Smart City a Písek: Spalovna kalů i chytré parkování

Město Písek bylo jedním z prvních, které se agendě Smart City začalo věnovat. Větší zakázky, které mají zlepšit život občanů pod názvem Chytré město, se ale teprve chystají. Dosud jsou rozjeté projekty za zhruba třicet milionů, přičemž podstatnou část kryjí dotace.

Marketingově to Písek nemá špatně zvládnuté. Projekt Energetický portál města byl odbornou porotou vyhlášen nejlepším projektem v soutěži Chytrá města pro budoucnost 2017. Se Smart City začínalo město už v roce 2015, bylo první mezi sředními městy. Na skutečně velké projekty se ale teprve čeká.

“Organizační složka Smart Písek vznikla na základě dotace MPSV a doba trvání projektu je 2 roky (celkový maximální rozsah je 4,9mi Kč, 5% spoluúčast města + 90 tis Kč za zpracování žádosti). Projekt financuje expertní tým zaměstnanců města (tj. mzdové výdaje). Tento tým připravuje dílčí koncepce v segmentech smart energetika, mobilita a ICT, které mají být připraveny a projednány do konce roku 2018. Mezitím poskytují významnou zpětnou vazbu ostatním pracovníkům odboru investic, dopravy, životního prostředí, nebo kancelář úřadu a to v rámci konkrétních aktivit Smart Písek,” říká místostarosta Písku Josef Knot.

Když má  vyjmenovat klíčové projekty, zmiňuje především úsporná opatření v objektech města jako jsou administrativní budovy, školy či divadla. “Finance nevydává město, ale dodavatel konceptu. Každoroční úspora pro realizaci energetických opatření je přibližně 3,5 mil. Kč,” popisuje.

Písek investoval v rámci Smart City do navigačního systému parkování a vytváření chytrých parkovišť – Projekt navigačního systému je za 1, 950 mil. Kč., osazení senzoriky a řídících systémů 914 000 Kč. Chystá se také možnost platit parkovné z mobilních zařízení s očekávanými náklady 400 tisíc.

Další velké projekty jsou před spuštěním. A to například energetické využití kalů, který je ve fázi hodnocení žádosti. Pak také projekt zaměřený na E-Goverment s celkovou cenou 23 milionů, přičemž 90 procent pokryje dotace. Náklady na zpracování žádosti a studie proveditelnosti vyšly na bezmála 300 tisíc

“Obecně lze také říci, že město díky novým technologiím získává stále větší množství dat, které hodláme dále využít pro plánování a strategická rozhodnutí,” dodává Kot.

Článek je součástí projektu, který podpořil Nadační fond nezávislé žurnalistiky.