Prověřte, zda dotace pro Agrofert nenarušují politickou soutěž, žádá OBSE senátor

Senátor Lukáš Wagenknecht požádal Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) a Radu Evropy (RE) o ujištění, že financování evropskými dotacemi skupiny Agrofert, která je přes skutečného majitele, Andreje Babiše, propojena s hnutím ANO 2011, nemá vliv na demokratickou politickou soutěž v rámci voleb do Evropského parlamentu v České republice.

NEO: Proč jste požádal o stanovisko OBSE. Jaký to má smysl?

Otázku možného vlivu poskytování dotací z evropského rozpočtu holdingu, jenž je přes skutečného majitele a předsedu, propojen s politickou stranou, by měla posoudit Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě OBSE a Rada Evropy, které jsou v těchto otázkách kompetentní. Jsou to organizace, které dohlížejí nad tím, jestli nejsou ovlivňovány volby a demokratická politická soutěž. Požádal jsem proto obě tyto mezinárodní instituce, aby v tomto ohledu poskytly ujištění, že k ovlivnění eurovoleb v důsledku poskytování dotací Evropskou komisí holdingu Agrofert nemůže dojít a nebudou tak ohroženy výsledky květnových voleb do Evropského parlamentu v České republice.

Jde mi o to předejít situaci, kdy by mohl nějaký neúspěšný kandidát do Evropského parlamentu financování šéfa jednoho politického hnutí dotacemi z Bruselu napadnout u soudu. Pokud OBSE a Rada Evropy řeknou, že je proplácení dotací politikům s vlivem na volební kandidátky v pořádku, budeme mít všichni ujištění, že s takovou žalobou nebude nikdo moci uspět.

NEO: Vaše aktivita přichází poté, co komisař Oettinger znovu odložil zveřejnění unijní zprávy se závěry ohledně vyšetřování střetu zájmů českého premiéra. Je vůbec Evropská komise schopna střet zájmů Andreje Babiše regulérně vyřešit?

Domnívám se, že v tuto chvíli je důvěra v řešení ze strany komise velmi nízká. Otázku její (podle mého názoru protiprávní) nečinnosti by měl posoudit Evropský soudní dvůr. V tomto ohledu jsme již začátkem března poslali s Piráty Evropské komisi předžalobní výzvu na ukončení této protiprávní nečinnosti a v případě nutnosti podáme i žalobu. Současně jsem se rozhodl požádat Evropský soudní dvůr o stanovisko, jestli je postup pana komisaře Oettingera, který koná v rozporu se stanoviskem bruselského právního servisu, v souladu s evropským právem.

NEO: Pondělní vystoupení komisaře Oettingera v Evropském parlamentu vyvolalo rozhořčení tamních poslanců, místo slibovaného prezentování závěrů auditu spíše mlžil. Čím poslance konkrétně naštval?

Šlo o představení výsledků auditu. V prosinci minulého roku dostal komisař Oettinger přímý dotaz od poslance za belgické zelené Barta Staese, zda se může zaručit, že výsledky auditů budou opravdu v dubnu, než poslanci odjedou na kampaň do eurovoleb. Komisař Oettinger mu to tehdy potvrdil. Nyní se ukázalo, že to není pravda, neboť na jednání výboru prohlásil, že definitivní výsledky auditu budou až v červenci, tedy po květnových volbách do Evropského parlamentu.

NEO: Ohledně čeho komisař Oettinger mlží?

Německý eurokomisař o auditech mlží ve dvojím smyslu: za prvé, jak Komise uvedla ve své odpovědi místopředsedovi Evropského parlamentu Teličkovi z února letošního roku, prováděné audity se týkají pouze období před 2. srpnem 2018, tedy před obdobím než vstoupil zpřísněný zákaz střetu zájmů v účinnost. Za druhé, v období po účinnosti zpřísněného střetu zájmů Evropská komise nepřijala žádné rozhodnutí ohledně střetu zájmů Andreje Babiše. Přímé zemědělské platby proplácí Agrofertu nadále, ohledně strukturálních fondů použila právní kličku: neformálně požádala české úřady, aby dočasně nežádaly o proplácení dotací pro Agrofert. Díky absenci žádosti o proplacení z české strany se Komise vyhnula rozhodnutí o střetu zájmů Andreje Babiše jako důvodu pozastavení a i o pozastavení jako takovém.

NEO: Proč Komise proplácí nadále Agrofertu přímé zemědělské platby, zatímco dotace ze strukturálních fondů alespoň neformálně pozastavila?

Rozdílný přístup Komise je podle mého názoru protiprávní. Nový rozšířený zákaz střetu zájmů se týká všech prostředků vyplácených z rozpočtu EU. Je jedno, zda jdou z evropského rozpočtu ve formě přímých zemědělských plateb nebo strukturálních dotací. U prvních je pan Babiš ve střetu zájmů, protože jako premiér může ovlivňovat jejich použití, tedy mít vliv na to, na jaké projekty půjdou. U druhých je pan Babiš ve střetu zájmů, protože na české i evropské úrovni vyjednává jejich tzv. zastropování, resp. bojuje proti zastropování přímých zemědělských dotací, protože by na tom Agrofert výrazně tratil.

NEO: Jak podle Vás bude Evropská komise v řešení střetu zájmů dále postupovat?

Komise i komisař Oettinger podle mého doufají, že budou-li záležitosti střetu zájmů dostatečně dlouho zdržovány, postupně se na ně zapomene, vyšumí a Komise nebude nakonec muset přijmout politicky nepříjemné rozhodnutí, zda Andrej Babiš je či není ve střetu zájmů. Jenomže už samotné nekonání politiků a úředníků v Bruselu lze kvalifikovat jako protiprávní nečinnost, která může ovlivnit volby do Evropského parlamentu. Bruselské úřady nadále posílají z evropského rozpočtu peníze holdingu Agrofert. Ten vlastní média, jimiž může ovlivňovat politickou soutěž. ANO i Agrofert jsou personálně propojeny přes jejich skutečného majitele Andreje Babiše, který je ovládá tak, aby se vzájemně podporovali.