Přepis: Co přesně řekl Andrej Babiš k Čapímu hnízdu ve sněmovně

Miliardář, vicepremiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš vystoupil na mimořádné schůzi sněmovny a obhajoval se v kauze Čapí hnízdo. Jeho řeč trvala hodinu a půl a samotné dotační aféře věnoval jen zlomek času. Vybrali jsme z projevu právě tuto pasáž, kde popisuje, kdo farmu vlastnil a proč majitele tajil.

Celý projev Andreje Babiše, v němž mimo jiné cupoval opozici a novináře, si na stránkách Poslanecké sněmovny můžete otevřít zde ».

Přepis projevu Andreje Babiše:

… A už jsem konečně u farmy (smích v sále). Tedy k farmě. Já bych vám ji raději tedy ukázal, abyste viděli, o co jde. (Ukazuje velkoformátovou fotografii.) 16. 2. 2006 kupuje společnost Imoba zdevastovanou zemědělskou usedlost o rozloze 80 hektarů za 10,431 mil. Kč. 30. 11. 2007 dochází k přeměně ZZN Agro Pelhřimov s.r.o., která byla součástí skupiny Agrofert, na ZZN Agro Pelhřimov s akciemi na majitele. Proč jsem odmítal vlastníky farmy v době podání žádosti, se dozvíte úplně na závěr, kdy je s jejich souhlasem zveřejním, i když bych nemusel. A slíbil jsem, že budu transparentní a udělám to, i když jde o osm let starou věc, která nemá nic společného s mojí politickou kariérou.

Vzniká projekt vybudovat multifunkční kongresový areál sloužící veřejnosti v rámci cestovního ruchu. Vzhledem k tomu, že společnost Imoba, a ani Agrofert se nezabývaly těmito činnostmi – cestovní ruch, které byly odlišné od předmětu jejich podnikání, neměly zájem na realizaci tohoto projektu. Na konci roku 2007 společnost ZZN Pelhřimov prodává 100 % akcií společnosti ZZN Agro Pelhřimov třem fyzickým osobám za 2,38 mil. Kč. 17. ledna 2008 se koná valná hromada společnosti ZZN Agro Pelhřimov, kde je společnost přejmenována na Farmu Čapí hnízdo a.s. 25. února 2008 podepisuje Agrofert dohodu o budoucí spolupráci s Farmou Čapí hnízdo. Agrofert se stává strategickým partnerem farmy, což podle této dohody znamená, že v budoucnu bude využívat část kapacity farmy. 27. 2. 2008 podepisuje Imoba s Farmou Čapí hnízdo smlouvu o pronájmu nemovitostí, tj. pozemků a budov s dobou nájmu do 31. 12. 2030! Tak jaký podvod? Podvod se dělá na 22 let dopředu? Co to je za nesmysl? 2030 – nájem!

Nepřehlédněte:

Z facebookové prezentace Čapího hnízda.
» Speciál: Seřadili jsme všechny větvičky Čapího hnízda. Co potřebujete o kauze vědět?
» Živě ze sněmovny: 90 minut Andreje Babiše v komentovaném online přenosu

29. 2. 2008 žádá farma Čapí hnízdo o dotaci na projekt v rámci ROP Střední Čechy. Tento projekt shodou okolností splňoval veškeré podmínky pro získání dotace. Existoval jasný ekonomický předpoklad, že zcela letálně získané dotační finance budou celý projekt ekonomicky stabilizovat. Tato úvaha se bohužel v budoucnu ukázala jako chybná, a to z objektivních důvodů, které uvedu dále.

25. 6. 2008 podepisuje Agrofert prohlášení ručitele za úvěr na stavbu projektu, a to ve výši 350 milionů korun pro farmu Čapí hnízdo. A teď to přijde. 20. 8. 2008 byla schválena dotace projektu Čapí hnízdo výborem Regionální rady Súdržnosti Stredné Čechy (Ministr Babiš předvádí velkoformátovou fotografii. Místopředsedkyně Jermanová se ho snaží oslovit.) za účasti pana hejtmana Bendla, paní Langšádlová tam seděla a další dva členové výboru, všichni hlasovali pro dotaci. Nakonec tam je nejlepší ministr financí Kalousek, ten všechno kontroloval.

Všichni přítomní hlasovali pro tuto dotaci. Nebyl jediný člen výboru, který by hlasoval proti. Ale nebyl důvod. Pokud jsem to všechno teďka dodatečně nastudoval a ptal jsem se, nebyl důvod. Pan Vagenknecht byl v době přípravy žádosti a jejího schválení vedoucím auditního oddělení na ROP Střední Čechy. Dneska má pan Wagenknecht problém. Dokonce říká, že dotace křiví trh. No tak to objevil Ameriku. Tak to víme. Ale proč jsme potom v Evropské unii? Nebo se toho vzdáme. Takže šéf auditního oddělení dneska dává rozumy.

22. 10. 2008 byla podepsána smlouva o poskytnutí dotace hejtmanem za ODS Bendlem. Přílohou této smlouvy byl rovněž finanční plán projektu a rozpočet, jehož obsahem byly plánované výdaje a plánované příjmy projektu. Celková výše plánovaných způsobilých výdajů byla poskytovatelem určena následujícím způsobem: celkové plánované výdaje projektu byly 436 588 tisíc. Takže Wagenknecht lže, když říká, že byly 203 392 625,79. Ano, ROP to má na stránkách uvedeno! Ale to jsou plánované způsobilé výdaje. A nemá tam plánované nezpůsobilé výdaje. Ta vila šla pryč, nikdy nebyla v dotaci. Zase manipulace.

Teď konečně řeknu a doufejme, že si to všechna Bakalova média napíší, i Česká televize – přidělená dotace byla ve výši 49 997 443,29 korun, z toho evropských peněz 42 578 135,80. Investiční dotace kraje 3 749 808,25 korun. Investiční dotace státního rozpočtu 3 749 808,24. Někdo argumentoval, že údajně farma vzala někomu možnost získat dotaci. Tak celková alokace na léta 2007 – 2013 pro ROP Střední Čechy byla 14 922 852 962,50 korun. Koncem roku byl tento program vyčerpán, respektive teď v lednu, na 91,2 % a pravděpodobně celý program nebude vyčerpán. Takže tady někdo říká “Musíme čerpat, musíme čerpat.”, a když je nějaká firma, která to vyčerpá, tak potom je problém.

Projekt farma Čapí hnízdo byl opakovaně kontrolovaný ROP Střední Čechy. 28. 7. 2008 ROP Střední Čechy – předběžná veřejnoprávní kontrola na místě – nebyly zjištěny podstatné nedostatky. To bylo za pana Bendla.

28. 7. 2010 ROP Střední Čechy – průběžná veřejnoprávní kontrola na místě – nebyly zjištěny nedostatky. To bylo za pana Ratha.

9. 2. 2011 proběhl audit ROP Střední Čechy, při kterém bylo zjištěno porušení podmínek rozpočtové kázně pro proplacení nezpůsobilého výdaje, což spočívalo v tom, že do žádosti o platbu byla zahrnuta i platba, která ještě nebyla ze strany příjemce proplacena. Na tuto skutečnost byli pracovníci ROP předem písemně upozorněni. Na základě žádosti o prominutí dne 10. února 2012 bylo upuštěno od původního návrhu na odvod – nevím, proč tedy novináři psali šest milionů – a ten byl ve výši 3 718 753 korun.

A nakonec farma – a ne Babiš, jak bylo v titulku, Babiš s tím neměl nic společného – uhradila 37 188 korun. Rozhodnutí podepsal pan Rath.

17. 4. 2012 ROP Střední Čechy říká: nebylo identifikováno žádné zjištění. A 12. 4. 2013 byl ministrem financí ČR nařízen mimořádný audit realizovaný renomovanou auditorskou firmou KPMG na základě objednávky Ministerstva financí. A zase je tady náš oblíbený ministr financí pan Kalousek. Všechno bez nálezu, tak já tomu nerozumím. Vy mluvíte o nějakém podvodu? Jaký podvod? Jak jste na to přišli? Proč jste vůbec svolali tuhle schůzi, když ji vyšetřuje Policie České republiky? Když ji vyšetřuje OLAF. A novináři, kteří terorizují moji rodinu. Proč jste ji svolali? To jste nemohli počkat? Nebo nemáte jinou tému. Samozřejmě. Babiš – nepřítel.

Žádný audit ani kontrola nenaznačily, že by dotace byla čerpána v rozporu s podmínkami EU. Proto jsem také ve všech svých vyjádřeních reagoval tak, že vrácení dotace nikdy nehrozilo a byla poskytnuta podle platných pravidel. Dříve mediálně propíraná vila nikdy nebyla předmětem dotace. Na její realizaci nešla ani koruna z dotačních prostředků. Mimochodem farma byla od samého počátku definována jako Multifunkční kongresový areál farma Čapí hnízdo. To byl oficiální název projektu uváděný v žádosti o dotaci. Výtky, že slouží zejména pro firemní večírky, jsou neoprávněné. Farma realizuje konference, odborná školení, team-bildingy, zasedání vedení firem, firemní semináře, svatby, oslavy narozenin a další akce. Její činnost je dodnes v plném souladu se záměrem projektu a nastaveným předmětem výzvy.

Farmu Čapí hnízdo – a teďka bych prosil, aby všichni zpozorněli, pan Šídlo, pan Vzpurný, všichni – navštívilo od roku 2012 do roku 2015 přes 125 tisíc návštěvníků. 125 tisíc návštěvníků. A proč říkáte, že to je Babišovo luxusní sídlo, když je to lež? A z toho bylo 452 škol a mateřských školek. Přišlo 27 398 dětí, které navštívily Ekocentrum. Pokud chcete, můžu vám tady číst všechny školy – Benešov, Bystřice, Milevsko, ale nebudu, to by byla ještě další hodina. Kolovraty, Kunratice. Ano, a děti jsou nadšené, když tam chodí.

Je třeba zmínit akce typu Den otevřených dveří. Velikonoční jarmark pro veřejnost, vánoční vázání věnců pro veřejnost, Den Země v Ekocentru a show jednoho z nejlepších akrobatických pilotů, českých pilotů na světě Martina Šonky, která se konala 26. července 2015 za účasti téměř pěti tisíc diváků. A tento rok se bude akce pro velký úspěch opakovat. Takže lidi, přijďte se podívat. 18. 6. 2016 bude Martin Šonka znovu na farmě. (Reakce ze sálu.)

V posledních dvou letech aktivně farma pomáhá zvýšit návštěvnost v ostatních ubytovacích kapacitách v regionu během akcí, které převyšují její ubytovací kapacitu, a aktivně spolupracuje s Asociací hotelů a restaurací České republiky při podpoře cestovního ruchu.

Farma Čapí hnízdo vytvořila 51 – opakuji – 51 pracovních míst s většinovým zastoupením občanů okresu Benešov. Za svoji existenci odvedla farma ze sociálního a zdravotního pojištění cca 30 milionů. Smluvní formou zajišťuje sezónní práci více než stovce osob a spolupracuje s více než 50 dodavateli služeb a zboží v celém regionu.

Hodnota majetku farmy Čapí hnízdo k 31. 12. 2015 je 738 236 577 korun. Na rok 2016 jsou plánované investice ve výši 155 863 057 korun, a to výstavba pavilonu exotických zvířat, kompletní rekonstrukce kuchyně, plynofikace areálu, výstavba nové trafostanice, výstavba venkovních bazénů, výstavba nového spa wellnes, rekonstrukce čistírny odpadních vod a nafukovací hala u tenisových kurtů.

Předpokládaná hodnota majetku farmy po těchto investicích bude k 31. 12. 2016 889 451 269 korun. To znamená, že koncem roku 2016 klesne podíl dotace na 5,32 % z celkové investice. Nevím, kolik takových projektů s poměrem vlastních zdrojů 95 % a 5 % dotace je v celé Evropské unii. Myslím si, že minimum.

Od roku 2008 do roku 2013 vykázala Farma Čapí hnízdo ztrátu 28 560 tis. Vlastní kapitál byl záporný a to minus 25 844 tis. Poměr oběžná aktiva a cizí zdroje byl k datu 31. 12. 2012 záporný a to 572 755 tis. A dnes ráno říkal ten pan redaktor, že vlastně neměla dluhy. Dluh farmy k předmětnému datu byl 615 458 tis.

Původní investiční záměr se vzhledem k finanční krizi v roce 2008, 9 a 10 nenaplnil. Nepodařilo se získat dostatek zakázek a individuální turistika nedokázala pokrýt placení úvěru. To jenom k ručení bankovního úvěru Agrofertem byl tento nucen koncem roku 2013 projekt převzít. Po převzetí vykázala farma v roce 2014 ztrátu 40 961 tis. a v roce 2015 ztrátu 48 456 tis. V roce 2016 je předpoklad ztráty 52 243 tis. Celkově tedy ztráta za poslední tři roky, včetně tohoto roku, bude 141 660 tis.

Na rozdíl od jiných miliardářů nevlastním luxusní letadlo, ani luxusní jachtu. Ale moje firma provozuje projekt pro veřejnost, který mi dělá radost. Věřím, že po dokončení investic si farma vydělá na svůj provoz, takže opakuji, že projekt je dnes ziskový, slouží veřejnosti a znovu zdůrazňuji, není to luxusní sídlo mojí rodiny. Každý občan naší země se může o tom přesvědčit.

Takže to, co jsem vám ukázal (Vytahuje plakát s fotografií farmy. Potlesk z řad poslanců ANO.) – tady je Farma Čapí hnízdo, tohle je ten areál. Můžete se přesvědčit na místě. Myslím si, že Česká republika se nemá za co stydět. Takže to je asi všechno. A jdeme do finále, abych vás nezdržoval.

V roce 2005, tedy před jedenácti lety, jsem byl s dětmi v pražské zoologické zahradě, tam vzadu, jak jsou ty ohrady. Byla tam dlouhá fronta, čekali jsme, že nakrmíme kozy a tehdy mě napadlo, že vybuduju rodinnou farmu se zvířaty. Farmu měla postavit společnost Imoba ze skupiny Agrofert a pronajímat ji. Záměr však ekonomicky nevycházel. Následně Imoba jako alternativu zvažovala postavit kongresové centrum pro skupinu Agrofert. Ani tento záměr ekonomicky nevycházel.

Specialistka na evropské fondy přišla v roce 2007 s návrhem nového projektu otevřeného pro veřejnost, multifunkční kongresový areál Farma Čapí hnízdo. Tento projekt, který se kvalifikoval pro dotaci, byl ekonomicky návratný. Protože se projekt netýkal byznysu Agrofertu, nechtěl jsem ho jako Agrofert realizovat a tudíž jsem se s ním nechtěl zabývat a nezabýval jsem se jím.

Moje dcery jezdí od dětství na koni. Rozhodl jsem se proto, že dám rodině prostředky, aby si firmu koupila a projekt zrealizovala. Farmu Čapí hnízdo vlastnily v rozhodné době mé dvě dospělé děti a bratr mojí partnerky, který držel podíl odpovídající podílu mých dvou nezletilých dětí a mé partnerky. Jsem přesvědčený, že vlastnictví společnosti Farma Čapí hnízdo nemělo žádný dopad na získání dotace. Dokonce, podle dotačních specialistů, jsem já osobně a ne společnost, mohl být stoprocentním akcionářem farmy. Je to nelogické, ale je to tak. Proč je to tak? No, to se zeptejte Bruselu.

Neměl jsem teda žádný důvod nic skrývat. Dotace byla přidělena podle platných pravidel. Nespáchal jsem žádný dotační podvod. Proč jsem nechtěl říci jména akcioářů? No, protože jsem nechtěl ohrozit moje děti. Svojí rodinu, to je to nejcennější, co mám. (Potlesk z řad poslanců ANO.) Proto jsem se ne vždy vyjadřoval správně. Nemohl jsem říct pravdu, toto přece musí každý rodič pochopit! Já mám, pane Bendo prostřednictvím paní předsedající, čtyři děti jak vy, takže vy to určitě pochopíte. Protože děti jsou to nejcennější, co máme. Jsou smysl našeho života.

Svého rozhodnutí nelituji, protože všichni vidíme, jakou já a moje rodina prožíváme mediální štvanici. Rodina je mi přednější, než moje politická kariéra. Rozhodl jsem se akcionářskou strukturu nyní zveřejnit, ne pod tlakem mých nepřátel, ale na žádost mých nejbližších jako reakci na nekončící útoky novinářů na mě a na projekt, který polorozpadlý statek proměnil v nádherný areál otevřený veřejnosti, který však byl politicky zneužit proti mé osobě s cílem vyloučit mě z politického života.

Jsem informován o tom, že si společnost I-Mobile, jako právní nástupce Farmy Čapí hnízdo, nechala zpracovat k problematice udělení a čerpání dotace nezávislý znalecký posudek a kritickou nezávislou právní analýzu. S oběma dokumenty jsem byl seznámen. Mají ji k dispozici orgány činné v trestním řízení. Z obou těchto nezávislých zkoumání vyplývá jednoznačný závěr, že celý postup při získání a čerpání dotace byl zcela v souladu s právními předpisy.

Věřím v to, že i přes bezprecedentní mediální masáž veřejného i odborného mínění mě občané pochopí a orgány činné v trestním řízení a auditní orgány si zachovají plnou nestrannost.

Na závěr bych se chtěl omluvit své rodině za všechny starosti a problémy, které vznikly díky tomu, že jsem v politice. Zároveň se omlouvám veřejnosti, že jsem se vyhýbal odpovědi na otázku, kdo jsou akcionáři farmy. Nepředpokládal jsem, že tento skvělý projekt pro veřejnost, za který by měla být v Bruselu Česká republika pochválena, bude zneužit proti mně.

Takže, tolik ke kauze Čapí hnízdo. Nepochybuju, že cokoliv bych dneska řekl, že štvanice na mě bude pokračovat. Pro mě by bylo nejlepší dneska rezignovat. Aspoň bych mohl jít za lidmi a vysvětlit jim, co je to Čapí hnízdo, jak funguje politika. Dneska to vím. V říjnu 2013 jsem to nevěděl. Ale já to neudělám, protože jsem slíbil mým voličům, že budu bojovat za náš program.

A proto budu dále pokračovat. Není důvod, aby naše koaliční vláda nefungovala dál. A samozřejmě to závisí na našich koaličních partnerech. Ale já si myslím, že jsme si našlápli dobře a že bychom měli dále fungovat ve prospěch této země. Děkuju za pozornost. (Poslanci ANO povstávají a dlouze tleskají.)