Kdo bude vyšetřovat Babišův střet zájmů? Babiš

Až bude Evropská unie vymáhat účinnost nového nařízení o střetu zájmů, kterým výslovně zakázala čerpat dotace politikům v exponovaných funkcích, v Česku se dostane do nečekané situace. Tím, kdo by měl v prvním kole posuzovat pro unijní orgány dotační střet zájmů u českého premiéra Andreje Babiše, bude sám Andrej Babiš.

Nové evropské nařízení přijaté zkraje prázdnin zpřesňuje definici střetu zájmů úředníků a politiků, kteří se podílejí na čerpání EU dotací. Podle stanoviska Evropské komise bude povinností českých dotačních úřadů, aby zajistily, že politici, včetně premiéra Andreje Babiše, kteří čerpající dotace, nebudou ve střetu zájmů. Vyplývá to ze stanoviska zaslaného redakci Neovlivní.cz

Jak už jsme popsali, nařízení nově zakazuje národním politikům v exponovaných funkcích pobírat dotace. Týká se tak i českého premiéra Andreje Babiše. Bude muset doložit, že neovládá a nevlastní svěřenský fond, kam zaparkoval holding Agrofert, který je největším příjemcem dotací v Česku.

Neovlivni.cz položilo Evropské komisi dotaz, jak bude přistupovat k implementaci nových paragrafů evropského předpisu. Konkrétně: jestli se zakázaný střet zájmů bude týkat členů vlády (ministrů a předsedy), pokud mají výkonné pravomoci, zejména pokud rozhodují o tom, jak bude rozpočet EU rozdělován na vnitrostátní úrovni. Podle tiskového mluvčí Evropské komise Alexandera Wintersteina nové „Finanční nařízení z roku 2018 stanoví pro vnitrostátní orgány výslovnou povinnost na jakékoli úrovni podílející se na plnění rozpočtu EU:

  • vyhnout se jakýmkoli činnostem, které by mohly vést ke konfliktu zájmů;
  •  přijmout vhodná opatření k zabránění vzniku konfliktu zájmů v rámci funkcí, které spadají do jejich pravomoci, a řešit situace, které mohou být objektivně vnímány jako konflikt zájmů.”

Evropská komise předpokládá, že „posouzení střetu zájmů politiků bude postoupeno příslušnému vnitrostátnímu orgánu, který musí zajistit, aby daná osoba přestala v této věci vykonávat veškerou činnost. Tento vnitrostátní orgán musí také zajistit, aby byla přijata další vhodná opatření v souladu s platnými právními předpisy.

Stručně řečeno, finanční nařízení pro rok 2018 obsahuje jasné povinnosti pro všechny vnitrostátní orgány podílející se na plnění rozpočtu EU. Jakýkoliv národní orgán je tudíž povinen prosazovat tyto povinnosti a zajistit, aby byla přijata jakákoli další vhodná opatření v souladu s platnými pravidly.”

Z nového znění evropského finančního nařízení a vyjádření mluvčího Evropské komise vyplývá, že střet zájmů týkající se evropského rozpočtu by měly řešit nejprve úřady členských států. Tyto národní úřady by měly dohlédnout na to, aby na národní úrovni byla přijata účinná opatření, která by střet zájmů u úředníků a politiků členských států objektivně eliminovala.

Střet zájmů u státních úředníků by měli řešit jejich nadřízení, střet zájmů u ministra by měl zřejmě řešit předseda vlády. Problém nastává u premiéra, který již nemá žádného disciplinárně nadřízeného. Vezmeme-li doslova vyjádření mluvčího Evropské komise, pak by v takové situaci měl premiér zahájit řízení o střetu zájmů sám se sebou.

Pokud by se v jeho případě postupovalo stejně jako v případě dotace pro farmu Čapí hnízdo, měl by v první fázi předseda vlády sám dobrovolně vyzvat sám sebe, aby se zbavil střetu zájmů, tzn. aby odstoupil nebo se vzdal jakékoli kontroly nad svěřenskými fondy ovládajícími skupinu Agrofert a stanovil si proto přiměřenou lhůtu. Pokud by to nesplnil, měl by v druhé fázi zahájit sám se sebou správní nebo daňové řízení. Hned na počátku takového řízení by se musel z takového řízení vyloučit pro střet zájmů a sepsat o tom protokol.

Pokud by tato procedura dopadla s očekávaným výsledkem, kdy by předseda vlády prohlásil, že sám sebe ve střetu zájmu nepovažuje, avšak Evropská komise došla k opačnému závěru, měla by skupině Agrofert pozastavit dotace. Agrofert by v takovém případě musel být považován z důvodu střetu zájmů za tzv. nezpůsobilý subjekt. U takových subjektů aplikuje Evropská komise standardně „stoprocentní finanční korekce”, tedy plné vrácení vyplacených finančních prostředků.

Každopádně Evropská komise už má nyní na stole informace o střetu zájmů Andreje Babiše a koncernu Agrofert, a to díky údajům z veřejného slovenského rejstříku skutečných majitelů. Vyplývá z něj, že Andrej Babiš je i nadále ovládající osobou Agrofertu, byť jej vložil do svěřenského fondu, jak upozornila protikorupční organizace Transparency International. Ta dokonce kvůli tomu chystá podnět pro komisi.