu a se stejným klidem ho ráno otvírám. A tak velkou zahradu, abych na ní pořádal veřejně přístupné akce za přítomnosti médií, nemám, i když je pravda, že dobrých lidí se do veřejného parku na Jezerce vejde dost. Pravdou je, že v pondělí 20. srpna zahájil Jiří Drahoš svou kampaň před senátními volbami v Praze 4 právě v tomto parku, kde se konala i tisková konference. Ani peníze na podporu kultury, ani park na Jezerce mi nepatří.

Dotace, o nichž se Parlamentní listy zmiňují, nedostal Jan Hrušínský, ale Divadlo Na Jezerce na uměleckou činnost. Náklady divadla v těchto směšných útocích na moji osobu uvedeny nejsou – pohybují se okolo dvaceti milionů ročně – to jen pro čtenářovu představu a porovnání dotace s náklady. Faktické informace ohledně Smlouvy o poskytnutí účelové dotace – grantu, na kterých autor zmíněné články staví, jsou veřejně k nahlédnutí na internetu, nikdo je neskrývá a nikoho jiného než PL by nenapadlo z nich dělat senzační odhalení s jediným cílem – pošpinit.

Má-li naše demokracie své nedostatky, musíme překonávat ty nedostatky, ale ne překonávat demokracii, řekl T. G. Masaryk. Má-li svoboda slova své nedostatky, musíme překonávat ty nedostatky, ale ne překonávat svobodu slova, jak se o to v souvislosti s mým jménem pokoušejí nešťastné Parlamentní listy.

Jan Hrušínský / 24. 8. 2018

Autor je principálem Divadla Na Jezerce