Ruský byznys v Karlovarském kraji očima místních politiků

Redakce Neovlivní.cz v uplynulých dvanácti měsících mapovala, jak vypadá ruská stopa v Česku. Kdo jsou hlavní šiřitelé ruské propagandy? Kdo jsou mocní Rusové působící v Česku? A jaký byznys tu dělají ruští byznysmeni na lokální úrovni? Dokázali si vytvořit kontakty na místní establishment? Zajímal nás i pohled z druhé strany: Přinášíme vám výsledky ankety mezi krajskými politiky, tentokrát z Karlovarského kraje.

Redakce Neovlivní.cz rozeslala do všech tuzemských regionů žádosti o odpovědi na pět anketních otázek.
Předkládáme vám, jak se s nimi popasovali politici z Karlovarského kraje.

Otázky:
1. Zaznamenal jste ve vašem regionu ruské investice? Pokud ano, v jakém rozsahu (uveďte příklad)?
2. Jsou tyto investice pro region přínosem? Pokud ano, v čem? Pokud ne, proč?
3. Zaznamenali jste v poslední době ve svém okolí kritiku ruského vlivu v České republice například v souvislosti s ukrajinskou krizím či problematikou ruské propagandy? Jaký máte na ruský vliv v ČR obecně názor?
4. Zachytil jste příklad ruské propagandy přímo ve vašem regionu? Pokud ano, můžete být konkrétní?
5. Pokud by za vámi přišel investor s ruským kapitálem, byl by to pro vás signál k větší obezřetnosti nebo je to pro vás obchodní partner jako každý jiný?

Martin Havel, hejtman, ČSSD

1. Vzhledem k tomu, že v Karlovarském kraji a především v lázeňských městech žije a podniká celá řada lidí a firem původně z Ruské federace, není možné ruské investice nezaznamenat, v převážné míře se jednalo a jedná tradičně o rekonstrukce hotelů a lázeňských domů, případně podnikání v realitách, v keramickém průmyslu…

2. Je to stejné jako v případě českých investic – pokud jsou realizovány v soulad s legislativou (v případě oprav a stavby hotelů mám na mysli respektování stanoviska orgánu památkové péče apod.), přinášejí pracovní místa pro naše obyvatele a jsou dlouhodobě udržitelné, lze je považovat za přínos.

3. Jako občan Karlových Varů se prakticky neustále setkávám s kritikou ruského vlivu v ČR – tedy spíše než ve smyslu politickém jde o kritický pohled na aktivity ruské menšiny žijící v lázeňském městě. Ruský vliv v ČR z mého pohledu nesílí nijak významně. V našem regionu pociťujeme spíš konkrétní dopady ukrajinské krize a problémů s kurzem rublu velmi citelně ubylo ruských lázeňských hostů v našich zařízeních – to se bohužel odrazilo v záporném hospodaření mezinárodního letiště v Karlových Varech, v obsazenosti lázeňských zařízení i v nižší nabídce pracovních příležitostí v navazujících službách.

4. Nejsem si momentálně vědom…

5. Jako hejtman a vzděláním právník se nemohu nechat při jednání s investory ovlivnit tím, že za nimi stojí ruský, či jiný kapitál. Dokladem toho je i skutečnost, že vedení kraje v případě kauzy oddlužení obce Prameny velmi vážně zvažovalo i využití financí právě ruského investora ke snížení dluhu. Tato cesta je navíc stále možná, ovšem pokud její správnost potvrdí ministerstvo financí jako kontrolní orgán.

Jakub Pánik, 1. náměstek hejtmana, ČSSD

1. Velké investice do obnovy, rekonstrukce a vytvoření nových ubytovacích kapacit a lázeňského zázemí.

2. Jsou, v žádném jiném případě by nedošlo k tak masivní obnově, díky čemu v určité době zásadně podpořili nárůst cestovního ruchu s pozitivním dopadem na celý region. Negativem byl extrémní nárůst cen bytů v Karlových Varech, na což nebyl náš občan připraven a centrum města je dnes skoro vylidněni od místních občanů.

3. Jistěže zaznamenal. Tato krize má velice negativní dopad na náš region. Mám na něj úplně stejný názor, jako na americký vliv.

4. Nezachytil v našem regionu, ale zachytil extrémně zvýšenou aktivitu různých proruských serverů, které šíří ve značném případě informačně velmi pokřivené data. Na druhou stranu, u “západních” serverů je tento způsob šíření informací již déledobější, zejména co se týká “arabského jara”.

5. Z mého pohledu by záleželo na charakteru investice, přesto je vnímám v našem regionu, jako jakékoliv jiné investory.

Petr Zahradníček, náměstek hejtmana, TOP09 + STAN

1. Ano, zejména na Karlovarsku – vlastnictví budov a pozemků.

2. Tak jako u jakýchkoliv investic (nejenom ruských) jsou někdy přínosem, jinde nikoliv. V zásadě lze ale říci, že díky ruským investicím se zachránilo spousty budov např. v Karlových Varech, do kterých nikdo jiný nebyl ochoten investovat (a ty budovy nikdo z města „neodnese”). Na druhou stranu je někdy taková „záchrana” ostudou legislativního procesu obnovy památky – porušují se stavební povolení, vyjádření památkářů, vznikají oplocené uzavřené rezidence…

3. Zaznamenal a sám nejsem přítelem ruského vlivu – zastávám jednoznačně stanovisko upřednostňující EU.

4. Typickým příkladem ruské propagandy může být např. prezidentem Zemanem deklarovaná pomoc obci Prameny prostřednictvím ruského kapitálu.

5. Ano, byl bych obezřetnější.

Petr Šindelář, radní, ODS

1. Ruské investice jsou v Karlovarském kraji naprosto tradiční, což určitě veřejnost dlouhodobě vnímá. Týkají se oblasti podnikání v lázeňství, obchodu s nemovitostmi apod. O rozsahu těchto investic nemám žádné bližší informace.

2. Přínos ano, pokud jde o citlivé řešení rekonstrukcí historických budov v lázeňských centrech měst, pokud jde o zaměstnávání lidí z regionu a vytváření pracovních míst. Nejsou přínosné v okamžiku, kdy bez ohledu na cokoliv vítězí peníze nad racionálním urbanistickým plánováním, nebo nad potřebami kraje.

3. Myslím, že kritika ruského vlivu v ČR poměrně často zaznívá z médií především v souvislosti se vstřícným postojem prezidenta republiky směrem ke spolupráci s Ruskou federací. Ale myslím si, že jsme jako národ na ruskou propagandu velmi citliví a díky množství informačních zdrojů jsme „zorientovaní“.

4. Neuvědomuji si, že bych se s takovým příkladem setkal.

5. Spojovat ruský kapitál s nutností větší obezřetnosti je stokrát obehrané klišé. Člověk by měl být obezřetný v případě každé obchodní transakce.

Jiří Červenka, náměstek hejtmana, ODS

1. Ano

2. Nevím přesně

3. Ne, nezaznamenal jsem. Mám pozitivní názor.

4. Ne.

5. Ano, jako každý jiný

Josef Hora, radní, HNHRM

1. V minulosti ano, opravy lázeňských domů zejména v Karlových Varech, v současné době nemám přehled o nových ruských investicích.

2. Podle mého názoru v minulosti byly přínosem, Karlovy Vary dostaly „nový kabát“, staly se atraktivnější destinací.

3. Nejsem „sběratelem“ podobných informací, jisté negativní povědomí se – domnívám – existuje.

4. Nezaznamenal jsem zvýšené podobné konání.

5. Každý investor je vítaný, zahájení jednání by nemělo být čímkoliv poznamenáno.

Miloslav Čermák, náměstek hejtmana, 1. místopředseda Komise Rady Asociace krajů ČR pro sociální záležitosti, ČSSD

Vzhledem k tomu, že v mé gesci je oblast sociálních věcí, ve které se ruský vliv, investice ani propaganda neobjevují, nemohu k vašim otázkám dát podrobnější reakci. Pokud by šlo o případné ruské investice do infrastruktury sociálních služeb, muselo by je schválit zastupitelstvo kraje a musely by být v souladu s Akčním plánem Karlovarského kraje a Střednědobým plánem sociálních služeb. V této oblasti se za 8 let, co jsem ve funkci náměstka hejtmana, na mě žádný ruský investor neobrátil.

Dalibor Blažek, náměstek hejtmana, HNHRM

1. V Ašském výběžku jsem ruské investice nezaznamenal.

2. Z mého pohledu ruské investice výrazně pomohly po roce 1990 Karlovým Varům ať již v oblasti rekonstrukcí a obnovy nemovitostí, tak i z pohledu rozvoje cestovního ruchu, na kterém je toto město závislé.

3. Zaznamenal jsem kritiku vlivu i pozitivní vnímání. Jedná se o názory, které jsou určovány politickým smýšlením každého jedince. Osobně jej v tuto chvíli nepovažuji za hrozbu, přestože jsem pravicově založený.

4. Případ ruské propagandy jsem na Ašsku nezaznamenal.

5. Ruský investor, německý investor, v případě Aše například izraelský investor je vždy vítán. Záleží mi daleko více na investičním záměru než na zemi původu samotného investora. Skutečného investora totiž velice často nepoznáme nikdy. Obezřetní jsme proto vždy.

Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha

osf