Praha chystá další miliony na Covid. Není jasné, pro koho

Hlavní město se chystá přisypat desítky milionů do programu Covid Praha. Není přitom jasné, proč právě tolik a jakým firmám má být pomoc určena.


Pražští radní mají dnes hlasovat o navýšení částky určené na pomoc podnikatelům v rámci programu Covid Praha. Potíž je, že řada z členů vedení města nemá v ruce jasné argumenty, proč by měla Praha spolu s fondy EU do programu přidat celkem 46 milionů korun. A hlavně: komu přesně bude pomoc určena.

V důvodové zprávě, kterou radní dostali, se k tomuto bodu píše: “Navýšením alokačního nástroje o 46 milionů se ČMZRB (státní rozvojová banka pozn. Neo) zaváže, že podpoří dalších 20 žádostí o záruku. Dle odhadu ČMZRB takové navýšení podpoří další úvěry v hodnotě cca 100 milionů.”

Psali jsme:
» Na Covid Praha dosáhlo jen 5% živnostníků
» Programy Covid dotuje EU. Vláda to lidem zamlčuje
» Kdo dostal peníze z covid? Za informaci zaplaťte

V podkladech pro radní ovšem není řečeno, proč právě dalších dvacet žádostí a ne třeba 30. Radním také podle informací Neovlivní.cz nikdo nesdělil, podle jakého klíče se budou firmy vybírat. Tedy kdo konkrétně na státní záruky dosáhne dostane.

“Informace, které máme k dispozici, jsou zcela nedostatečné,” říká radní Hana Marvanová (Spojené síly pro Prahu). “Návrh na navýšení programu COVID  Praha o 46 milionů nepomůže malým podnikatelům a živnostníkům, kteří byli postiženi zákazem podnikání ze strany vlády po vyhlášení nouzového stavu. Programy COVID II a COVID Praha totiž nejsou nasměrovány na pomoc těm nejvíce zasaženým podnikatelům. Dodatečné navýšení částky je navíc netransparentní, protože není jasné, jak budou dodatečně vybráni zájemci, kteří se přihlásili 21. 4., když většinou malí podnikatelé a živnostníci neměli čas domluvit si úvěr u komerční banky, což byla podmínka přihlášení se do výzvy ČMZRB zveřejněné 20.4. Není také dosud znám úplný seznam úspěšných žadatelů o zaručený a dotovaný úvěr, ani seznam těch, kteří a proč byli odmítnuti,” vypočítává výhrady Marvanová.

Praha řešila žádost o navýšení peněz se státní rozvojovou bankou ČMZRB, která v programech poskytuje záruky za úvěry. Peníze jdou z podstatné části z rozpočtů Evropské unie, například právě program Covid Praha je hrazen z poloviny z unijních peněz.

Rozvojová banka tvrdí, že plán na navýšení peněz byl projednaný s vedením města. “Jak na pracovní tak vrcholové úrovni obou institucí společně dohodnuto navýšení fondu, aby byl uspokojen větší počet přijatých žádostí,” uvedl za banku ředitel strategie a marketingu Michal Pluta.

Jenže pražští politici z ekonomické komise, kterou město založilo právě kvůli pomoci firmám postižení vládni restrikcemi v rámci boje s koronavirem, o žádném takovém jednání neví. “Jsem členem komise a zároveň předsedou výboru pro evropské záležitosti, ale nikdo o tom se mnou nejednal,” potvrdil například Jiří Pospíšil, předseda klubu Spojené síly pro Prahu.

“Bez toho, že bychom dostali k tomuto bodu všechny potřebné podklady, nemůžeme jej projednávat. Budeme usilovat o stažení tohoto bodu z programu,” dodal Pospíšil.

Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) na dotaz Neovlivní.cz uvedl, že navýšení rozpočtu jde za ním. “To je naše iniciativa. Cílem je uspokojit co nejvíce žadatelů z řad podnikatelů,” sdělil primátor.

A jak se mají vybírat firmy, které by po navýšení částky dosáhly na pomoc v rámci Covid Praha? “Přijaté žádosti jsou posuzovány chronologicky, jak byly zaevidovány v den podání. Pokud budeme vycházet z průměrné hodnoty zaručovaných úvěrů (pozn. průměrná hodnota schválených zaručených úvěrů je 5,4 mil. Kč), tak se předpokládá, že navýšení stávající alokace může pokrýt dalších cca 20 přijatých projektů,” dodal ředitel Pluta z ČMZRB.

Program Covid Praha byl vyhlášen 20. dubna. Žadatelé se mohli přihlásit o den později. A po pouhých osmi minutách od spuštění byl program vyčerpaný, zájem pražských podnikatelů a živnostníků byl obrovský. Předchozích programů se totiž nesměli účastnit.

Jak už jsme ale upozornili, ve finále se ukázalo, že na pomoc dosáhly hlavně velké a silné firmy. Malých živnostníků uspělo podle oficiálních dat jen pět procent.  ČMZR v programu Covid Praha uspokojila 246 žádostí s celkovou výší zaručovaných úvěrů 1,3 miliardy.

Aktualizováno: Rada navzdory postoji Spojených sil pro Prahu navýšení pomoci schválila. “Nemůžeme se zbavit pocitu, že peníze z programu Covid Praha nebyly přiděleny těm nejpotřebnějším. Jedná se o podporu podnikatelů z veřejných peněz, a proto mají občané právo vědět, kdo peníze dostal, kdo je nedostal a proč,” komentoval rozhodnutí Popíšil, který si vyžádal dodatečné informace.

 

Zdroj náhledové foto: TOP 09


Štítky: ,