Přehledně: Kdy Sobotkův přítel pracuje proti státu

Vlivný zákulisní hráč a blízký přítel premiéra Sobotky Radek Pokorný se téměř nepozorovaně stal klíčovou figurou rozhodčího soudu. Ocitl se tak v situaci, kdy jeho soudu stát = Sobotka posílá na stůl případy, v nichž Pokorný ovšem hájí zájmy firem a v případě jejich vítězství pobírá tučné odměny. Deník Neovlivní.cz už před dvěma lety přinesl přehled těchto sporů, v nichž jde státu o miliardy. Nyní je znovu přikládáme s ohledem na aktuální vývoj arbitráže se Škodou Transportation.

Pro firmy je přitom zjevně výhodné, aby se spory se státem řešily před arbitrážním soudem při Hospodářské komoře, jehož ústřední postavou je právník a osobní přítel premiéra Radek Pokorný.

Autor: Newslab

Autor: Newslab

Když se totiž stát pokusil spory ohledně výstavby dálnice do Ostravy dostat mimo rozhodčí řízení a ŘSD požádalo žalovanou společnost Eurovia, zda mohou přenést případ k obecnému soudu, neuspěl. “Tento návrh nebyl akceptován,” stojí v dokumentech ŘSD, které má deník Neovlivní.cz k dispozici.

Z oficiálních dat ministerstva dopravy také pochází následující výčet sporů, které se kvůli rozhodčím doložkám ocitly u arbitrážního soudu, jehož místopředsedou je právě Pokorný. Jak vyplývá z přehledu, jeho kancelář ve sporech hájí zájmy soukromých firem proti státu. Nevládní protikorupční organizace už opakovaně upozornily, že jde o střet zájmů. A zmiňují v té souvislosti i Pokorného blízký vztah s premiérem Bohuslavem Sobotkou.

“Je to samozřejmě problematické. Jde o dlouhodobou záležitost, ale ta situace se změnila poté, co se pan Sobotka stal premiérem. Radek Pokorný je právník a má logicky zájem na tom, aby firmy, které zastupuje, vyhrály. Ovšem v těchto případech proti státu,” říká právnička, bývalá náměstkyně ministra spravedlnosti Hana Marvanová, která dnes zastupuje iniciativu Vraťte nám stát.

Následující přehled dokládá, že v uvedených případech stát až na výjimky v arbitrážích v zásadě neuspěl.

Spory související s výstavbou dálnice D4

Ředitelství silnic a dálnic požadovalo 137 milionů plus příslušenství po společnostech Eurovia CS a Advanced World Transport. ŘSD dospělo k závěru, že stát nesprávně vyplatil firmám milionů kvůli neoprávněné valorizaci cen stavebních činností a materiálů. Rozhodci přiznali státu jen 16 milionů, zbytek nároku označili za promlčený.  Žalované firmy zastupovala advokátní kancelář Radka Pokorného.

• Stejné firmy žaluje ŘSD kvůli požadavku o odstranění vad na stavbě D47, žalované firmy zastupuje advokátní kancelář Radka Pokorného..

• Dalších 205 milionů stát požaduje opět s argumentem neoprávněné valorizace a neoprávněně vyfakturované oceli jednoho z mostu po firmách Strabag a Eurovia CS.  Arbitři opět rozhodli o promlčení nároku v případě valorizace, ohledně mostu se na rozsudek čeká. Strabag a Eurovii zastupuje advokátní kancelář Radka Pokorného.

• ŘSD podalo žalobu i kvůli odstranění závad na dalším úseku dálnice do Ostravy, a to na firmy Strabag a Eurovia. Firmy si opět najaly AK Pokorný, Wagner & partneři.

• Dalších 180 milionů korun se stát domáhal za další údajně neoprávněnou valorizaci po firmách Skanska, Porr a Eurovia. Rozhodci státu přiznali 12 milionů, zbytek označili znovu za promlčený. Firmy zastupuje advokátní kancelář Radka Pokorného.

• Po stejných firmách ŘSD vymáhá dalších 200 milionů s argumentem, že neoprávněně fakturovaly ceny mostní oceli, která do mostů nebyla dodána. Firmy zastupovala kancelář Radka Pokorného.

• Zamítnutím většiny nároku skončilo řízení o 87 milionů korun, které ŘSD požadovalo po firmách Dálniční stavby Praha, Skanska a Strabag. Arbitři přiznali státu jen 16 milionů. Firmy si najaly kancelář Radka Pokorného.

• Dalších 126 milionů požadovalo ŘSD po společnosti Skanska za valorizaci další části stavby dálnice. Arbitři zhruba polovinu částky státu přiznali, zbytek pro promlčení a chyby ŘSD odmítli. Žalovanou společnost zastupovala AK Pokorný, Wagner & partneři.

• Téměř 300 milionů pak stát ve společném řízení vymáhal na firmách Metrostav, Strabag, Skanska a Subterra. Skansku a Strabag zastupuje opět kancelář Radka Pokorného.

Spor o dodávku elektrických lokomotiv

• České dráhy se domáhali bezmála miliardy korun za opožděnou dodávku lokomotiv řady 380, arbitráž se vede se společností Škoda Transportation. Ta naopak chce po státu 1,4 miliardy korun jako inflační navýšení kupní ceny a nájemné za dobu zkušebního provozu lokomotiv. Právním zástupcem Škody Transportation je advokátní kancelář Radka Pokorného. Spor skončil vítězstvím Škody Transportation.