Tagged Martin Prošek

Martin Prošek: O češtině na svobodě

O třiceti letech života ve svobodné zemi můžeme diskutovat zleva zprava, ale vždycky se protneme v jednom místě, kde jsme všichni po celou dobu nesmírně bohatli. Opravdu. Náš mateřský jazyk se po letech za železnou oponou otevřel světu a nasál obrovské množství nových slov. O další rozšíření slovní zásoby se postaral rozmach technologií. A i my jsme cizinu obohatili. „Tunelováním. Slovo tunelování proniklo i do angličtiny,“ říká Martin Prošek, který třetím rokem řídí Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR. „To není vtip, to je opravdu dar češtiny světu. Robot a tunelování.“   idem, kteří ho neznají, říká jen nerad, kde…