Ruský byznys v Praze očima místních politiků

Redakce Neovlivní.cz v uplynulých dvanácti měsících mapovala, jak vypadá ruská stopa v Česku. Kdo jsou hlavní šiřitelé ruské propagandy? Kdo jsou mocní Rusové působící v Česku? A jaký byznys tu dělají ruští podnikatelé na lokální úrovni? Dokázali si vytvořit kontakty na místní establishment? Zajímal nás i pohled z druhé strany: Přinášíme vám výsledky ankety mezi krajskými politiky, tentokrát z těmi z Prahy.

Redakce Neovlivní.cz rozeslala do všech tuzemských regionů žádosti o odpovědi na pět anketních otázek.
Předkládáme vám, jak se s nimi popasovali politici z hlavního města. Otázky jsme rozesílali před měsícem; politici na ně odpovídali z titulů těch funkcí, které v dané době zastávali.

Otázky:
1. Zaznamenal jste ve vašem regionu ruské investice? Pokud ano, v jakém rozsahu (uveďte příklad)?
2. Jsou tyto investice pro region přínosem? Pokud ano, v čem? Pokud ne, proč?
3. Zaznamenali jste v poslední době ve svém okolí kritiku ruského vlivu v České republice například v souvislosti s ukrajinskou krizím či problematikou ruské propagandy? Jaký máte na ruský vliv v ČR obecně názor?
4. Zachytil jste příklad ruské propagandy přímo ve vašem regionu? Pokud ano, můžete být konkrétní?
5. Pokud by za vámi přišel investor s ruským kapitálem, byl by to pro vás signál k větší obezřetnosti nebo je to pro vás obchodní partner jako každý jiný?

Vít Hofman, tiskový mluvčí Magistrátu hl. m. Prahy

“Obecně mohu odpovědět, že Magistrát hlavního města Prahy nemá přehled o zahraničních investicích, toto je otázka spíše na Hospodářskou komoru.”

Jana Plamínková, radní, Trojkoalice (STAN)

1. Ne, ani jako radní, ani jako starostka.

3. Kde? V hospodě? Na internetu?

4. Ne.

5. Ano, k větší obezřetnosti.

Eva Kislingerová, náměstkyně primátora, ANO

“V souvislosti s řízením hl. m. Prahy a majetkem hlavního města k žádné takové aktivitě nyní nedochází a ruský kapitál o vstup do žádného strategického městského podniku neusiluje.

Předpokládám, že v sektoru energetiky, popř. strojírenství, probíhají napříč celou ČR standardní obchody i možné akvizice a není překvapující, že jedním z hráčů mohou být i subjekty původem z Ruské federace.

Vzhledem k tomu, že z pozice náměstkyně spravuji veřejné prostředky a rozpočet hl. m. Prahy, je zvýšená obezřetnost zcela na místě, není však definována jen geografickým původem investora.”

Petr Dolínek, náměstek, ČSSD

“Z mé pozice radního, pod kterého spadají oblasti dopravy, evropských fondů a v současné době také školství a sociálních věcí, nejsem s podobnými investory v kontaktu, neboť se v těchto oblastech v podstatě nevyskytují. Obecně se domnívám, že je třeba v prvé řadě posuzovat kvalitu a přínos každé jednotlivé investiční nabídky pro Prahu, resp. Českou republiku a až poté řešit zemi původu investora. Samozřejmě platí, že všechny investice, ať už je investorem kdokoliv, musí být vždy realizovány v souladu s platnou tuzemskou legislativou.”

Odpovědi jsme dále žádali od primátorky Adriany Krnáčové, radních Libora Hadravy, Radka Lacko (všichni tři ANO) a Jana Wolfa (Trojkoalice), žádný z nich neodpověděl.

Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha

osf