Představujeme: Monika Zisser, průkopnice mezi Maltézskými rytíři

Jen málo žen má takové postavení mezi Maltézskými rytíři jako Monika Zisser. Představujeme tuto pozoruhodnou ženu.

Založení Řádu sv. Jana se datuje přibližně do roku 1048. V té době získali obchodníci ze starobylé námořní republiky Amalfi od egyptského chalífy právo vybudovat kostel, konvent a nemocnici v Jeruzalémě, kde by se starali o poutníky bez ohledu na rasu a vyznání. Řád sv. Jana z Jeruzaléma – mnišská komunita, která provozovala xenodochium (nemocnici) – se stala nezávislou pod vedením svého zakladatele, blahoslaveného Gerarda.

Papež Paschl II. schválil založení nemocnice papežskou bulou 15. února 1113. V téže bule ji vzal pod ochranu církve a udělil Řádu právo volit si svého představeného bez vnějšího vměšování světské nebo duchovní autority.

Monika Zisser:

Monika Zisser, se věnuje začleňování vybraných migrantů do společnosti. Monika Zisser je průkopnicí přijímání žen do řádu Maltézských rytířů a jejich začleňování v řádu. V červnu byla pasována do nejvyšších pozic Maltézského řádu.

Organizuje také velká setkání Maltézského řádu po celé Itálii. Monika Zisser je iniciátorem spousty sbírek pro potřebné a slabé sociální skupiny, jedná se hlavně o jídlo a oblečení.

Kdo je Monika Zisser, jaká je to žena? Provází ji poveest skromné, pracovité ženy, která se plně ponořila do myšlenek a filosofie Maltézského řádu. V průběhu krátké doby se vypracovala na vedoucí pozici v řádu. Je příkladem pro ostatní následovnice.

Řád se také významnou měrou stará o seniory, postižené a nemohoucí na jejich potřeby a aktivity, v této oblasti se také velmi angažuje Monika Zisser.

V nejbližší době proběhne schůzka s Monikou Zisser, od které si slibujeme další informace o jejích aktivitách v řádu Maltézských rytířů a také i něco z běžného soukromého života.

Připravujeme pokračování