Senátor chce dostat premiérův střet zájmů před soud

Senátor Lukáš Wagenknecht chce, aby případ střetu zájmů českého premiéra Andreje Babiše posoudil soud. Podává proto žalobu, v níž se domáhá soudního rozhodnutí, zda bylo vložení Babišova holdingu Agrofert v souladu se zákonem o střetu zájmů. A zda je tedy vůbec platné.

“Na projednání této žaloby má Navrhovatel zájem zejména z důvodu naléhavého veřejného právního zájmu, kdy jsou ve velkém měřítku ohroženy finanční zájmy České republiky a Evropské unie. České republice zároveň v této souvislosti mohou vzniknout nemalé škody,” stojí ve zdůvodnění textu žaloby, který má redakce k dispozici.

Smyslem žaloby je dosáhnout soudního verdiktu, který by jednoznačně určil, zda převedením byznysových aktivit koncernu Agrofert do svěřenského fondu Andrej Babiš dostál zákonu o střetu zájmů. Nebo naopak šlo jen o úhybný manévr, kdy si ve skutečnost vliv na holding ponechal a díky své funkci má možnost ovlivňovat jeho hospodářské výsledky a tedy i svůj zisk.

Wagenknechtova žaloba se opírá o tvrzení, že celou operací Andrej Babiš a jeho právníci porušili konkrétní paragrafy občanského zákoníku.

“Podle občanského zákoníku je svěřenský fond nástrojem pro správu cizího majetku, nikoli vlastního majetku. Jelikož Andrej Babiš převedl do svěřenských fondů svůj vlastní majetek – své akcie Agrofertu – a zároveň zůstal se svěřenskými fondy spjat tak úzce, že více to již prakticky nejde, nespravuje svěřenský správce cizí majetek, ale vlastní majetek Andreje Babiše pro Andreje Babiše. S ohledem na to, že svěřenský správce je osoba,  která pro premiéra Babiše pracuje dlouhodobě, jde celý způsob provedení proti smyslu regulace svěřenských fondů,” uvedl Wagenknecht.

A pak upozorňuje na ještě jednu kličku, kterou podle něj právníci Andreje Babiše opomněli. Jde o to, že zakladatel svěřenského fondu nemůže sám sebe jmenovat tím, komu z něj bude plynou zisk. Doslovně v § 1458 občanského zákoníku stojí:„Nikdo není oprávněn jmenovat obmyšleného nebo určit mu plnění ze svěřenského fondu pro vlastní zisk”.

“V překladu to znamená, že Andrej Babiš jako zakladatel svěřenských fondů nebyl oprávněn jmenovat sám sebe jako jediného beneficienta (obmyšleného), kterému ze svěřenských fondů plyne zisk z podnikání společností Agrofertu. Jelikož však Andrej Babiš jmenoval v zakládací listině svěřenských fondů sám sebe jako jediného příjemce zisků ze svěřenského fondu, stal se Andrej Babiš jediným zakladatelem a jediným obmyšleným svěřenských fondů AB private trust I a II. A co je v tomto případě nejdůležitější – jako jediný určil a nadále kontroluje, jakým způsobem bude zisk vyplácen. Založení fondů tedy odporuje zákonu i podle výše uvedeného ustanovení,” uvádí Wagenknecht.

V žalobě také píše, že Andrej Babiš pro svoje společnosti spadající pod skupinu Agrofert vytvořil svěřenské fondy nezákonně za účelem získání výhod pro sebe samotného v rozporu s dobrými mravy a s ohledem na svou pozici vysoce postaveného veřejného činitele.

Podobný případ ještě české soudy neřešily. Rozhodnutí soudu tedy bude zásadním precedentem nejen pro Babiše, ale i všechny další podnikatele, kteří postupovali podle stejného modelu. “Podnikatelské svěřenské fondy s touto strukturou totiž inklinují k obcházení zákona nebo dokonce slouží jako prostředek pro dočasné „uschování” majetku a ochranu jeho vlastníka před postihem za nezákonné jednání, jako je tomu v tomto případě,” dodal senátor.

Pokud by soud nakonec prohlásil Babišův svěřenský fond za nezákonný, mělo by to dalekosáhlé důsledky pro české byznysové prostředí. Zejména pak pro banky, na jejichž úvěrech je premiérův holding závislý. Ocitly by se pak v situaci, kdy by se spolupodílely na financování nezákonně zřízené struktury. A v takové chvíli má zasáhnout ČNB i Finanční analytický úřad.

Střet zájmů českého premiéra nyní posuzuje i Evropská komise, která by měla do konce roku rozhodnout o námitkách, které proti jejím předběžným závěrům ohledně Andreje Babiše podaly české úřady. Prvotní audity z Bruselu jasně konstatovaly, že premiér je ve střetu zájmů.

Sám Andrej Babiš i vedení společnosti Agrofert opakovaně jakýkoli střet zájmů odmítli.