Střet zájmů českého premiéra: Komise řeší i veřejné zakázky pro Agrofert

Nejen dotace. Evropská komise začala podle zjištění Neovlivní.cz řešit střet zájmů českého premiéra a holdingu Agrofert i ve vztahu k veřejným zakázkám. Holding, který Andrej Babiš zaparkoval ve svěřenském fondu, je největším příjemcem dotací v Česku. A získává také miliardové zakázky o státních firem.

Lesy ČR, Čepro, Správa státních hmotných rezerv. Tři státní společnosti, které obchodují s firmami z holdingu Agrofert. Evropská komise, která letos v létě zpřísnila pravidla pro přidělování dotací a veřejných zakázek firmám spojeným s politiky, nyní podle dvou na sobě nezávislých zdrojů v Bruselu řeší právě i tyto obchody.

Konkrétně se podle zjištění Neovlivní.cz  jedná o možné porušení ze strany České republiky čl. 24 směrnice o zadávání veřejných zakázek (2014/24/EU). Tento článek upravuje zákaz střetu zájmů ve veřejných zakázkách a týká se veřejných zakázek bez ohledu na to, zda jsou hrazeny z evropských dotací či z českého rozpočtu.

Pokud Evropská komise shledá porušení zákazu střetu zájmů podle směrnice o veřejných zakázkách, zahájí proti České republice řízení u Evropského soudního dvora pro porušení unijního práva (tzv. infringement). Zahájení tohoto řízení ze strany Evropské komise, v případě, že by k němu došlo, by zároveň znamenalo okamžité pozastavení všech plateb ze strukturálních fondů EU do České republiky, a to nejen pro holding Agrofert.

Případ střetu zájmů českého premiéra se navíc už dostal i na program přímo pléna Evropského parlamentu. Jako bod jednání jej tam na příští středu protlačili poslanci za Zelené.

Andrej Babiš ovšem jakýkoli střet zájmů striktně odmítá. Nechal si vypracovat vládní stanovisko, podle něhož zákonu vyhověl. Jenže vzápětí přiznal ministr spravedlnosti Jan Kněžínek, že postup odpovídá českému právu. Čeští právníci evropské právo nezkoumali. “To není naše gesce, k tomu jsme se nevyjadřovali,” řekl Kněžínek.

Právníci Evropské komise nicméně dospěli k jasnému závěru: český premiér je ve střetu zájmu, je konečným uživatelem výhod firem ze svěřenského fondu a je tedy ve hře varianta vracení dotací. Andrej Babiš tvrdí, že to je celé kampaň.

Zatímco otázka dotací už byla detailně popsaná, na veřejné zakázky holdingu, na které se pravidla o střetu zájmů také vztahují, se zatím pozapomnělo.

Z veřejných registrů smluv je zřejmé, že největší smlouvy firmy z holdingu uzavíraly se státními Lesy, Správou státních hmotných rezerv a Čeprem. Jen taková lesnická firma Uniles z holdingu letos získal v Lesích ČR zakázky v hodnotě přes 600 milionůkorun.

Evropský zákaz střetu zájmů ve veřejných zakázkách se vždy týká zaměstnanců a statutárních orgánů dodavatelů a pracovníků zadavatelů veřejných zakázek, kteří se podílejí na vedení zadávacího řízení nebo by mohli ovlivnit jeho výsledek. Členským státům, včetně České republiky, směrnice nicméně dovoluje si tento zákaz zpřísnit. Česká republika tak učinila a rozšířila v novele zákona o střetu zájmů, jež nabyla účinnosti v roce 2017, na členy vlády na straně jedné a na straně druhé na osoby ovládající společnosti, jež jsou dodavateli veřejných zakázek.

Otázkou, jíž se Evropská komise bude muset zabývat je, zda Česká republika tento zpřísněný režim, jež si sama přijala, dodržuje, a to zejména ve vztahu k předsedovi vlády a holdingu Agrofert. Jinak řečeno, pokud si ČR minimální úpravu střetu zájmů “prodloužila” z vlastní iniciativy i na členy vlády a osoby ovládající dodavatele veřejných zakázek a tento “prodloužený zákaz” by nedodržovala, mohlo by se jednat o porušení zmíněné evropské směrnice o veřejných zakázkách.

Z veřejných registrů smluv je zřejmé, že největší smlouvy firmy z holdingu Agrofert uzavíraly se státními Lesy, Správou státních hmotných rezerv a Čeprem. Jen taková lesnická firma Uniles z holdingu letos získal v Lesích ČR zakázky v hodnotě přes 600 milionů korun. Hlavnímu dodavateli bionafty pro státní Čepro jsou zase holdingové společnosti Preol a Primagra. Do Správy státních hmotných rezerv zase dodávají společnosti Animalco, Hyza, Navos, Olma či Mlékárny Hlinsko, které jsou součástí AGrofertu.