Střet zájmů a setina procenta akcií ministra Milka

Ministr zemědělství Jiří Milek v praxi ukazuje, jak to vláda Andreje Babiše myslí se střetem zájmů. O jednu jedinou setinu procenta akcií unikl požadavku zákona o střetu zájmů a zemědělský holding spoluvlastněný jeho rodinou může dál pobírat dotace. V letech 2014 – 2016 podle informací Státního zemědělského a intervenčního fondu získaly společnosti z holdingu Úsovsko necelých 531 milionů korun.

Velký hráč agrárního trhu – momentálně ministr zemědělství Jiří Milek – je po premiérovi Andreji Babišovi druhým vládním rekordmanem v čerpání dotací. Protože ale zákon o střetu zájmů od loňska zakazuje členům vlády vlastnit nebo ovládat společnosti, které pobírají dotace, musel se podílu ve firmách zbavit.

Redakce Neovlivní.cz nyní při detailním rozboru zjistila, že ministr požadavku zákona vyhověl o jednu setinu procenta akcií v holdingu Úsovsko.

Ještě před několika dny vlastnil Milek v holdingu podíl ve výši 25,15 %. Pokud by ministr i nadále držel tyto akcie, společnosti z holdingu by už na peníze kvůli zákonu o střetu zájmu neměly nárok.

Dotace pro holding Úsovsko, který spoluvlastní ministr zemědělství Jiří Milek s rodinou.

Ministerstvo zemědělství nyní na dotaz Neovlivní.cz rozkrylo jednotlivé přesuny akcií. Úřad potvrdil, že ministr převedl 10,68 % akcií na svoji manželku. A co zbývající Milkův podíl ve výši 14,47 procenta? “Pan ministr v této chvíli vlastní 11,25 % akcií. 3,06 % akcií převedl na svého syna a 0,16 % akcií prodal,” stojí ve stanovisku tiskového odboru.

Po přepočtu čísel uvedených ministerstvem je tedy jasné, že ministr Milek a jeho rodina v tuto chvíli spoluvlastní holding Úsovsko prostřednictvím 24,99 % balíku akcií. Ministr tak o jednu setinu procenta unikl požadavku zákona.

Právník Sebastian Mach z advokátní kanceláře GHS Legal jasně říká, že takový postup střet zájmů neřeší. “Účelem přijetí zákona o střetu zájmů je preventivní předcházení situacím, ve kterých by se individuální zájem veřejného činitele mohl rozcházet s veřejným zájmem, jež by měl veřejný činitel prosazovat především. Pokud ministr ovládá 24,99 % společnosti, evidentně se snaží vyhovět požadavku zákonodárce, aby umožnil ovládané společnosti čerpat dotace a účastnit se veřejných zakázek. Takové jednání dle mého názoru může u veřejnosti vzbuzovat oprávněnou pochybnost o účelnosti právní úpravy problematiky střetu zájmů, když rozdíl mezi zákonem stanoveným limitem a realitou je pouhá jedna setina procenta. Jedná se tedy spíše o formální naplnění zákonných požadavků než vyloučení skutečného střetu zájmů,” uvedl právník Mach.

Jiří Milek je ale přesvědčen o opaku. Na dotaz Neovlivní.cz, jestli si myslí, že jeho postup je v souladu s duchem zákona o střetu zájmů, ministr odpověděl: “Ano. Podle mých právníků i podle právníků ministerstva zemědělství je postup zcela v souladu se zákonem o střetu zájmů. V § 4b a 4c je jasně stanovená hranice podílu na obchodní společnosti, a to 25 %.”

Jedna jediná setina procenta akcií tak holdingu Úsovsko zachránila dotace, o nichž teď budou rozhodovat i podřízení ministra Milka. O jakých cifrách se bavíme? V letech 2014 – 2016 bylo podle informací Státního zemědělského a intervenčního fondu jedenácti společnostem holdingu Úsovsko poskytnuto necelých 531 milionů korun.

Platby putovaly na environmentální opatření, greenig, poradenství, finanční kompenzace, platby na plochu, a další zemědělské dotační tituly.

Přes 41 milionů korun dostaly prostřednictvím evropského dotačního programu řízeného ministerstvem průmyslu a obchodu další dvě společnosti holdingu na investice do bioplynových stanic.