Projděte si, jak soud strhal práci berních úředníků

Další případ, kdy soud zrušil zajišťovací příkazy proti firmě Naryner Construction, vystavil současně vizitku práce berních úředníků z finančního úřadu pro Zlínský kraj. Soud konstatoval, že k zajištění milionů nebyl jediný důvod. Postup finanční správy stavební firmu ze Vsetínska málem zlikvidoval. Projděte si komentář soudce Petra Šebka, který měl případ na starost.

Finanční správa vydala dva zajišťovací příkazy ve výši 2,3 miliony proti firmě Naryner Construction loni 20. a 21. prosince. Až téměř po roce se stavební společnosti zastal soud, který zajišťovací příkazy zrušil. Příběh jsme popsali zde.

“Krajský soud shledal, že nebyly splněny podmínky pro vydání zajišťovacích příkazů, neboť nebyla prokázána existence odůvodněné obavy, že v budoucnu stanovená daň bude v době její vymahatelnosti nedobytná nebo bude její vybrání spojeno se značnými potížemi,” napsal pro Neovlivní.cz JUDr. Petr Šebek, jeden ze soudců, který měl případ na Krajském soudu na starost.

A co dalšího soudce Šebek píše: 

  • Pouhá skutečnost, že budoucí daň převyšuje disponibilní finanční prostředky daňového subjektu, není sama o sobě důvodem pro zajištění daně. Je-li s ohledem na okolnosti pravděpodobné, že daňový subjekt splatnou daň byť postupně uhradí, je třeba zásadně upřednostnit standardní stanovení daně před okamžitým uspokojením budoucí daňové pohledávky exekucí zajišťovacího příkazu na dosud nesplatnou nebo nestanovenou daň, jejímž důsledkem je ekonomická likvidace daňového subjektu.
  • Správce daně nezpochybňoval, že by se v případě žalobce jednalo o ekonomicky zdravý podnik.
  • Správce daně neuvedl žádný poznatek týkající se konkrétních kroků žalobce, z nichž by bylo zřejmé, že hodlá ukončit či výrazně omezit ekonomickou činnost. Ani soudu z ničeho neplyne, že by žalobce měl snahu či zájem omezit či ukončit své podnikatelské aktivity. Z odůvodnění rozhodnutí žalovaného a správce daně není zřejmé, zda se vůbec ekonomickou situací žalobce v tomto ohledu zabývali, či se zabývali tím, zda žalobce je subjektem, který bude schopen splnit své závazky vůči státu i jiným šetrnějším způsobem. Jedná se totiž o subjekt, který vykonává vedle obchodu se stavebním materiálem i stavební činnost, vlastní automobily, zaměstnává zaměstnance a lze předpokládat, že vykazuje i trvalé cash flow (tím se ostatně správce daně vůbec nezabýval).
  • Nebylo ani zřejmé, z jakého důvodu správce daně dovozoval, že žalobce je „rizikovým“ subjektem z hlediska budoucí dobytnosti a úhrady daně proto, že může rychle prodat movité věci a zásoby. Správce daně neuvedl žádnou indicii, proč by žalobce měl takto postupovat, naopak soudu se jeví jako logické, aby např. rozpracovanou výrobu dokončil a tím zvýšil její hodnotu (jak ostatně uvádí i žalobce v žalobě).

Finanční správa s rozsudkem nesouhlasí a oznámila, že proti němu podala kasační stížnost. Na písemné dotazy Neovlivní.cz k detailům případu ale dosud odpověď nedorazila.

Bez ohledu na pravomocný rozsudek přitom firma dosud peníze zpět nedostala. “Finanční správa odmítá respektovat pravomocný rozsudek soudu. Zadržované peníze navzdory rozsudku odmítla uvolnit s odkazem na kasační stížnost, kterou se údajně chystá podat. Kasační stížnost ale nemá odkladný účinek,” komentoval postup finanční správy právní zástupce firmy Naryner Construction Ondřej Lichnovský.